Kullanım kılavuzu BOSCH PEX 420 AE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PEX 420 AE kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PEX 420 AE kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PEX 420 AE kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PEX 420 AE : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4527 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PEX 420 AE MANUAL 2 (1593 ko)
   BOSCH PEX 420 AE MANUAL 2 (1593 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PEX 420 AE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] netlate na brusku, nechte pracovat brousc plochu za vs - zabrnte tak vzniku neadoucch rh na obrbnm materilu - udrujte vtrac trbiny voln Na tento vrobek znaky BOSCH plat zruka podle statutrnch regulac dan zem; pokozen zpsoben bnm opotebovnm, petenm a nesprvnm pouitm nen zrukou kryto V ppad urgence zalete nstroj nerozebran spolu s potvrzenm o nkupu sv prodejn nebo nejblimu servisu znaky BOSCH (adresy a servisn schema nstroje najdete na www. skileurope. com) Ped vyazenm lze nstroj, doplky a balen roztdit do ekologickch kategori k recyklaci (plastov soustky jsou oznaeny ke kategorizovan recyklaci) TR G<R<S Bu alet kuru z>mparalama ifllemi ve ahflap yzeyleri, boyal> yzeyleri, plastik yzeyleri ve boflluk doldurucu maddeleri z>mparalama amal>d>r TEKN<K VER<LER 1 GVENL<K POUIT Pohybovat nad pmmi pohyby podl fldrovn - pi odbruovn devnch povrch, kter nebudou potebn - pro jemn konen zabrouen deva Devo a kovy se nesm brousit stejnm brusnm paprem Doporuen zrnitost brouscho papru hrub - k odstrann barev; k brouen velmi hrubho deva stedn - k brouen hrubho nebo hladkho deva jemn - k vyhlazovn deva; k zabrouen neopracovanch hladkch ploch na dev; k vyhlazovn ploch se zbytky star barvy Pouijte rzn zrnn, jestlie je opracovan plocha hrub - zpotku pouijte papr se hrubm nebo stednm zrnnm - prci dokonete paprem s jemnm zrnnm Dal tipy najdete na www. skileurope. com ZRUKA / IVOTN PROSTED Nstroj a pvodn ru udrujte ist (zejmna vtrac trbiny) - brusn prach lnouc k nstroji odstrate kartem !ped istnm nstroje rozpojte pvodn ru Bu kullanma k>lavuzunu okuyun ve saklay>n (arkadaki gvenlik uyar>lar>na zel dikkat gsterin) <fl parasinin vida, ivi ve benzeri malzeme tarafindan hasar grmemesi iin dikkatli olun; al>flmaya bafllamadan nce bunlar> >kart>n Kabloyu daima aletinizin dnen paralarindan uzak tutun Aletinizi birakip gitmeden nce mutlaka kapatin ve dner paralarin tam olarak durmasini bekleyin Uzatma kablosu kullan>yorsan>z, kablonun tam olarak a>lm>fl olmas>na ve en az>ndan 16 A'lik bir kapasiteye sahip olmas>na dikkat edin Alet normal aliflmiyorsa veya deiflik grltler geliyorsa, aleti hemen kapatin ve fifli prizden ekin BOSCH sadece orjinal aksesuarlar kullan>ld>>nda aletin dzgn al>flmas>n> garanti eder Bu aleti 16 yaflindan kkler kullanamaz Cihaz aliflirken grlt seviyesi 85 dB(A) desibele kadar ikabilir; kulak koruyucu kullaniniz Eer cihazi kullanirken kordon hasar grr yada kesilirse, kordona kesinlikle dokunmayiniz ve derhal fifli ekiniz Kordon hasarli iken cihazi kesinlikle kullanmayiniz; uzman bir kifli tarafindan deifltirtiniz G geriliminin, cihazin zellik plakasinda belirtilen voltaj deeriyle ayni olduunu sik sik kontrol edin (230V veya 240V aletler 220V kaynaa balanabilir) Bu alet sulu zimparalama ifllerine uygun deildir Bu aletle asbest ieren malzemeleri ifllemeyin Metalleri zimparalarken sirasinda kivilcimlar oluflur; toz torbasi/elektirik sprgesi kullanmayin ve dier aliflanlari ve yanici malzemeleri aliflma alaninizdan uzak tutunuz Hareket halindeki zimpara kaidini dokunmayin Aflinmifl, yirtilmifl veya gzenekleri afliri lde dolmufl zimpara kaitlarini kullanmayin Koruyucu ifl eldivenleri giyin, koruyucu gzlk, dar giysiler ve sa koruyucu (salariniz uzunsa) 19 Salia zararli toz ikaran malzemelerle aliflilirken mutlaka toz maskesi kullanin; zerinde aliflilacak malzeme hakkinda nceden bilgi edinmeniz gerekli tedbirleri almaniza yardimci olacaktir Kablonun, aletin arka tarafinda toplanmamasina dikkat edin <stediiniz ayar deiflikliklerini ve aksesuar deiflikliklerini yapmadan nce mutlaka flebeke fiflini prizden ekin KULLANIM Zimpara kidi tespiti 7310/7320 2a 7330/7340/PEX 420 AE 2a+b !toz emdirme iin delikli zimpara kitlarina ihtiyaciniz vardir - zimpara kidinin delikleri zimpara levhasinin deliklerine uymalidir ! [. . . ] aflinmifl zimpara kitlarini zamaninda yenileyin Toz emme 7310 3 - aleti elektirikli sprgesiyle kullanirken veya kullanilmazken vakum A adaptrn rnekte gsterildii gibi yerlefltirin !metalleri zimparalarken elektirik sprgesini kullanmayin 7320/7330/7340/PEX 420 AE 4 - toz torbasini tespit edin - toz torbasinin dzenli olarak temizlenmesi toz tutma kapasitesini optimal dzeyde tutar !metalleri zimparalarken toz torbasi kullanmayin Ama / kapama flalteri - aleti aik/kapali konuma B 3 flalterini ileriye/geriye getirerek alifltirabilirsiniz !aletin zimparalama yzeyi ifl parasina temas etmeden nce aletin alifltirilmasi gerekir !aleti kapatmadan nce ifl parasi zerinden kaldirin VariTronic hiz kontrol (7340/PEX 420 AE) eflitli malzemelerde optimal zimpara sonucu iin - tespit dmesi C 4 yardimi ile istediiniz zimpara hizini ayarlayabilirsiniz - aliflma hizi zimpara kidinin kum kalinliina uyarlanmalidir (bakiniz: Uygulama) - aliflmaya bafllamadan nce bir deney malzemesi zerinde optimal hizi ve kum kalinliini kontrol edin Aletin tutulmasi ve ynlendirilmesi 5 - aleti, ifllediiniz yzeye paralel olarak tutun !aleti bastirmayin; birakin aletin zimparalama yzeyi sizin iin aliflsin - aletin yzeye olan paralelliini bozmayin, aksi takdirde ifllenen yzeyde istenmeyen zimpara izleri oluflur - havalandirma dliklerini kapatmay>n Ayin zimpara kaidini ile hibir zaman hem tahta, hem de metalleri zimparalamayin nerilen zimpara kidi kum kalinliklari kaba - boyalarin kazinmasi iin; hi ifllenmemifl tahtanin zimparalanmasi iin orta - kaba veya basit tahtanin zimparalanmasi iin ince - tahtanin parlatilmasi iin; ifllenmemifl tahtanin ifllenmesi iin; eski boyali yzeylerin parlatilmasi iin Ifllediiniz yzey ham ise eflitli kum byklndeki zimpara kaitlari kullanin: - bafllangita iri veya orta kum byklndeki zimpara kaitlari ile aliflin - iflin sonunda ince kum kalinliindaki zimpara kaitlari kullanin Daha fazla ipucu iin www. skileurope. com sitesini gezin GARANT< / EVRE Aleti ve kablosunu daima temiz tutun (zellikle havaland>rma yuvalar>n>) - yapiflan zimpara tozunu bir fira ile temizleyin !temizlemeden nce, cihazin fiflini prizden ekin Bu BOSCH rn yasal/lkeye zel ynetmeliklere gre garanti alt>ndad>r, normal afl>nma ve y>pranmadan doabilecek hasarlar, afl>r> yklenme veya yanl>fl kullan>m garanti kapsam>nda deildir fiikayet durumunda, aleti ambalaj>yla birlikte sat>n alma belgenizide ekleyerek sat>c>n>za veya en yak>n BOSCH servisine ulaflt>r>n (adresler ve aletin servis flemalar> www. skileurope. com adresinde listelenmifltir) Aletin at>lmas> gerektiinde aleti, aksesuarlar> ve ambalajlar> evre dostu geri dnflm iin dzenleyin (plastik bileflenler kategorize geri dnflm iin etiketlidir) PL WSTP Niniejsze elektronarzdzie przeznaczone jest do szlifowania na sucho i obrbki kocowej drewna, powierzchni malowanych, plastiku i kitu PARAMETRY TECHNICZNE 1 BEZPIECZESTWA UYGULAMA Aleti malzeme elyafi ynnde dz olarak hareket ettirerek - ham tahtalarin st yzeylerini dzeltebilirsiniz - en ince perdahi yapabilirsiniz Prosz przeczyta i zachowa niniejsz instrukcj obsugi (zwrci szczegln uwag na instrukcj na odwrotnej stronie) Uwaga na tkwice gwodzie, ruby i inne twarde przedmioty; przed przystpieniem do obrbki powinny by usunite z obrabianego przedmiotu; usun je przed rozpoczciem pracy Kabel zasilajcy powinien si stale znajdowa w bezpiecznej odlegoci od wirujcej czci elektronarzdzia Przed pozostawieniem elektronarzdzia naley odczy zasilanie elektryczne i odczeka do cakowitego zatrzymania si wrzeciona 20 GB CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 50 144, EN 55 014, in accordance with the provisions of the directives 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC. STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 50 144 er lydtrykknivet av dette verktyet dB(A) og vibrasjonsnivet m/s2 (hnd-arm metode). CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 50 144, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG. MELU/TRIN Mitattuna EN 50 144 mukaan tykalun melutaso on dB(A) ja trinn voimakkuus m/s2 (ksi-ksivarsi metodi). CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 50 144, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE. RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 50 144 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a dB(A) y la vibracin a m/s2 (mtodo brazo-mano). CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 50 144, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE. RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 50 144 o nvel de presso acstica desta ferramenta dB(A) e a vibrao m/s2 (mtodo brao-mo). I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 50 144, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 73/23, CEE 89/336, CEE 98/37. [. . . ] CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 50 144, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE. RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 50 144 o nvel de presso acstica desta ferramenta dB(A) e a vibrao m/s2 (mtodo brao-mo). I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 50 144, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 73/23, CEE 89/336, CEE 98/37. RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 50 144 il livello di pressione acustica di questo utensile dB(A) e la vibrazione m/s2 (metodo mano-braccio). [. . . ]

BOSCH PEX 420 AE KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PEX 420 AE kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag