Kullanım kılavuzu BOSCH WBB24750EU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH WBB24750EU kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH WBB24750EU kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH WBB24750EU kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH WBB24750EU : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6530 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH WBB24750EU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 25 26 26 26 26 26 26 27 28 28 29 32 33 34 35 36 2 Bosch çamaår Genel güvenlik Giderme ile bilgileri ilgili bilgiler makineniz Çamaår makineniz Yeni çamaår makineniz çok modern ve yüksek kaliteli bir ev cihazdr. Çamaår makineniz enerji, su ve deterjan kullanmnda çok tassaruflu olma özelliine sahiptir. Fabrikamzdan çkan her çamaår makinesinin fonksiyonlar ve kusursuz olmas titizlikle kontrol edilir. Sorularnz için, özellikle çamaår makinesinin kurulmas ve balanmasyla ilgili sorularda, yetkili servisimiz her zaman hizmetinizdedir. [. . . ] Müteakip sayfalarda, ayarlarn deiåtirilmesi için gerekli olan iålem admlar detayl olarak tarif edilmiåtir. Programlara genel bakå Program program seçme dümesi ile seçiniz. Çamaårlar cihaza doldurunuz ve kapa kapatnz Menu (Menü) tuåuna basnz. Skma devir says Sayfa 19 Programa ve modele bal; bkz. sayfa 15 Ykama süresi sonu Sayfa 19 30 dakikalk aralarla ayarlanabilir Ykama Sayfa 20 Normal Hzl Youn Sinyal Sayfa 21 kapal sürekli max Çocuk kilidi: Sayfa 21 kapal açk Saat ayarlama Sayfa 22 Saat dakika stediiniz ayar elde edene kadar Select (Seç/Deiåtir) tuåuna basn. Baåka ayar yapacaksanz Menu (Menü) tuåuna basn veya Start/Pause M (Baålat/mola) tuåuna basn. 18 Skma devir says Devir saylar deiåtirilebilir. Gösterilen azami skma devir says, ayarlanmå olan ilgili programa baldr. q q Program seçme dümesini yeni seçtiiniz programa ayarlaynz. Gösterge lambas Start/ Pause M (Baålat/mola) yanar söner (krmz). q Göstergede istediiniz skma devir says veya "Skma iptal" görününceye kadar Select (Seç/Deiåtir) tuåuna basn. Ykama süresi sonu i Saatin ayarl olmasna dikkat edin ve gerekirse ayarlayn; sayfa 22`de "Saati ayarlama" bölümüne baknz. Gösterge lambas Start/ Pause M (Baålat/mola) yanar söner (krmz). Örnein: Dier ayarlar Menu (Menü) tuåuna basarak seçebilirsiniz; seçtiiniz ayarlar Select (Seç/Deiåtir) tuåuna basarak deiåtirebilirsiniz. Örnein: q Göstergede "Skma devir says" görününceye kadar Menu (Menü) tuåuna basn. Gösterge lambas Start/ Pause M (Baålat/mola) yanar söner (krmz). Deiåtirilmiå olan ayarlar kaybolur. q Start/Pause M (Baålat/mola) tuåuna basnz. aåamalar gösterge alannda görünür. q i Program akånn çalåma Göstergede "Ykama süresi sonu" görününceye kadar Menu (Menü) tuåuna basn. Gösterge lambas Start/ Pause M (Baålat/mola) yanar söner (krmz). Deiåtirilen ayarlar kaytl kalr. i 10 saniye içinde hiç bir tuåa i 10 saniye içinde hiç bir tuåa q Göstergede programn sona erme süresi görününceye kadar Select (Seç/Deiåtir) tuåuna basn. Sona erme zamann en fazla 24 saat önceden ayarlamak mümkün. 19 i Eer programda, ek fonksiyonlarda veya aktüel saat ayarnda herhangi bir deiåiklik yaplrsa, sona erme zaman yeniden ayarlanmaldr. Az kirli ve az miktarda çamaår ykandnda program ayarlanmå olan sona erme zamanndan önce sona erebilir. Çok kirli ve çok miktarda çamaår ykandnda program ayarlanmå olan sona erme zamanndan bir kaç dakika sonra sona erebilir. Dier ayarlar Menu (Menü) tuåuna basarak seçebilirsiniz; seçtiiniz ayarlar Select (Seç/Deiåtir) tuåuna basarak deiåtirebilirsiniz. Ykama Farkl ykama opsiyonlar arasnda seçim yapabilirsiniz: yaplmåtr: - "Normal ykama" Normal ykama süresi. "Hzl ykama" Hafif kirli çamaårlar için daha ksa ykama süresi. "Youn ykama" X Çok kirli çamaårlar için daha uzun ykama süresi. Program seçme dümesini yeni seçtiiniz programa ayarlaynz. Gösterge lambas Start/ Pause M (Baålat/mola) yanar söner (krmz). q stediiniz ykama opsiyonu gösterilinceye kadar, Select (Seç/Deiåtir) tuåuna basnz. ykama" seçildiyse, menüden çkldktan sonra "X" veya " " sembolü sürekli gösterilir. [. . . ] Doldurma kapa iyi kapanmamå. Eer arza yukardaki tabloda verilen bilgilerin yardmyla giderilemiyorsa: cihaz kapayn, 5 saniye bekleyin, cihaz tekrar açn, program ayarlayn ve çalåtrn. Eer söz konusu arza tekrar ortaya çkarsa, yetkili servisi araynz, bkz. sayfa 33. 31 Sarfiyat Deerleri Ek fonksiyonlar Program Cottons+Linens y (Renkliler) 30 °C Cottons+Linens y (Renkliler) 40 °C Cottons+Linens y (Renkliler) 60 °C Cottons+Linens y (Renkliler) 60 °C v (Lekeli)* Cottons+Linens y (Renkliler) 60 °C Cottons+Linens y (Beyazlar) 90 °C Synthetics A (Sentetikler) 30 °C Synthetics A (Sentetikler) 40 °C Synthetics A (Sentetikler) 60 °C Ay Mix (Karåk) 30 °C Delicates/Silk J (Hassaslar) 30 °C u Wool (Yünlüler) 30 °C * "Youn ykama" "Youn ykama" "Youn ykama" "Youn ykama" "Youn ykama" "Youn ykama" "Youn ykama" "Youn ykama" "Youn ykama" "Youn ykama" En fazla doldurma miktar 9, 0 kg 9, 0 kg 9, 0 kg 9, 0 kg 8, 0 kg 9, 0 kg 4, 0 kg 4, 0 kg 4, 0 kg 4, 0 kg 3, 0 kg 2, 5 kg Sarfiyat deerleri** Elektrik 0, 7 kWh 1, 2 kWh 1, 6 kWh 1, 7 kWh 1, 5 kWh 3, 2 kWh 0, 3 kWh 0, 5 kWh 0, 7 kWh 0, 2 kWh 0, 2 kWh 0, 2 kWh Su 95 l 95 l 95 l 69 l 95 l 110 l 70 l 70 l 70 l 50 l 52 l 40 l Süre 1:45 h 2:00 h 2:30 h 2:30 h 2:10 h 3:40 h 1:20 h 1:20 h 1:50 h 1:00 h 0:50 h 0:30 h EN 60 456 ve IEC 60 456 standartlarnagöre veya bu standartlar baznda yaplan test için, "Youn ykama" ek fonksiyonlu program ayar ** 9 kg çamaår miktar sadece "Youn ykama" opsiyonu ile birlikte tavsiye edilir. ** Sarfiyat bilgileri, su basncna, su sertliine, su giriå scaklna, oda scaklna, çamaår türüne, çamaår miktarna, kullanlan deterjana, åebeke gerilimindeki oynamalara ve ayarlanmå olan ek programa göre deiåir. [. . . ]

BOSCH WBB24750EU KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH WBB24750EU kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag