Kullanım kılavuzu BOSCH PSM 18 LI REV 6-2010

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PSM 18 LI kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PSM 18 LI kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PSM 18 LI kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PSM 18 LI REV 6-2010: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5044 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PSM 18 LIREV 6-2010

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Say göstergesinde aktüel su sertlik derecesi gösterilir (su sertlik derecesi, cihaz fabrikadan çkmadan önce 4 kademesine ayarlanmåtr). Program seçme dümesini çevirerek, ayarlanmå bu deeri deiåtiriniz (07). * sadece ilk kez bulaåk ykamadan önce veya su sertliinde bir deiåiklik olduunda Cihazn Aç/Kapat (ana åalter) dümesini "Kapat" konumuna getiriniz Ayarladnz bu deer bellee kaydedilir. Özel tuzun doldurulmas Kirecin çözdürülmesi (Ayarlanan deer 0 ise bu iåleme gerek yoktur!) . . . Kapa açnz. lk ykama iåle minden önce 1 l suyu, tuzun koyulduu azdan doldurunuz. [. . . ] lk ykama iåle minden önce 1 l suyu, tuzun koyulduu azdan doldurunuz. Kapa kapatnz ve çevresini uygun åekilde te mizleyiniz. Parlatc doldurulmas Prl prl yapar . . . åaretli yere 1 basnz ve kapa 2 kaldrnz. Doldurma iålemi daima, seviye (miktar) göstergesi yand zaman yaplr. KLAK! Deterjan doldurulmas Çok miktarda bulaåk art, çok miktarda temizlik maddesi demektir . . . Dikkat, Kombine ürünler bütün programlar için uygun olmayp, üreticinin vermiå olduu bilgileri dikkate alnz. PLOP! Su musluunu açnz Su marå marå . . . Program seçilmesi Hzl, ekonomik yada youn . . . Program listesi Youn Normal Eco Hassas Hzl Önykama 70_ 65_ 50_ 40_ 45_ 600N Burada kullanlmas mümkün olabilecek bütün programlar gösterilmiåtir. Programlara iliåkin verilmiå olan deerler laboratuarlarda tesbit edilmiå olup, bu deerler avrupa standartlar EN 40242 ye uygundur. Su giriå hortumunu katlanp bükülmeyecek åekilde yerleåtiriniz. Akan su miktar (debi) bu miktardan daha az ise, su musluunun deiåtirilmesini salaynz. Renk deiåiklikleri herhangi bir problem teåkil etmez; bu renkler daha sonra bulaåk ykandkça azalr. Bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli kaåk, çatal veya bçak kullannz. Arza Bulaåklar temiz deil Bulaåklarn üzerinde kum veya irmik gibi artklar var Muhtemel sebepleri Bulaåklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiå Çok az temizleme maddesi kullanlmå Uygun olmayan bir program seçilmiå Su püskürtme kollarndaki memeler tkanmå Süzgeçler pislenmiå, yerlerine salam oturmamå Su püskürtme kollar kilitlenmiå Giderilmesi B Küçük arzalar kendiniz giderebilirsiniz . . . Arza Muhtemel sebepleri Cihazn içinde geri kalan su Su boåaltma pompas bloke olmuå Ykama program henüz sona ermemiå Bulaåklar birbirinden ayrnz, birbirlerine temas etmesini önleyiniz. Bulaåklar cihaza su püskürtme kollar serbest dönebilecek åekilde yerleåtiriniz. Su veya kireç lekeleri varsa: Dozaj yükseltiniz. Cihaz çalåmyor/duruyor Su giriåini kontrol etme göstergesi yanyor Su giriå musluu açk deil Su giriå hortumu katlanmå Su giriå musluu skåmå veya kireçlenmiå Lekeler ve izler var Parlatc dozaj çok fazla/çok az Plastik parçalarda/ bulaåklarda renk deiåiklii söz konusu Çok az temizleme maddesi kullanlmå Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolay renk deiåiklii söz konusu Kullanlan kaåk, çatal veya bçaklar paslanmaz metalden deil Sert metalden olan bçak azlar paslanmaya karå daha hassas olur Yabanc veya harici pas söz konusu Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden) Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulank/körelmiå (giderilebilir türden deil) Su sertlik ayar yanlå yaplmå; Özel tuz eksik Bardaklar bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli deil. Su sertlik ayarn doru yapnz. [. . . ] Bulaåklar cihaza su püskürtme kollar serbest dönebilecek åekilde yerleåtiriniz. Su veya kireç lekeleri varsa: Dozaj yükseltiniz. Cihaz çalåmyor/duruyor Su giriåini kontrol etme göstergesi yanyor Su giriå musluu açk deil Su giriå hortumu katlanmå Su giriå musluu skåmå veya kireçlenmiå Lekeler ve izler var Parlatc dozaj çok fazla/çok az Plastik parçalarda/ bulaåklarda renk deiåiklii söz konusu Çok az temizleme maddesi kullanlmå Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolay renk deiåiklii söz konusu Kullanlan kaåk, çatal veya bçaklar paslanmaz metalden deil Sert metalden olan bçak azlar paslanmaya karå daha hassas olur Yabanc veya harici pas söz konusu Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden) Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulank/körelmiå (giderilebilir türden deil) Su sertlik ayar yanlå yaplmå; Özel tuz eksik Bardaklar bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli deil. Su sertlik ayarn doru yapnz. Bardaklar koruyan türden temizlik maddesi kullannz. Kaåk, çatal veya bçaklarda paslanma söz konusu Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma klavuzuna baknz. Programn yarda kesilmesi . . . AÇ/KAPAT dümesini "KAPALI" konuma getiriniz. [. . . ]

BOSCH PSM 18 LI KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PSM 18 LI kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag