Kullanım kılavuzu BOSCH KFN91PJ10N

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH KFN91PJ10N kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH KFN91PJ10N kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH KFN91PJ10N kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH KFN91PJ10N : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6318 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH KFN91PJ10N (6331 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH KFN91PJ10N

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] KFN91. . tr Kullanma ve montaj klavuzu tr çindekiler Güvenlik ve Uyar Notlar . 3 4 4 4 5 5 9 10 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 16 16 16 16 17 17 19 20 21 21 21 21 21 22 23 25 2 de tr Güvenlik ve Uyar Notlar Cihaz Kullanmaya Baålamadan Önce Kullanm ve montaj klavuzunu dikkatlice okuyunuz!Cihazn kurulumu, kullanm ve bakm ile ilgili önemli bilgiler edineceksiniz. Daha sonra kullanmak üzere veya cihazn ikinci sahibi için tüm evraklar saklaynz. Sadece üreticinin orijinal parçalar kullanlmaldr. [. . . ] Düåük scaklk, hassas gda maddeleri için gerekli olan optimum saklama koåullarn olanakl klar. HydroFresh çekmecelerde saklanan gda maddeleri, normal soutma bölümünde saklananlara oranla çok daha uzun süre tazeliklerini kaybetmeden muhafaza edilebilir. HydroFresh çekmecelerin üst ksmlar özel bir nem filtresi ile kapatlmåtr. Bu özel nem filtresi HydroFresh çekmecelerdeki hava nemini optimize eder. Bu sayede HydroFresh çekmecelerde yüklemeye bal olarak maksimum % 90 orannda göreli hava nemlilii söz konusudur. Bu depolama klimas, sebze, salata, yeåillikler ve meyveler gibi bitkisel tüm taze ürünler için en uygun saklama koåullarnn oluåturulmasn olanakl klar. HydroFresh çekmecelerin çkarlmas 1. HydroFresh çekmeceyi mümkün olduunca dåarya çekiniz. HydroFresh çekmeceyi ön tarafndan kaldrnz ve çkarnz. Soutucu Bölüm Soutma bölümü scakl +2 °C ile +8 °C arasnda ayarlanabilir. Hassas yiyecek maddeleri +4 °C'nin üzerinde scaklklarda bekletilmemelidir. 3. Yerleåtirilmesi: HydroFresh çekmeceyi çekme kzana yerleåtiriniz ve geriye doru itiniz. Soutucu bölümünün kullanlmas Hazrlanmå yemeklerin, unlu mamüllerin, konservelerin, koyulaåtrlmå sütün, peynirin, parfenin, soslarn, dip soslarn ve yumurtalarn muhafaza edilmesi için. Åunlarn taze tutulmas için uygundur: Genel olarak taze olan ve uzun süre taze åekilde kalmas gereken tüm gda maddeleri için uygundur, örnein: Etler ve sosisler, taze balklar, deniz mahsülleri, süt, tereya, yumuåak peynir, süzme yourt, sebze veya meyve. Yal yemek çekmecesi Yal yemek çekmecesinde sürekli olarak donma noktasnn altnda scaklklar söz konusudur. Bu çekmece et ve sosislerin, balklarn, deniz mahsüllerinin, süt ürünlerinin ve sert ve yumuåak peynirin muhafaza edilmesi için uygundur. Yal yemek çekmecesinde soua karå duyarl gda maddeleri muhafaza edilmemelidir! 14 de tr Yal yemek çekmecesinin çkarlmas 1. Yal yemek çekmecesi mümkün olduunca dåar çekilmelidir. Yal yemek çekmecesi ön tarafndan kaldrlmal ve çkarlmaldr. Üst küçük cam raf Cam raf çkarlabilir ve buz makinesinin altndaki tutucuya yerleåtirilebilir. Daha sonra buz makinesinin yan tarafna örnein yüksek åiåelerin koyulmas mümkün olur. Tereya ve peynir raf Tereya ve peynir raf, açlmas için yukarya doru kaldrlmaldr. 3. Yerleåtirilmesi: Yal yemek çekmecesi çekme kzana yerleåtirilmeli ve geriye doru itilmelidir. Tereya ve peynir rafnn çkarlmas: Tereya ve peynir raf kaldrlmal ve dåar çekilmelidir. Kap durdurucu Kap durdurucunun çkarlmas: Kap durdurucu kaldrlmal ve dåar çekilmelidir. ç mekann deiåken yaps Cam raflar Ayarlanabilir cam raflar çkarlabilir yapdadr. Tereya ve peynir rafnn yerleåtirilmesi: Tutucunun üzerinde istediiniz yükseklie yerleåtiriniz ve aåa doru bastrnz. Yumurta gözü Ayarlanabilir cam raflar çkarlabilir ve farkl yüksekliklerde yerleåtirilebilir. Cam rafn çkarlmas: Cam raf ön tarafndan kaldrlmal, kancas çkarlmal ve cam raf dåar çekilmelidir. Kap durdurucunun yerleåtirilmesi: Tutucunun üzerinde istediiniz yükseklie yerleåtiriniz ve aåa doru bastrnz. Cam rafn yerleåtirilmesi: Cam raf ön tarafndan kaldrlmal ve kanca istenen yükseklikteki delie aslmaldr. Cam rafn ön taraf indirilmelidir. 15 de tr Dondurucu Bölüm Dondurucu bölümü scakl -15 °C ile -22 °C arasnda ayarlanabilir. -18 °C scaklk deerinin ayarlanmasn öneriyoruz. Dondurulmuå gda maddeleri Dondurmak için sadece taze ve sorunsuz gda maddelerini kullannz. Dondurulacak gda maddeleri ile önceden dondurulmuå olanlar temas ettirmeyiniz. Tatlarn kaybetmemeleri ya da kurumamalar için gda maddelerini hava geçirmez bir åekilde ambalajlaynz. Derin dondurulacak besinlerin satn alnmas ve muhafaza edilmesi Dondurucu besinlerini satn alma aåamasnda dikkat ediniz: n Dondurucu bölümü ile ilgili bilgiler n Dondurucu bölüm çekmecesinin her zaman kapal olmasna dikkat ediniz. Çekmecenin açk olmas durumunda, dondurulmuå besin çözülür. [. . . ] Filtre kartuåunun deiåtirilmesinden sonra su filtresi sembolü sfrlanmad. Buz makinesi ya buz üretmiyor ya da yeterli derecede buz üretmiyor. Buz küpü, üzerinden buz kab dolum seviyesinin ölçüldüü kola skåmå. Buz küpü kabnn tekrar dolmas yaklaåk 24 saat sürer. [. . . ]

BOSCH KFN91PJ10N KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH KFN91PJ10N kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag