Kullanım kılavuzu BOSCH WAE20460TR

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH WAE20460TR kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH WAE20460TR kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH WAE20460TR kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH WAE20460TR : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5308 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH WAE20460TR

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Çamaår türüne, rengine, kirlilik durumuna ve ykama scaklna göre. Makineye büyük ve küçük çamaårlar birlikte doldurunuz!Çamaårlar, doldurma penceresi ve lastik conta arasna skåtrmaynz! Çamaår ykamak Çamaårlarn makineden çkarlmas Program sonundan yaklaåk 2 dakika sonra mümkündür! Doldurma kapan açnz ve çamaårlar makineden alnz. Eer L (Son suda bekletme = Son skma yaplmaz) aktif ise: Program seçme dümesini Kiåisel ayarlar F elle ayar Seçili program program akå boyunca ilerler ve devam eder, skma devir ayar ve scaklk derecesi deiåtirilebilir. [. . . ] Hassas durulama Ek bir durulama iålemi, ykama süresi uzatlr. Suyu çok yumuåak Farkl kirlilikte çamaårlar hafif Yeni çamaårlar ayr ykanmaldr. Ön ykama yapnz. çok Doldurma arl Azami dolum miktar aålmamaldr: - Beyazlar ve Renkliler 7 kg - Sentetikler 3 kg - Hassas çamaårlar, Ipekliler ve yünlüler 2 kg Yumuåatma Ayn renkte çamaårlar doldurunuz Yumuåatma maddesini/deterjan üretici bilgilerine göre bölme II ksmna doldurunuz. Program seçme dümesini Renkliler 30 °C ayarna getiriniz ve Baålat/Beklet fonksiyonunu seçiniz. Yakl. Istediiniz yumuåatma süresinden sonra, program devam ettirilecekse, yeniden Baålat/Beklet fonksiyonunu seçiniz veya program deiåtiriniz. Kolalamak Çamaårlara yumuåatc uygulanmamå olmaldr Kolalama maddesi miktarn üretici bilgilerine göre yakl. Program seçme dümesini Durulama konumuna ayarlaynz, skma devir saysn ayarlaynz ve Baålat/Beklet fonksiyonunu seçiniz. Makinenin içine su akmaya baålar baålamaz: Kolal suyu I ksmna doldurunuz Program deiåtirme. . . Eer istemeden yanlå bir program seçecek olursanz: - Program yeniden seçiniz. - Baålat/Beklet seçiniz. F F Start/Pause olan bölgeler için ve ykama sonucunun daha da iyi olmas için kullanlr. Program baålatmak veya iptal etmek için kullanlr. Sinyal modunun baålatlmas 3 2 Servis kapa . . . veya iptal Yüksek scaklkta çalåan programlarda önce: - Çamaårlar soutulmaldr: Durulama seçilmelidir. için ses åiddeti ayar S kurmak Tuå sinyalleri 1 adm saa seçimi 1 adm saa muhafaza edin ve serbest braknz Boyamak / Boya çkarma Çamaårlar makine içinde boyamaynz/boyalarn çkarmaynz. Baålat/Beklet seçiniz s - 90 1 - 19h Is ayar °C Kalan süre Scaklk derecesi seçimi (s = souk) Program bitiåi Skma devir says (* Modele bal olarak deiåir) veya L (Son suda bekletme = Son skma yaplmaz) Göstergede program düzeni: Ykama, Durulama, Skma, Program sonu Bilgi/Uyar sinyaleri L - 1000* Skma devri Durum göstergesi Q K B -0- Çamaår ykamak dorudan Çevrenin korunmas / Tasarruf bilgileri - Ilgili program içinizin verilmiå azami çamaår miktarndan yararlannz. - Beyazlar 90 °C yerine, Lekeliler youn 60 °C programn seçiniz. Çok daha düåük enerji tüketilerek hemen hemen ayn temizlik sonucu elde edilir. - Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliine göre ayarlaynz. - Eer çamaårlar ykandktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa, skma devir saysn kurutucu üreticisinin verdii bilgilere göre seçiniz. Ses åiddeti ayarlanmas* 1 adm saa Ses åiddeti ayarlanmas* S kurmak * gerekirse birkaç kez seçilmelidir * gerekirse birkaç kez seçilmelidir - Elektrik çarpma tehlikesi!Yaklaåk 15 dakikalk ksa program; az kirli çamaårlar için uygundur. WAE20460TR 0206 tr 9000 134 134 Lekeliler gibi Ön ykama, Lekeliler, Hassas durulama, Kolay ütüleme. Özellikle hassas ciltler için, seçilmiå scaklkta devam eden ykama, daha yüksek su seviyesi, ek durulama iålemi. Ön ykama, Lekeliler, Hassas durulama, Kolay ütüleme. Ön ykama, Lekeliler, Hassas durulama, Kolay ütüleme; durulama iålemi arasnda skma iålemi yaplmaz. Koruma - Ön ykama, Lekeliler, Hassas durulama, Kolay ütüleme; farkl çamaår türleri birlikte ykanabilir Elektrik fiåini çekip prizden çkarnz!Çözücü madde kullanmaynz! Bakm Pis su pompas 1. Servis kapan açnz ve çkarniz. - Haålanma tehlikesi!- Su musluunu kapatnz! Küçük arzalarn giderilmesi . . . Suda bekletme fonksiyonu seçilmiå mi? Güvenlik bilgileri - kullanma ve kurma klavuzunu ve çamaår makinesine ilave edilmiå tüm dier bilgileri okuyunuz ve verilen bilgilere uyunuz. Ön ykama, Lekeliler, Hassas durulama, Kolay ütüleme. Ön ykama, Lekeliler, Hassas durulama, Kolay ütüleme; düåürülmüå durulama ve skma. Ön ykama, Lekeliler, Hassas durulama, Kolay ütüleme Elde ykanabilen ipekliler için de uygundur; azaltlmå durulama skmas ve son skma Makine gövdesi, Kumanda alan Yumuåak, nemli bir bez ile silinmelidir. [. . . ] Çamaårlar üzerinde deterjan artklar var. uygulaynz. 1 çorba kaå yumuåatc ve 1/2 litre suyu karåtrnz ve deterjan çekmecesinin II haznesine dökünüz. Bir sonraki ykamada deterjan dozunu düåürünüz. Transport emniyet tertibatlarn söküp çkarnz (kurma klavuzu). [. . . ]

BOSCH WAE20460TR KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH WAE20460TR kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag