Kullanım kılavuzu BOSCH PSS 250 AE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PSS 250 AE kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PSS 250 AE kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PSS 250 AE kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PSS 250 AE : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3582 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PSS 250 AE ANNEXE 655 (3658 ko)
   BOSCH PSS 250 AE REV 11-2007 (3830 ko)
   BOSCH PSS 250 AE REV 11-2007 (3830 ko)
   BOSCH PSS 250 AE ANNEXE 436 (3658 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PSS 250 AE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] b) Borular, kalorifer tesisati, isiticilar ve buzdolaplari gibi topraklanmi yzeylerle bedensel temasa gelmekten kainin. Eer bedeniniz topraklanacak olursa yksek bir elektrik arpma tehlikesi ortaya ikar. Elektrikli el aletinin iine suyun sizmasi elektrik arpma tehlikesini ykseltir. d) Kabloyu kendi amaci diinda kullanmayin; rnein aleti kablodan tutarak taimayin, aleti kablo ile asmayin veya kablodan ekerek fii prizden ikarmayin. [. . . ] d) Kullanim diinda iken elektrikli el aletinizi ocuklarin ulaamayacai bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi bilmeyen veya bu gvenlik talimatini okumayan kiilerin aleti kullanmasina izin vermeyin. Deneyimsiz kiiler tarafindan kullanildiklari takdirde elektrikli el aletleri tehlikeli olabilirler. Aletin hareketli paralarinin kusursuz ilev grp grmediklerini ve sikimadiklarini, paralarin kirik veya hasarli olup olmadiklarini kontrol edin, aksi takdirde alet ilevini tam olarak yerine getiremez. yi bakim grm kesici ular daha ender sikiirlar ve daha iyi ynlendirilirler. 38 g) Elektrikli el aletlerini, aksesuari, ulari ve benzerlerini bu gvenlik talimatina uygun olarak ve alet tipine zg kurallara uyarak kullanin. Aletinizi kullanirken alima koullarini ve yaptiiniz ii daima dikkate alin. Elektrikli el aletlerini kendileri iin ngrlen ilerin diinda kullanmak tehlikeli durumlarin ortaya ikmasina neden olabilir. 5) SERVS a) Aletinizi sadece uzman bir elemana ve orijinal yedek paralar kullandirarak onartin. GVENL<K TAL<MATI ZIMPARALARA <<N ALET<N KISIMLARI 2 A B C D Toz torbas> Bas>n kontrol (7365) Ama/Kapama flalteri Z>mpara h>z seimi tekerlei (7360) KULLANIM <fl parasinin vida, ivi ve benzeri malzeme tarafindan hasar grmemesi iin dikkatli olun; al>flmaya bafllamadan nce bunlar> >kart>n Kabloyu daima aletinizin dnen paralarindan uzak tutun; kablonun, aletin arka tarafinda toplanmamasina dikkat edin Aletinizi birakip gitmeden nce mutlaka kapatin ve dner paralarin tam olarak durmasini bekleyin Uzatma kablosu kullan>yorsan>z, kablonun tam olarak a>lm>fl olmas>na ve en az>ndan 16 A'lik bir kapasiteye sahip olmas>na dikkat edin Alet normal aliflmiyorsa veya deiflik grltler geliyorsa, aleti hemen kapatin ve fifli prizden ekin BOSCH sadece orjinal aksesuarlar kullan>ld>>nda aletin dzgn al>flmas>n> garanti eder Bu aleti 16 yaflindan kkler kullanamaz Cihaz aliflirken grlt seviyesi 85 dB(A) desibele kadar ikabilir; kulak koruyucu kullaniniz Eer cihazi kullanirken kordon hasar grr yada kesilirse, kordona kesinlikle dokunmayiniz ve derhal fifli ekiniz Kordon hasarli iken cihazi kesinlikle kullanmayiniz; uzman bir kifli tarafindan deifltirtiniz G geriliminin, cihazin zellik plakasinda belirtilen voltaj deeriyle ayni olduunu sik sik kontrol edin (230V veya 240V aletler 220V kaynaa balanabilir) Bu alet sulu zimparalama ifllerine uygun deildir Bu aletle asbest ieren malzemeleri ifllemeyin (asbest kanserojen bir madde kabul edilir) Metalleri zimparalarken sirasinda kivilcimlar oluflur; toz torbas> kullanmay>n ve dier aliflanlari ve yanici malzemeleri aliflma alaninizdan uzak tutunuz Hareket halindeki zimpara kaidini dokunmayin Aflinmifl, yirtilmifl veya gzenekleri afliri lde dolmufl zimpara kaitlarini kullanmayin Koruyucu ifl eldivenleri giyin, koruyucu gzlk, dar giysiler ve sa koruyucu (salariniz uzunsa) al>flma s>ras>nda sal>a zararl>, yan>c> veya patlay>c> tozlar>n >kma olas>l>> varsa gerekli koruyucu nlemleri al>n (baz> tozlar kanserojen say>l>r); koruyucu toz maskesi tak>n ve eer aletinize tak>labiliyorsa bir toz/talafl emme tertibat> balay>n <stediiniz ayar deiflikliklerini ve aksesuar deiflikliklerini yapmadan nce mutlaka flebeke fiflini prizden ekin Zimpara kidi tespiti PSS 250 AE/7360/7365 3 7360/7365 4 !zimpara kidinin delikleri zimpara levhasinin deliklerine uymalidir 3 !aletin daima tm z>mparalama yzeyini z>mpara ka>d> ile kaplayarak kullanin Toz emme 5 - toz torbas>n>n A dzenli olarak temizlenmesi toz tutma kapasitesini optimal dzeyde tutar !CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 73/23/EF, 89/336/EF, 98/37/EF. STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 60 745 er lydtrykknivet av dette verktyet 85 dB(A) og lydstyrkenivet 96 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivet 4, 6 m/s2 (hnd-arm metode). CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 745, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 73/23/ETY, 89/336/ETY, 98/37/ETY. MELU/TRIN Mitattuna EN 60 745 mukaan tykalun melutaso on 85 dB(A) ja yleens tykalun nen voimakkuus on 96 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja trinn voimakkuus 4, 6 m/s2 (ksi-ksivarsi metodi). CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 745, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE. RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 60 745 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a 85 dB(A) y el nivel de la potencia acstica 96 dB(A) (desviacin estndar: 3 dB), y la vibracin a 4, 6 m/s2 (mtodo brazo-mano). CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60 745, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE. RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 60 745 o nvel de presso acstica desta ferramenta 85 dB(A) e o nvel de potncia acstica 96 dB(A) (espao de erro: 3 dB), e a vibrao 4, 6 m/s2 (mtodo brao-mo). CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60 745, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive CE 73/23, CE 89/336, CE 98/37. RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile 85 dB(A) ed il livello di potenza acustica 96 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione 4, 6 m/s2 (metodo mano-braccio). CE MINSGI TANUSITVANY Teljes felelssgnk tudatban kijelentjk, hogy jelen termk a kvetkez szabvnyoknak vagy ktelez hatsgi elrsoknak megfelel: EN 60 745, EN 55 014, a 73/23/EK, 89/336/EK, 98/37/EK elrsoknak megfelelen. [. . . ] HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 60 745 je rove akustickho tlaku tohto nstroja 85 dB(A) a rove akustickho vkonu je 96 dB(A) (tandardn odchlka: 3 dB), a vibrcie s 4, 6 m/s2 (metda ruka - paa). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 85 dB(A) a jakost zvuka 96 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija 4, 6 m/s2 (postupkom na aci-ruci). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. [. . . ]

BOSCH PSS 250 AE KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PSS 250 AE kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag