Kullanım kılavuzu BOSCH PSB 750 RCE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PSB 750 RCE kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PSB 750 RCE kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PSB 750 RCE kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PSB 750 RCE : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6342 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PSB 750 RCE ANNEXE 982 (6922 ko)
   BOSCH PSB 750 RCE ANNEXE 423 (6922 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PSB 750 RCE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu yeni kurutmal çamaår makinesi yllar süren bir araåtrmann ürünüdür. Kuråun-kenar tasarm ve bu makinenin üretiminde kullanlan iålemlerin kalitesi size yllarca kullanacanzn mükemmel hizmeti garanti eder. çerii åu anki ve gelecekteki tüm ykama ve kurutma ihtiyaçlarn karålar. Düåük su, güç ve deterjan kullanm çevreyi korumaya yardmc olur ve çalåma giderlerini en aza indirir. [. . . ] Zaman ayar 20 dakika ile baålar ve 10 dakikalk kademelerle artar. Youn kurutma program: Pamuklu ve keten türü kumaålar için. Narin kurutma program: Sentetik ve hassas kumaålar için. Kurutma programn deiåtirme Göstergede 2:00 saat gösterildikten sonra rJ (Kurutma) dümesine bir kez daha basn veya rJ (Kurutma Süresi) tuåuna yakl. Kurutmann fazla uzun sürmesi durumunda çamaårlar çekebilir ve buruåabilir. Bu nedenle kurutma süresinin fazla uzun olmamasna dikkat edin, aksi takdirde ayrca gereinden fazla elektrik harcanacaktr. i Scak çamaårlar souk çamaårlardan daha nemli görünür. Bu durum yanlå anlamalara yol açabilir. Kurutma süreleri ve slarda referans deerler Çamaårn arl 1. 5 kg 2. 5 kg Dayankl kumaålar 40 dakika 70 dakika 70 dakika 90 dakika Narin Kumaålar 70 dakika 100 dakika 120 dakika - Kurutma sonucu Ütüleme için nemli Kuru Ütüleme için nemli Kuru 30 B Santrifüj dümesi 000 rpm: santrifüj hzn seçmek için bu tuåa basn. - Gerekli santrifüj hzn seçmek için dümeye tekrar tekrar basn. Aåadaki santrifüj hzlar vardr: çalåmaz ve kazan doluyken durur. Kurutmal çamaår makinesi son yi gerçekleåtirmez ve ykama programn kazanda su varken bitirir. Pamuklu ve renkli programlar için, hz, maksimum 1400 rpm'den 600 rpm'ye kadar 100'er 100'er düåer. Göstergede dönüåümlü olarak STOP ve --görüntülenir. Yeni program baålatma: (Baålama/Bitirme) M dümesine basn. i Gösterilen yeni kalan süre biraz ileri alnmå olabilir. i Kazan suyla dolmuåsa, yeni program dolum evresini atlayacaktr. Ykama programn durdurma Ykama programn yarda kesme Ykama programn deiåtirme Yeni program seçme i Bir program sona erdikten sonra (göstergede End (Son) görüntülenir), yeni bir program seçebilmeniz için daha önce kurutmal çamaår makinesini kapatmanz gereklidir. 33 Sadece-Kurutma Programlar i Soutma suyu gerekli olacandan su musluu kurutma süresince de açk kalmaldr. i Kurutma için izin verilen maksimum çamaår miktar 2, 5 kg'dr. i Elden ykanan çamaårlar için ayr bir santrifüj seçin. Kurutma programnn ayarlanmas Kurutmal çamaår makinesi kapaldr. q Dilediiniz kurutma süresi ayarlanana kadar rJ (Kurutma Süresi) dümesine basn, sayfa 30. q Dahili kurutma evresi için dilediiniz santrifüj hzn seçin, sayfa 31. i Santrifüj seçenei, sadece youn kurutma programnda ve 1:30 saat ila 2:00 saat arasndaki kurutma sürelerinde mümkündür, sayfa 24. Göstergede kalan süre görüntülenir. Kurutma programn durdurma i Kurutma programlar makine çalårken istendii zaman yarda kesilebilir. Göstergede dönüåümlü olarak STOP ve --görüntülenir. [. . . ] Kurutmal çamaår makinesi tahta kiriåler üzerine kurulacaksa: q Makineyi mümkün olduunca köåeye kurun. q Kurutmal çamaår makinesinin ayaklarn balama demirleri* ile tespitleyin. Kurutmal çamaår makinesi bir kaide üzerine kurulacaksa: q Kurutmal çamaår makinesinin ayaklarn balama demirleri* ile tespitleyin. * Balama demirlerini (yap seti) yetkili satcnzdan veya müåteri servisinden temin edebilirsiniz, Sipariå No. WMZ2200. 51 Konumunun ayarlanmas Kurutmal çamaår makinesinin konumunu, ayarlanabilir dört makine aya ve bir su terazisi ile ayarlayn. [. . . ]

BOSCH PSB 750 RCE KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PSB 750 RCE kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag