Kullanım kılavuzu BOSCH PSR 14.4 LI-2

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PSR 14.4 LI-2 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PSR 14.4 LI-2 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PSR 14.4 LI-2 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PSR 14.4 LI-2 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3888 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PSR 14.4 LI-2 REV 12-2008 (3959 ko)
   BOSCH PSR 14.4 LI-2 REV 12-2008 (3959 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PSR 14.4 LI-2

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutumasina veya yanmasina neden olan kivilcimlar ikarirlar. c) Elektrikli el aletinizle aliirken ocuklari ve bakalarini alima alaninizin uzainda tutun. Yakininizda bulunan kiiler dikkatinizi daitabilir ve bu da alet zerindeki kontrolnz kaybetmenize neden olabilir. Deitirilmemi, orijinal fi ve uygun prizler elektrik arpma tehlikesini azaltir. [. . . ] g) Aletinize toz emme donanimi ve toz tutma donanimi takilabiliyorsa, bunlarin bali olup olmadiini ve doru ilev grp grmediklerini kontrol edin. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir. 4) ELEKTRKL EL ALETLERYLE DKKATL ALIMAK VE ALET DORU KULLANMAK a) Aletinizi airi lde zorlamayin. Uygun elektrikli el aleti ile belirtilen performans alaninda daha iyi ve daha gvenli aliirsiniz. 49 b) Ama/kapama alteri arizali olan elektrikli el aletini kullanmayin. Ailip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarilmasi gerekir. c) Aletin kendinde bir ayarlama yapmadan, aksesuari deitirmeden veya aleti elinizden birakmadan nce fii prizden ekin. d) Kullanim diinda iken elektrikli el aletinizi ocuklarin ulaamayacai bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi bilmeyen veya bu gvenlik talimatini okumayan kiilerin aleti kullanmasina izin vermeyin. Deneyimsiz kiiler tarafindan kullanildiklari takdirde elektrikli el aletleri tehlikeli olabilirler. Aletin hareketli paralarinin kusursuz ilev grp grmediklerini ve sikimadiklarini, paralarin kirik veya hasarli olup olmadiklarini kontrol edin, aksi takdirde alet ilevini tam olarak yerine getiremez. yi bakim grm kesici ular daha ender sikiirlar ve daha iyi ynlendirilirler. RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 60 745 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a 96 dB(A) y el nivel de la potencia acstica 107 dB(A) (desviacin estndar: 3 dB), y la vibracin a m/s2 (mtodo brazo-mano). Expediente tcnico en: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. 08 BOSCH Europe BV A. Kloot 96 P CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60 745, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (at 28. 12. 2009), 2006/42/CE (a partir de 29. 12. 2009). RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 60 745 o nvel de presso acstica desta ferramenta 96 dB(A) e o nvel de potncia acstica 107 dB(A) (espao de erro: 3 dB), e a vibrao m/s2 (mtodo brao-mo). Processo tcnico em: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60 745, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (fino al 28. 12. 2009), 2006/42/EG (a partire dal 29. 12. 2009). RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile 96 dB(A) ed il livello di potenza acustica 107 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione m/s2 (metodo mano-braccio). Fascicolo tecnico presso: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. H CE MINSGI TANUSITVANY Teljes felelssgnk tudatban kijelentjk, hogy jelen termk a kvetkez szabvnyoknak vagy ktelez hatsgi elrsoknak megfelel: EN 60 745, EN 55 014, a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 98/37/EK (2009. 12. 28-ig), 2006/42/EK (2009. 12. 29-tOEl kezdve) elrsoknak megfelelen. ZAJ/REZGS Az EN 60 745 alapjn vgzett mrsek szerint ezen kszlk hangnyoms szintje 96 dB(A) a hangteljestmny szintje 107 dB(A) (norml eltrs: 3 dB), a rezgsszm m/s2 (kzre-hat rtk). A miszaki dokumentci a kvetkezOE helyen tallhat: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. CZ CE STRVZUJC PROHLEN Potvrzujeme na odpovdnost, e tento vrobek odpovd nsledujcm normm nebo normativnm podkladm: EN 60 745, EN 55 014, podle ustanoven smrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). HLUNOSTI/VIBRAC Meno podle EN 60 745 in tlak hlukov vlny tohoto pstroje 96 dB(A) a dvka hlunosti 107 dB(A) (standardn odchylka: 3 dB), a vibrac m/s2 (metoda ruka-pae). Technick dokumentace u: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. TR CE STANDARDIZASYON BEYANI Yeane sorumlu olarak, bu rnn aflaidaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduunu beyan ederiz: EN 60 745, EN 55 014, ynetmelii hkmleri uyarinca 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (28. 12. 2009 tarihine kadar), 2006/42/EG (29. 12. 2009 tarihinden itibaren). [. . . ] BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 96 dB(A) a jakost zvuka 107 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija m/s2 (postupkom na aci-ruci). Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745, nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 96 dB(A), a jaina zvuka 107 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija m/s2 (mereno metodom na aci-ruci). Tehnika dokumentacija kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SLO IZJAVA O USTREZNOSTI CE Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN 60 745, EN 55 014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). [. . . ]

BOSCH PSR 14.4 LI-2 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PSR 14.4 LI-2 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag