Kullanım kılavuzu BOSCH PSB 750 RCA

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PSB 750 RCA kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PSB 750 RCA kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PSB 750 RCA kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PSB 750 RCA : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6342 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PSB 750 RCA ANNEXE 206 (6922 ko)
   BOSCH PSB 750 RCA ANNEXE 256 (6922 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PSB 750 RCA

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 39 "Çocuk emniyeti: açk" seçilmiå ise: . 43 Makinenin temizlenmesi ve bakm 44 Då gövde ve kumanda panosu . 44 Pis su pompasnn temizlenmesi 45 Su giriå hattndaki süzgeçlerin temizlenmesi . 65 2 Bosch çamaår makineniz Yeni Bosch çamaår makineniz çok modern ve yüksek kaliteli bir ev cihazdr. [. . . ] "Start/Stop" tuåuna basldktan sonra, gösterge alannda, "Geciktirmeli baålama" yazs görünür. 30 Temel ayarlarn deiåtirilmesi Temel ayarlar sinyal, çocuk emniyeti ve saat, her program seçiminden sonra deiåtirilebilir. Yaplan deiåiklikler, yeniden bir deiåiklik yaplana kadar kalr. Yaplan her deiåtirme iåleminden sonra, isterseniz q baåka bir temel ayarn daha deiåtirebilirsiniz veya q "Geri" ve "ptal" tuålar ile program sayfasna geri dönebilirsiniz. Saat Makinenin saatini aktüel saate ayarlayabilirsiniz. q Saatin ayarlanmas, "Saat ayarlama" bölümünde anlatld gibi yaplr, bkz. sayfa 11. Sinyal Akustik sinyal, programn baålamasn, programn bitiåini, kullanm hatalarn ve arzalar bildirir. Akustik sinyalin ses orann ayarlayabilirsiniz veya akustik sinyali kapatabilirsiniz. Seçenekl. " tuåuna basnz. 31 q "Ayarlar" tuåuna basnz. q Sinyal sesinin orann, " Sinyal" veya "Sinyal +" tuålar ile ayarlaynz, örn. i " Sinyal" tuåu, sinyal sesini azaltr veya kapatr ("Sinyal: 0----") ve "Sinyal +" tuåu, sinyal sesini açar veya çoaltr (maksimum ses oran: "Sinyal: ----4"). q "Geri" tuåuna basnz. Çocuk emniyeti / Cihaz kilidi Çamaår makinenizin ayarl olan fonksiyonlarnn yanlålkla deiåtirilmesine karå ve program akånn istenmeden deiåtirilmesine karå önlem alabilirsiniz. Çocuk emniyeti / Cihaz kilidi açk olduu zaman neleri etkiler: Bir programn çalåma esnasnda cihaz kapatlr ve tekrar açlrsa, programa ayn kesildii yerden devam edilir. Makine açldktan ve doldurma kapa kapatldktan sonra, tüm kumanda elemanlar ve doldurma kapa kilitlenir. - 32 Çocuk emniyeti / Cihaz blokajnn aktifleåtirilmesi q "Pr. q "On/off" tuåuna hafifçe basnz; çalåmakta olan bir program veya seçilmiå olan ayarlar iptal olur. Gerekirse: q "Su boåaltma" veya "Skma" pro gramn seçiniz. i "On/off" tuåuna sonuna kadar baslmas halinde, çalåmakta olan bir program iptal olur ve çamaår makinesi kapanr. Bu durumda, "On/off" tuåuna tekrar sonuna kadar basnz. eer "Çocuk emniyeti: açk" seçilmiå ise q "Start/Stop" tuåuna yaklaåk 4 saniye basnz. q Çocuk emniyeti / cihaz kilidi fonk siyonunu sürekli olarak kapatnz, bkz. q Program yukarda anlatlan åekilde iptal ediniz. Çamaår ilave etme veya boåaltma Ykama iålemi esanasnda, tambura çamaår ilave edilebilir veya tamburdan çamaår boåaltlabilir. i Gösterge alannda srayla "Bekleme" ve "Çamaår ilave edilemez" mesajlar görünürse, çamaår doldurma kapan açmak, emniyet sebeplerinden dolay mümkün deildir. Eer gösterge alannda "Çamaår ilave edilebilir" görünürse: q Çamaår doldurma kapan açnz. Program çalåmaya baålar. 37 Çamaår ykama iåleminden sonra Gösterge lambas "Start/Stop" söner. Gösterge alannda åu tekst görünür: "Çamaår boåaltlabilir". Protokol sterseniz, en son ykama iåleminin ykama protokolünü, gösterge alannda görebilirsiniz. [. . . ] Cihazn dört aya da yerin üzerinde salam bir åekilde durmaldr. Cihazn dört ayana ait kontra somunlar iyice cihaz gövdesine dayanacak åekilde sklmå olmaldr!Cihaz doru yerleåtirilip ayarlanmazsa, yüksek sesli gürültü, titreåim ve cihazn yerinden hareket etmesi, yani "oynamas" söz konusu olabilir! 61 Elektrik Balants Dikkat Cihaz, sadece gereken åekilde monte edilmiå ve toprak hattna sahip bir prizden gelen alternatif elektrik akmna balanmaldr. Cihazn üzerinde bildirilen gerilim (cihaz etiketi) ile kurulduu yerdeki åebeke gerilimi ayn olmaldr. [. . . ]

BOSCH PSB 750 RCA KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PSB 750 RCA kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag