Kullanım kılavuzu BOSCH PSB 650 RE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PSB 650 RE kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PSB 650 RE kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PSB 650 RE kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PSB 650 RE : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5408 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PSB 650 RE REV 9-2009 (6342 ko)
   BOSCH PSB 650 RE ANNEXE 967 (6922 ko)
   BOSCH PSB 650 RE REV 9-2009 (6342 ko)
   BOSCH PSB 650 RE ANNEXE 79 (6922 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PSB 650 RE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 3) KLERN GVENL a) Dikkatli olun, ne yaptiiniza dikkat edin ve elektrikli el aletinizle aliirken makul hareket edin. Aletinizi kullanirken bir anlik dikkatsizliiniz ciddi yaralanmalara yol aabilir. Elektrikli el aletinin tr ve kullanimina uygun olarak kullanacainiz toz maskesi, kaymayan salam i ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi kiisel korunma donanimlarini kullanmaniz yaralanma tehlikesini byk lde azaltir. Pouvejte sprvn vrtky # !pouvejte pouze ostr vrtky Pi vrtn v kovu - pedvrtejte naped mal otvor - vrtk pi prci obas naolejujte Pi zaroubovvn roubu na konci nebo na zatku njakho deva by mla bt pedvrtna dra, aby se zamezilo roztpnut deva Pro optimln vyuit pstroje je nutno zvolit odpovdajc tlak na roub, zvlt pi vyroubovn Pi roubovn do tvrdho deva, je nutno dru pedvrtat Vrtn deva bez vzniku tsek $ Dal tipy najdete na www. skileurope. com ZRUKA / IVOTN PROSTED Udrujte nad a nabje ist - nabje se nejlep ist pi stlaen vzduchu (pouijte ochrann brle) - istte kontakty v nabje pouze alkoholem nebo istiem kontakt ! [. . . ] Baflka aklerin kullan>lmas> yaralanmalara ve yang>n tehlikesinin ortaya >kmas>na neden olabilir. d) Kullan>m d>fl>nda bulunan akleri, kontaklar aras>nda kprleme yapma olas>l>> bulunan bro atalar>, madeni paralar, anahtarlar, iviler, vidalar veya dier kk metal eflya ve cisimlerden uzak tutun. Ak kontaklar> aras>ndaki bir k>sa devre yanmalara veya yang>n >kmas>na neden olabilir. e) Yanl>fl kullan>m durumunda aknn d>fl>na s>v>lar s>zabilir. Yanl>fll>kla akden s>zan s>v>lara temas ederseniz, temas yerini hemen su ile y>kay>n. Eer sz konusu s>v> gznze kaacak olursa hemen bir hekime baflvurun. Akden d>flar> s>zan s>v>lar cildinizde tahrifllere veya yanmalara neden olabilir. 6) SERVS a) Aletinizi sadece uzman bir elemana ve orijinal yedek paralar kullandirarak onartin. GVENL<K TAL<MATI AKL DELME / V<DALAMA MAKINESI <<N <fl parasinin vida, ivi ve benzeri malzeme tarafindan hasar grmemesi iin dikkatli olun; al>flmaya bafllamadan nce bunlar> >kart>n G geriliminin, flarj cihazin zellik plakasinda belirtilen voltaj deeriyle ayni olduunu sik sik kontrol edin (230V veya 240V flarj cihazini 220V kaynaa balanabilir) Alet normal aliflmiyorsa veya deiflik grltler geliyorsa, aleti hemen kapatin veya flarj cihazin fiflini prizden ekin BOSCH sadece orjinal aksesuarlar kullan>ld>>nda aletin dzgn al>flmas>n> garanti eder Bu aletle kullanacainiz aksesuar edilen devir sayisi en azindan aletin bofltaki en yksek devir sayisi kadar olmalidir Bu aleti 16 yaflindan kkler kullanamaz Delme veya vidalama yaparken elektrik kablolarina dememeye dikkat edin Herhangi bir aksesuar deifliklii yada ayarlama yapmadan veya cihaz hareket halindeyken ve/veya boflta bekler vaziyette iken, F 5 7 dmesinin orta pozisyonda (kilit pozisyonu) olduuna emin olunuz fiARJ/BATARYALAR Bataryayi sadece aletle birlikte teslim edilen flarj cihazi ile flarj edin fiarj cihazi iindeki kontaklara dokunmayin Aleti, flarj cihazini ve bataryayi hibir zaman yamur altinda birakmayin Bataryayi hibir zaman aik havada flarj etmeyin 3 Aleti, flarj cihazini ve bataryayi daima 0 - 40 arasindaki oda sicakliinda saklayin Patlama tehlikesi nedeniyle batarya hibir zaman kizdirilmamalidir 47 Hasar meydana geldii, afliri zorlanma olduu veya afliri isinma olduu takdirde batarya iindeki bataryalar akinti yapabilir: - bataryalardan ikan sivinin temas ettii yeri hemen su ve sabunla yikayin, daha sonra limon suyu veya sirke ile durulayin - bataryalardan ikan sivi gznze kaarsa, hemen temiz su ile en azindan 10 dakika durulayin ve zaman geirmeden hekime baflvurun Batarya alet veya flarj cihazi iinde deilken, kaak akimlari nlemek iin, ivi, vida, anahtar veya benzeri metal paralarla temasa gelmemesine dikkat edin Hasarli flarj cihazini alifltirmayin, test yapmak zere szleflmeli bir BOSCH servisinde getirin Kablo veya fifl hasarli ise flarj cihazini kullanmayin, hasarli kablo veya fifli szleflmeli bir BOSCH servisinde yeniletin Hasarli batarya'lari kullanmayin, hemen yenileyin fiarj cihazini ve bataryayi hibir zaman skmeyi denemeyin fiarj edilemeyen akleri flarj cihazi ile flarj etmeyi denemeyin KULLANIM Ama/kapama ve hiz kontrol ifllevini gren kominasyon flalteri A 5 fialtere az veya ok basmak suretiyle hiz sifirdan maksimuma kadar kademesiz olarak ayrlanabilir Bataryanin flarji 6 - yeni aletler flarjli deildir - flarj cihaz>n> flebeke gerilimine balay>n - sinyal B >fl>> yanar - bataryay> flarj cihaz>na yerlefltirin - sinyal B >fl>> yanar/sner, bu, h>zl> flarj ifllemini gsterir (6a) - yaklafl>k 1 saat sren flarj iflleminden flonra bataryay> tam olarak flarj olur ve yanar/sner sinyal sabit hale gelir, bunun zerine flarj cihaz> otomatik olarak "dengeleme flarj>na" geer (6b) !flarj ifllemleri bittikten sonra batarya flarj cihazindan ikarilmalidir; bu yolla bataryanin kullanim mr uzar NEML<: - eer sinyal B >fl>> bataryay> yerine yerlefltirildikten sonra yan>p snmeye bafllamazsa (6b), flu olas>l>klar sz konusudur: 1) h>zl> flarj ifllemi iin s>cakl>k ok yksek veya ok dflk (h>zl> flarj ancak bataryay> s>cakl>> 0 ile 45 aras>nda iken mmkndr), bu durumda flarj cihaz> 0 ile 45 aras>nda bir s>caklia eriflilinceye kadar, otomatik olarak "dengeleme flarj>na" geer; gerekli s>cakl>>a eriflilince flarj cihaz> otomatik olarak h>zl> flarj ifllemine geer 2) bataryay>'>n kullan>m omr tamamlanm>flt>r, yenilenmesi gerekir - flarj ifllemi s>ras>nda bataryay> ve flarj cihaz> >s>nabilir, bu normaldir ve bir sorun deildir - flarj cihazina takmadan nce, bataryanin difl yzeyinin temiz ve kuru olduundan emin olun - alet aliflir durumda iken bataryayi ikarmayin - ilk flarj iflleminden sonra batarya tam kapasitesinin yaklaflik %80'ine sahip olur; daha sonraki flarj ifllemlerinde kapasite %100'e ikar - aletle kisa alifltiktan sonra ve her defasinda bataryayi flarj etmeyin; bu durumda aflinma hizlanir - nikel-kadmiyum batarya evre koruma hkmlerine uygun olarak tasfiye edilmeli, ev plerine kar>flmamal>d>r (sembol 4 size bunu an>msatmal>d>r) !bataryayi tasfiye etmeden nce, kaak akimlari nlemek zere batarya ularini air bir bantla sarin - aletinizi uzun sre kullanmayacaksaniz, flarj cihazinin flebeke fiflini prizden ekin Dnfl ynn deifltirme 7 - sol/sa pozisyonlari doru olarak kilitlenme yapmadii takdirde, ama/kapama flalteri A 5 aliflmaz !CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG, 2002/96/EG. GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine < 75 dB(A), en de vibratie < 2, 5 m/s2 (hand-arm methode). CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, enl. bestmmelser och riktlinjema 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG, 2002/96/EG. LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin < 75 dB(A), och vibration < 2, 5 m/s2 (hand-arm metod). CE KONFORMITETSERKLRING Vi erklrer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med flgende normer eller normative dokumenter: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 73/23/EF, 89/336/EF, 98/37/EF, 2002/96/EF. STJ/VIBRATION Mles efter EN 60 745 er lydtrykniveau af dette vrktj < 75 dB(A), og vibrationsniveauet < 2, 5 m/s2 (hnd-arm metoden). CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 73/23/EF, 89/336/EF, 98/37/EF, 2002/96/EF. STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 60 745 er lydtrykknivet av dette verktyet < 75 dB(A), og vibrasjonsnivet < 2, 5 m/s2 (hnd-arm metode). CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 73/23/ETY, 89/336/ETY, 98/37/ETY, 2002/96/ETY. MELU/TRIN Mitattuna EN 60 745 mukaan tykalun melutaso on < 75 dB(A), ja trinn voimakkuus < 2, 5 m/s2 (ksi-ksivarsi metodi). [. . . ] HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 60 745 je rove akustickho tlaku tohto nstroja < 75 dB(A), a vibrcie s < 2, 5 m/s2 (metda ruka - paa). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG, 2002/96/EG. BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi < 75 dB(A), a vibracija < 2, 5 m/s2 (postupkom na aci-ruci). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG, 2002/96/EG. [. . . ]

BOSCH PSB 650 RE KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PSB 650 RE kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag