Kullanım kılavuzu BOSCH PSB 6500 RE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PSB 6500 RE kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PSB 6500 RE kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PSB 6500 RE kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PSB 6500 RE : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6342 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PSB 6500 RE ANNEXE 469 (6922 ko)
   BOSCH PSB 6500 RE ANNEXE 400 (6922 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PSB 6500 RE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Not: Deerlendirmede daima evin tüm havalandrmas dikkate alnmaldr. Eer aspiratör dolaµml hava modunda (aktif karbon filtresi ile) kullanlrsa, herhangi bir snrlama olmadan iµletme mümkündür. Aydnlatma Filtre zgaras µletme türleri Hava çkµ modu: Aspiratörün fan, mutfaktaki havay emer ve ya filtresinden geçirerek dµarya atar. D Aspiratörün hava çkµ modunda kullanlmas ve ayn zamanda bacaya bal yakma iµlemi (örn. havagaz, akaryakt veya kömür sobalar, daimi scak su cihazlar, scak su hazrlama cihazlar gibi) durumunda, ilgili soba ve yakma cihazlarnn yanmas için ihtiyac olan yeterli hava giriµi olmas salanmaldr. [. . . ] Youn kademesi elden kapatlmazsa, fan 10 dakika sonra kendiliinden } kademesine geçer. Aydnlatma: Fan kapal olsa dahi, aydnlatma her zaman kullanlabilir. 5 Filtre ve bakm Metal ya filtrelerinin sökülmesi ve taklmas: Dikkat: Halojen lambalar kapal ve souk olmaldr. Ya filtrelerindeki tutucu dilleri ok iµareti yönünde bastrnz ve ya filtrelerini açnz. Taklmas ve sökülmesi: Dikkat: Halojen lambalar kapal ve souk olmaldr. Ya filtrelerini sökünüz (metal filtrelerin sökülmesi ve taklmas bölümüne baknz). Ya filtrelerini taknz (metal ya filtrelerinin sökülmesi ve taklmas bölümüne baknz). Aktif karbon filtresinin deiµtirilmesi: Normal iµletmede (günde 1 ­ 2 saat), aktif karbon filtreleri ylda 1 kez deiµtirilmelidir. Aktif karbon filtresi yetkili satclar üzerinden alnabilir (özel aksesuarlar bölümüne baknz). Eski aktif karbon filtresinin giderilmesi: Aktif karbon filtreleri zararl madde içermez. Bu filtreler normal çöp gibi giderilebilir. Aktif karbon filtresi: Dolaµml hava modunda koku maddelerinin tutulmas için kullanlr. Dikkat: Filtre yal madde artklar ile doldukça, alevlenme tehlikesi artar ve aspiratörün iµlevi etkilenebilir. Lütfen siz de yardmc olup, ambalajn çevreyi kirletmeyecek µekilde giderilmesini salaynz. Güncel giderme yollar hakknda bilgi almak için lütfen yetkili satcnza veya belediye idarenize baµvurunuz. Aspiratör atk hava ve dolaµml hava modu için kullanlabilir. Elektrikli ocak ile aspiratörün alt kenar arasndaki asgari mesafe 550 mm, Res. uçuµan kvlcm) söz konusu olan, kat yanc madde kullanlan ocak veya sobalar üzerinde aspiratör ancak ilgili ocak veya soba üzerinde kapal ve sökülemeyen bir kapak olmas ve yerel yönetmeliklere uyulmas µart ile kullanlabilir. Bu snrlama gaz bekleri ve gaz ocaklar için geçerli deildir. Aspiratör ile ocak arasndaki mesafe ne kadar az olursa, yükselen su buharndan dolay aspiratörün alt tarafnda su damlacklar oluµma ihtimali de o kadar fazladr. Gaz bekli cihazlar için ek bilgiler: Gazl ocaklarn montajnda yerel kanuni yönetmeliklere (örn. Almanya'da: Gaz kurulumu teknik kurallar TRG!) dikkat edilmelidir. Geçerli olan ilgili montaj kurallarna ve gazl cihaz üreticisinin montaj bilgilerine dikkat edilmelidir. Aspiratörün kurulaca yerde sadece bir tarafta bir yüksek dolap veya duvar olabilir. [. . . ] Boru hattnn planlanmasndan ve uygulanmasndan kaynaklanan µikayetler için, aspiratör üreticisi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yuvarlak borular: ç çap olarak 150 mm tavsiye ediyoruz, fakat asg. Yass kanallarn, yuvarlak borulara eµdeerde bir iç kesite sahip olmas gerekir. 177 cm2 Bildirilen deerlerden sapan boru çaplarnda: Szdrmaz µeritler kullanlmaldr. [. . . ]

BOSCH PSB 6500 RE KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PSB 6500 RE kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag