Kullanım kılavuzu BOSCH PPQ726M90E

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PPQ726M90E kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PPQ726M90E kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PPQ726M90E kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PPQ726M90E : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5469 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PPQ726M90E (1481 ko)
   BOSCH PPQ726M90E annexe 1 (1543 ko)
   BOSCH PPQ726M90E annexe 2 (1498 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PPQ726M90E

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] tr Kullanma KIlavuzu Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. [. . . ] Çali makta olan yakicilarin sayisindan ba imsiz olarak gaz aki ini beklemeksizin tamamen kesme ihtiyaci ortaya çikarsa, yalnizca Main Switch dü mesine basilmasi yeterli olacaktir ve tezgah tamamen bloke olacaktir. ekil 3 Tezgahin blokesini kaldirmak için: A B Dü menin sonuna kadar saat yönünde Main Switch dü mesini bastirip döndürünüz ekil 4. 6 Turuncu renkli bir alev normaldir ve yalnizca çevrede toz olduunda, sivilarin dökülmesi halinde v. s. ortaya çikar. > 7 8 9 10 Sorun . . . Elektrikli çal>flt>rma konusunda bir ar>za m> var? Olas> nedeni -Sigorta ar>zal>. Giderilmesi -Sigorta kutusundan sigortay> kontrol ediniz ve ar>zal> ise de¤ifltiriniz. -Genel girifl kutusunda otomatik veya bir diferansiyelin ar>zal> olup olmad>¤>n> kontrol ediniz. -Otomatik veya bir montaj diferensiyeli bozulmufl olabilir. . . . Elektrik dü¤mesi mi çal>flm>yor? -Brülörler ve ateflleme bujileri aras>nda yemek veya temizlik art>klar> kalm>fl olabilir. -Brülörler >slak. . . . Brülörlerin alevleri tek tip de¤il mi? -Ateflleme bujisi ile brülörlerin aras> dikkatli bir flekilde temizlenmelidir. -Brülör kapaklar> ile ateflleme bujisini dikkatli bir flekilde kurutunuz. -Kapaklar>n do¤ru bir -Brülörlerin kapaklar> do¤ru yerlefltirilmemifl. -Brülörlerin bir tak>m k>s>mlar> -Parçalar>n> do¤ru bir flekilde yanl>fl yerlefltirilmifl. [. . . ] Garantiden yararlan>lacak her durumda sat>fl belgesinin gösterilmesi flartt>r. [. . . ]

BOSCH PPQ726M90E KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PPQ726M90E kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag