Kullanım kılavuzu BOSCH PSR 14.4-2

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PSR 14.4-2 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PSR 14.4-2 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PSR 14.4-2 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PSR 14.4-2 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3228 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PSR 14.4-2 ANNEXE 857 (3622 ko)
   BOSCH PSR 14.4-2 ANNEXE 796 (3622 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PSR 14.4-2

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Deitirilmemi, orijinal fi ve uygun prizler elektrik arpma tehlikesini azaltir. b) Borular, kalorifer tesisati, isiticilar ve buzdolaplari gibi topraklanmi yzeylerle bedensel temasa gelmekten kainin. Eer bedeniniz topraklanacak olursa yksek bir elektrik arpma tehlikesi ortaya ikar. Elektrikli el aletinin iine suyun sizmasi elektrik arpma tehlikesini ykseltir. [. . . ] Bol giysiler, takilar veya uzun salar aletin hareketli paralari tarafindan tutulabilir. g) Aletinize toz emme donanimi ve toz tutma donanimi takilabiliyorsa, bunlarin bali olup olmadiini ve doru ilev grp grmediklerini kontrol edin. Bu gibi donanimlarin kullanilmasi tozlardan gelebilecek tehlikeleri azaltir. 4) ELEKTRKL EL ALETLERYLE DKKATL ALIMAK VE ALET DORU KULLANMAK a) Aletinizi airi lde zorlamayin. Uygun elektrikli el aleti ile belirtilen performans alaninda daha iyi ve daha gvenli aliirsiniz. Ailip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarilmasi gerekir. c) Aletin kendinde bir ayarlama yapmadan, aksesuari deitirmeden veya aleti elinizden birakmadan nce fii prizden ekin. d) Kullanim diinda iken elektrikli el aletinizi ocuklarin ulaamayacai bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi bilmeyen veya bu gvenlik talimatini okumayan kiilerin aleti kullanmasina izin vermeyin. Deneyimsiz kiiler tarafindan kullanildiklari takdirde elektrikli el aletleri tehlikeli olabilirler. Aletin hareketli paralarinin kusursuz ilev grp grmediklerini ve sikimadiklarini, paralarin kirik veya hasarli olup olmadiklarini kontrol edin, aksi takdirde alet ilevini tam olarak yerine getiremez. CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60 745, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE, 2002/96/CE. RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 60 745 o nvel de presso acstica desta ferramenta 100 dB(A) e o nvel de potncia acstica 111 dB(A) (espao de erro: 3 dB), e a vibrao 11, 7 m/s2 (mtodo brao-mo). CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60 745, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive CE 73/23, CE 89/336, CE 98/37. RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile 100 dB(A) ed il livello di potenza acustica 111 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione 11, 7 m/s2 (metodo mano-braccio). CE MINSGI TANUSITVANY Teljes felelssgnk tudatban kijelentjk, hogy jelen termk a kvetkez szabvnyoknak vagy ktelez hatsgi elrsoknak megfelel: EN 60 745, EN 55 014, a 73/23/EK, 89/336/EK, 98/37/EK elrsoknak megfelelen. ZAJ/REZGS Az EN 60 745 alapjn vgzett mrsek szerint ezen kszlk hangnyoms szintje 100 dB(A) a hangteljestmny szintje 111 dB(A) (norml eltrs: 3 dB), a kzre hat rezgsszm 11, 7 m/s2. CE STRVZUJC PROHLEN Potvrzujeme na odpovdnost, e tento vrobek odpovd nsledujcm normm nebo normativnm podkladm: EN 60 745, EN 55 014, podle ustanoven smrnic 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. HLUNOSTI/VIBRAC Meno podle EN 60 745 in tlak hlukov vlny tohoto pstroje 100 dB(A) a dvka hlunosti 111 dB(A) (standardn odchylka: 3 dB), a vibrac 11, 7 m/s2 (metoda ruka-pae). CE STANDARDIZASYON BEYANI Yeane sorumlu olarak, bu rnn aflaidaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduunu beyan ederiz: EN 60 745, EN 55 014, ynetmelii hkmleri uyarinca 73/23/EC, 89/336/EC, 98/37/EC. / GRLT/T<TREfiIM llen EN 60 745 gre ses basinci bu makinanin seviyesi 100 dB(A) ve al>flma s>ras>ndaki grlt 111 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreflim 11, 7 m/s2 (el-kol metodu). F D NL S DK N FIN E P I H CZ TR 05 BOSCH Europe B. V. Kloot 78 PL OWIADCZENIE ZGODNOCI CE Niniejszym owiadczamy ponoszc osobist odpowiedzialno, e produkt wykonany jest zgodnie z nastpujcymi normami i dokumentami normalizujcymi: EN 60 745, EN 55 014, z godnie z wytycznymi 73/23/WE, 89/336/WE, 98/37/WE. [. . . ] HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 60 745 je rove akustickho tlaku tohto nstroja 100 dB(A) a rove akustickho vkonu je 111 dB(A) (tandardn odchlka: 3 dB), a vibrcie s 11, 7 m/s2 (metda ruka - paa). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 100 dB(A) a jakost zvuka 111 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija 11, 7 m/s2 (postupkom na aci-ruci). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. [. . . ]

BOSCH PSR 14.4-2 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PSR 14.4-2 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag