Kullanım kılavuzu BOSCH PIA611T16E INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PIA611T16E kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PIA611T16E kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PIA611T16E kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PIA611T16E INSTALLATION INSTRUCTIONS: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1701 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PIA611T16E INSTALLATION INSTRUCTIONS (3095 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PIA611T16EINSTALLATION INSTRUCTIONS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Pi?irme blm [tr] Kullan?m ve montaj k?lavuzu tr Montaj Talimatlar 1 2 3 4 5 6 tr Montaj Talimatlar Bulak makinesi zerine montaj (ekil 2c) S Tezgah bir bulak makinesi zerine kurulduysa, bir ara aksesuar taklmas gerekmektedir. Bu aksesuarn referans kodu:686002 S Plakann kurulaca tezgahn kalnl en az 20 mm ve en fazla 40 mm olmaldr. S Tezgahn st ksmyla bulak makinesinin st ksm arasndaki mesafe u kadar olmaldr: - Kompakt bir bulak makinesi zerine kuruluyorsa 60 mm. - Kompakt olmayan bir bulak makinesi zerine kuruluyorsa 65 mm. nemli notlar S Kullanm garantisi, ancak kurulum doru ve montaj talimatna uygun ekilde yaplmsa geerlidir. [. . . ] ? Kab?n taban?n?n zellikleri Kaplar?n taban zellikleri pi?irmenin homojenli?ini etkileyebilir. Paslanmaz elikten "sandvi" kaplar gibi ?s?n?n yay?lmas?na yard?mc?Seili pi?irme blmne kap yerle?tirilmemi?se, kap uygun malzemeden yap?lmam??sa ya da uygun boyuta sahip de?ilse, pi?irme blmnn gstergesinde yanar durumda bulunan pi?irme seviyesi gstergesi yan?p snmeye ba?layacakt?r. E?er 90 saniyeden fazla gecikilirse pi?irme blm otomatik olarak kapanacakt?r. bir kap o kadar abuk ?s?nabilir ki "otomatik kapanma" sistemi devreye girecek zaman bulamayabilir ve kap ok yksek bir ?s?ya ula?abilir. E?er so?uduktan sonra al??m?yorsa, teknik destek servisiyle temasa geiniz. ? Uygun kaplar Ferromanyetik kaplar Ferromanyetik kaplar sadece indksiyonlu pi?irmeye uygun kaplard?r, bunlar: ?? emaye elik demir dkm paslanmaz elikten indksiyonlu pi?irme kaplar?d?r. Kaplar?n uygun olup olmad???n??ndksiyon iin zel kaplar ?ndksiyon iin taban?n tm demir m?knat?s olmayan zel kaplar da bulunmaktad?r. tan?mas?n?n bir alt limiti vard?r ve bu limit, kullan?lan kab?n malzemesine ba?l?kab?n ap?na en uygun pi?irme blm kullan?lmal?d?r. iftli ya da l pi?irme blmleri Bu blmler de?i?ik ebatlardaki kaplara uyabilir. olarak blm, sadece tek bir blmn ya da tamam?n?n devreye girmesi ve iyi pi?irme sonular?elde etmek iin uygun gc tedarik etmek suretiyle otomatik olarak ayarlanacakt?r. Cihaz?Sayfa 5 'de boyutlar hakk?nda bilgiler ile birlikte modellerin genel bir grnm yer almaktad?r. Kumanda paneli dRFXN HPQL\HWL # LoLQ NXPDQGD \]H\L *|VWHUJHOHU *o VHYL\HVL SHUIRUPDQV NDODQ V  SRZHUERRVW IRQNVL\RQX , VWPD E|OJHVL LoLQ NXPDQGD \]H\L $QD G?PH LoLQ NXPDQGD \]H\L =DPDQ SURJUDPODPD IRQNVL\RQX  LoLQ NXPDQGD \]H\OHUL Bilgiler ? *o VHYL\HVLQL VHoPHN LoLQ NXPDQGD \]H\OHUL Kumanda yzeyleri Bir sembole bas?ld???nda ilgili fonksiyon devreye girer. Farkl?etkileyebilir. ? Pi?irme blmleri Pi?irme blm Ama ve kapama Uygun ebatta bir kap kullan?n?z. taban bykl?ne sahip bir kap kullan?ld???nda blm otomatik olarak yanar. $ Tekli pi?irme blm K?zartma blm q Dayan?kl?gstergesi yanar. sembolne bas?n?z. ** * Pi?irme blmnn etkinle?tirilmesi: ?lgili gsterge yanar. Sadece indksiyonlu pi?irmeye uygun kaplar kullan?n?z, bak?n?z ?Uygun kaplar". Kalan ?s?gstergesi Pi?irme tezgahlar?ndan hangilerinin hala s?cak oldu?u her blmde kalan ?s?8 Pi?irme tezgah?n?n programlanmas? Bu blmde bir pi?irme blmnn nas?l ayarland???Tercih etti?iniz pi?irme blmnn + veya - sembollerine Pi?irme tezgah?n?n a?lmas?Kapama: ana ?alter zerindeki gsterge kaybolana kadar % sembolne bas?n?z. Sonraki 10 saniye ierisinde, + veya - sembolne bas?n?z.   Pi?irme blmnn ayarlanmas? + ve - sembolleriyle istenen g seviyesini seiniz. [. . . ] ? Pi?irme tezgah?n?n erevesi Pi?irme tezgah?n?n erevesinde olu?abilecek hasarlara kar??maddeler F?r?n spreyleri veya leke ?kar?c?lar gibi eritici temizleyiciler izen sngerler Yksek bas?nl?temizleyiciler veya buhar makineleri Sadece az sabunlu s?cak su kullan?n?z. Pi?irme tezgah?n?n yzeyini bir b?akla temizleyiniz. Pi?irme tezgah?n?n yzeyini z?mparan?n k?l?f? [. . . ]

BOSCH PIA611T16E KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PIA611T16E kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag