Kullanım kılavuzu BOSCH SMI53M05EU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH SMI53M05EU kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH SMI53M05EU kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH SMI53M05EU kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH SMI53M05EU : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1152 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH SMI53M05EU annexe 1 (1152 ko)
   BOSCH SMI53M05EU (3096 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH SMI53M05EU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] tr Ksa kullanma klavuzu Bulaåk makinesi Ksa ve kullanål: Bulaåk makineniz için gereken her åey . . . Cihaz ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma klavuzunu okuyunuz! Su sertlik cihaznn Suyun sertlik ayarlanmas Su sertlik Sertlik * derecesini su iåletmesinden sorup öreniniz ve ilgili alana kaydediniz. . . [. . . ] Alt sepette püskürtme basncnn artrlr ve de daha yüksek s ile kombine edilir. Hijyen . . . Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir. Ekstra kurutma . . . son durulama iåleminde elde edilen daha yüksek bir scaklk sayesinde, bulaåklarn daha iyi kurutulmasn salar. (Hassas bulaåklara dikkat ediniz) Cihazn kapatlmas Her åey yolunda . . . ** modele bal Bakm ve koruma Süzgeçler . . . kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çkarnz . . . . Mükemmel ykama sonuçlar için . . . . musluktan akan su altnda ykaynz . . . Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz LGL ÅARETE DKKAT EDNZ! Atk (pis) su pompasnn temizlenmesi - Elektrik fiåini çekip prizden çkarnz - Süzgeçleri çkarnz ve suyu boåaltnz - Kapa kaldrnz (-->A) - Kanatl çarkn bulunduu ksmda yabanc cisim olup olmadn kontrol ediniz - Kapa kapatp, duyulur åekilde yerine oturtunuz (-->B) - Süzgeçleri yerine taknz Ykama kollar . . . tkanklklar/tortular gideriniz alt kolu yukar doru çekiniz . . . üst kolu sökünüz . . . musluktan akan su altnda püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz (gerekirse bir kürdan kullannz) . . . alt kolu taknz . . . A B üst kolu skca sabitleyiniz Küçük arzalar kendiniz giderebilirsiniz . . . Arza Muhtemel sebepleri Gösterge " " yanar Su giriå musluu skåmå veya kireçlenmiå . . . çünkü kendi kendinize yardm etmeniz sizin çkarnzadr! Giderilmesi Su giriå musluunu açnz. Akan su miktar (debi) bu miktardan daha az ise, su musluunun deiåtirilmesini salaynz. [. . . ] Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolay renk deiåiklii söz konusu Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma klavuzuna baknz. Program iptali . . . Program esnasnda START tuåuna yakl. Say göstergesinde görünür "0:01" Yaklaåk 1 dakika sonra program sona erer, 0:00 gösterilir Cihazn kapatlmas Doru yerleåtirme . . . Bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli bulaåklar (içinde kül, mum, yalama gresi, boya, yapåkan etiket artklar olmamal, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artklar varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) ve bu bulaåklar cihaza kullanma klavuzunda bildirildii åekilde yerleåtirilmelidir; su püskürtme kollarnn serbestçe dönüp dönmedii kontrol edilmelidir. [. . . ]

BOSCH SMI53M05EU KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH SMI53M05EU kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag