Kullanım kılavuzu BOSCH PST 800 PEL

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PST 800 PEL kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PST 800 PEL kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PST 800 PEL kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PST 800 PEL : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (10247 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PST 800 PEL REV 10-2009 (14862 ko)
   BOSCH PST 800 PEL REV 10-2009 (14862 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PST 800 PEL

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Tutucu kovan iinde kirilmifl olan testere biaini ikarmak iin bir tornavida kullanin (E dmesini saat hareket ynnn tersien evirin ve o konumda tutun) @ Daha fazla ipucu iin www. skileurope. com sitesini gezin q q q q q q q GARANT< / EVRE q q q q q q q Aleti ve kablosunu daima temiz tutun (zellikle havaland>rma yuvalar>n>) !temizlemeden nce, cihazin fiflini prizden ekin Temiz ve parlak testere biaini, stne ince bir tabaka asitsiz ya srmek suretiyle korozyona karfli koruyun (bir sonraki kullanimda tahta zerinde lekeler oluflmamasi iin bu ya tabakasini temizleyin) Biak tutucuyu tabanini dz bir yere hafife vurarak dzenli olarak temizleyiniz Bu BOSCH rn yasal/lkeye zel ynetmeliklere gre garanti alt>ndad>r, normal afl>nma ve y>pranmadan doabilecek hasarlar, afl>r> yklenme veya yanl>fl kullan>m garanti kapsam>nda deildir fiikayet durumunda, aleti ambalaj>yla birlikte sat>n alma belgenizide ekleyerek sat>c>n>za veya en yak>n BOSCH servisine ulaflt>r>n (adresler ve aletin servis flemalar> www. skileurope. com adresinde listelenmifltir) Aletin at>lmas> gerektiinde aleti, aksesuarlar> ve ambalajlar> evre dostu geri dnflm iin dzenleyin (plastik bileflenler kategorize geri dnflm iin etiketlidir) q q q q q PL q WSTP q q Narzdzie jest przeznaczone do cicia i wycinania w drewnie, plastyku, metalu, pytkach ceramicznych i w gumie. Nadaje si do cicia prostego i krzywoliniowego o kcie nachylenia do 45 q PARAMETRY TECHNICZNE 1 WSKAZWKI BEZPIECZESTWA q q q q Prosz przeczyta i zachowa niniejsz instrukcj obsugi (zwrci szczegln uwag na instrukcj na odwrotnej stronie) Kabel zasilajcy powinien si stale znajdowa w bezpiecznej odlegoci od wirujcej czci elektronarzdzia q W przypadku uszkodzenia lub przecicia przewodu podczas pracy, nie wolno go dotyka, tylko naley natychmiast wycign z gniazdka wtyczk Pod adnym pozorem nie wolno korzysta z narzdzia z uszkodzonym przewodem; zle jego wymian wykwalifikowanej osobie Nie wolno obrabia przedmiotw zawierajcych azbest Nie uywa pknitego, odksztaconego lub tpego brzeszczotu Nie zblia rk do obracajcej si piy tarczowej Przed przystpieniem do obrbki naley usun wszelkie przeszkody znajdujce si po obu stronach obrabianego przedmiotu wzdu linii cicia Przed przystpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoci obsugowych przy maszynie, w czasie przerw w pracy jak rwnie po jej zakoczeniu wyj wtyk z gniazda sieciowego Zawsze uywaj maski ochronnej podczas pracy z materiaami, ktrych pyy mog by szkodliwe dla zdrowia; z obrabianymi materiaami naley zapozna si przed rozpoczciem pracy Podczas pracy z materiaami wytwarzajcymi wiry nosi okulary ochronne Uwaga na tkwice gwodzie, ruby i inne twarde przedmioty; przed przystpieniem do obrbki powinny by usunite z obrabianego przedmiotu; usun je przed rozpoczciem pracy Sprawdzi, czy urzdzenie dziaa prawidowo; w przypadku uszkodzenia naprawy powinien dokona wykwalifikowany personel techniczny; nigdy nie otwiera samemu urzdzenia Kadorazowo sprawdza, czy napicie zasilania jest zgodne z napiciem podanym na tabliczce znamionowej urzdzenia (narzdzia na napicie znamionowe 230V lub 240V zasila mona take napiciem 220V) Pracujc na otwartym powietrzu podczy urzdzenie za porednictwem wycznika prdu zakceniowego (FI), wyzwalanego prdem o nateniu nie przekraczajcym 30 mA; uywa wycznie specjalnego przeduacza do pracy na otwartym powietrzu wyposaonego w bryzgoszczelne gniazdo sprzgajce Poziom haasu podczas pracy moe przekracza 85 dB(A); uywa sprzt do ochrony suchu Przed pozostawieniem elektronarzdzia naley odczy zasilanie elektryczne i odczeka do cakowitego zatrzymania si wrzeciona BOSCH moe zagwarantowa bezawaryjne dziaanie narzdzia tylko przy korzystaniu z oryginalnego wyposaenia dodatkowego Naley stosowa przeduacze w caoci rozwinite i zabezpieczone, o dopuszczalnym nateniu prdu rwnym 16 A W przypadku stwierdzenia nietypowego zachowania si elektronarzdzia lub wydawania obcych odgosw natychmiast wyczy zasilanie i wyj wtyk z gniazda sieciowego Elektronarzdzie nie powinno by obsugiwane przez osoby w wieku poniej lat 16 26 GB CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 50 144, EN 55 014, in accordance with the regulations 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC. NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 50 144 the sound pressure level of this tool is dB(A)(1), the sound power level dB(A)(2) and the vibration m/s2 (hand-arm method). [. . . ] , : EN 50 144, EN 55 014, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC. CE YMBATOT : EN 50 144, EN 55 014, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC. Y / Y EN 50 144 dB(A)(1), o dB(A)(2) m/s2 ( / ). DECLARAIE DE CONFORMITATE CE Declarm pe proprie rspundere c acest product este conform cu urmtoarele standarde sau documente standardizate: EN 50 144, EN 55 014, n conformitate cu regulile 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC. ZGOMOT/VIBRAII Msurat n conformitate cu EN 50 144 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de dB(A)(1), nivelul de putere a sunetului dB(A)(2) iar nivelul vibraiilor m/s2 (metoda mn - bra). CE KPA A COTETCTBE , : EN 50 144, EN 55 014, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC. CE PREHLSENIE O ZHODE Vhradne na nau vlastn zodpovednos prehlasujeme, e tento vrobok zodpoved nasledujcim normm alebo normovanm dokumentom: EN 50 144, EN 55 014, v slade s predpismi 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC. HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 50 144 je rove akustickho tlaku tohto nstroja dB(A)(1), rove akustickho vkonu je dB(A)(2) a vibrcie s m/s2 (metda ruka - paa). H D CZ NL TR S PL DK RU N GR FIN RO E BG P SK dB(A)(1) 4230/4330 88 PST 800 PEL/4375 87 dB(A)(2) 101 100 m/s2 3, 4 3, 9 01 BOSCH Europe B. V. Houben 37 CZ BEZPENOSTN POKYNY TR GVENLIK KILAVUZU Pi pouivni elektrickho nad, je nutno dodrovat zkladn bezpenostn pedpisy, aby se snilo riziko poru, razu elektrickm proudem a dal. 1 Zkontrolujte shodu daj na typovm ttku s parametry va st 2 Udrujte si istou pracovni plochu Neuklizen prostory a pracovni stl zvyuj riziko razu. 4 Chrate se proti razu elektrickm proudem Vyvarujte se dotyku tla s dobe uzemnnou plochou (nap. 1 Makinanin zerindeki etiketten, gerilimi (Volt) kontrol ediniz 2 aliflma yerinizi dzenli tutun aliflma yerindeki dzensizlik kaza tehlikesi yaratir. 3 evre etkilerini dikkate alin Elektrikli el aletlerini yamura maruz birakmayin. Elektrikli el aletlerini yanici sivi veya gazlarin yakininda kullanmayin. 4 Kendinizi elektrik arpmasindan koruyun Boru, radyatr, elektrik ocai, buzdolabi gibi topraklanmifl para ve aletlerle bedensel temasa gelmekten sakinin. 5 ocuklari uzakta tutun Baflkalarinin alete veya kabloya temas etmesine izin vermeyin ve onlari aliflma sahanizdan uzak tutun. 6 Aletlerinizi gvenli bir biimde saklayin Kullanilmayan aletler, kuru ve kapali bir yerde ve ocuklarin eriflemeyecei flekilde saklanmalidir. 7 Aletinize afliri derecede yklenmeyin Aletiniz, belirtilen g kapasitesinde daha iyi ve daha gvenli aliflir. 8 Doru aleti kullanin Air ifller iin ok zayif alet veya ok zayif ek donanim kullanmayin. Aletleri, kendileri iin belirlenmifl ifl ve amalar diflinda kullanmayin (rnein, bir daire testereyi aa kesmek veya budamak iin kullanmayin). 9 Uygun ifl elbisesi giyin Bol elbise giymeyin ve mcevher takmayin; bunlar, hareketli paralar tarafindan yakalanabilirler. Aik havada aliflirken lastik eldiven ve kaymayan ayakkabi giyilmesi tavsiye edilir. [. . . ] 20 Daima dikkatli olun Iflinizi takip edin, makul hareket edin, ve konsantre olmadan aleti kullanmayin. 21 Aletinizin hasarli olup olmadiini kontrol edin Aletle yeni bir ifle bafllamadan nce; koruyucu tertibatlarin veya hafif hasarli paralarin, ifllevlerini kusursuz ve usulne uygun bir biimde yerine getirip getirmediklerini kontrol edin. Hareketli paralarin ifllevlerinin tam olup olmadiini, sikiflip sikiflmadiklarini veya hasarli olup olmadiklarini kontrol edin. Btn paralar doru takilmifl ve aletin kusursuz biimde aliflmasi iin gerekli btn koflullari yerine getirmifl olmalidirlar. [. . . ]

BOSCH PST 800 PEL KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PST 800 PEL kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag