Kullanım kılavuzu BOSCH WBB24751EU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH WBB24751EU kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH WBB24751EU kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH WBB24751EU kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH WBB24751EU : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5899 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH WBB24751EU (6021 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH WBB24751EU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 3 3 3 4 4 4 5 5 6 9 8 7 6 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 25 26 26 26 26 26 26 27 28 28 29 32 33 34 35 36 2 Bosch çamaår Genel güvenlik Giderme ile bilgileri ilgili bilgiler makineniz Çamaår makineniz Yeni çamaår makineniz çok modern ve yüksek kaliteli bir ev cihazdr. Çamaår makineniz enerji, su ve deterjan kullanmnda çok tassaruflu olma özelliine sahiptir. Fabrikamzdan çkan her çamaår makinesinin fonksiyonlar ve kusursuz olmas titizlikle kontrol edilir. Sorularnz için, özellikle çamaår makinesinin kurulmas ve balanmasyla ilgili sorularda, yetkili servisimiz her zaman hizmetinizdedir. [. . . ] Çamaår ilave etmek mümkün deildir, çünkü çamaår doldurma kapa güvenlik sebeplerinden dolay kilitlenmiåtir. Ancak Start/Pause M (Baålat/mola) tuåuna basldktan sonra, çamaår ilave etmek mümkündür. Rinse Plus K (Ilave durulama) tuåuna basldysa, seçilmiå bir programa ek olarak bir durulama iålemi uygulanr. Ykama süresi bu ek iåleme bal olarak uzar. i stisna: Aktifleåtirilmiå çocuk emniyetinde Start/Pause M (Baålat/mola) gösterge lambas sönüktür. Program sonunda çamaår doldurma kapa kilitli kalr. 17 Saat Bir program seçildikten sonra, size muhtemel program süresi gösterilir. Sürede oynamalar åu sebeplerden dolay söz konusu olur: - Cihaza doldurulan çamaår miktar Çamaårlar tambur içinde kötü dalmåsa, skma iåleminin birkaç kez tekrarlanmas. Çamaår ykanrken çok fazla köpük oluåmas durumunda ek bir durulama iåleminin devreye sokulmas. Çok düåük su basnc Ek fonksiyon seçimi, örn. programn baålatlmasndan sonra Rinse Plus K (Ilave durulama). Temel ayarlar ile ykama Bildirilen temel ayarlar ilgili programlar için idealdir. Bu temel ayarlar deiåtirmek istemiyorsanz: q stiyorsanz ek fonksiyon tuåuna (tuålarna) basnz. program kombinasyonu seçildiyse, seçilmiå tuåun gösterge lambas söner ve bir sinyal sesi duyulur. - i Eer yanlålkla anlamsz bir - Bu ve baåka özelliklerden dolay ykama süresi deiåir. q Su musluunu açnz. i Eer herhangi bir ek opsiyon seçilmediyse ve ortaya baåka bir deiåiklik çkmazsa, ykama iålemi gösterilen zamanda sona ermiå olacaktr. q q Program seçme dümesini istediiniz programa ayarlayn. Start/Pause M (Baålat/mola) tuåuna basnz. aåamalar gösterge alannda görünür. i Program akånn çalåma Kendi ayarlarnz ile çamaår ykanmas, bu bölümden sonraki sayfada tarif edilmiåtir. q Çamaårlar cihaza doldurunuz ve kapa kapatnz. Gösterge lambas Start/ Pause M (Baålat/mola) yanar söner (krmz). 18 Kendi ayarlarnz ile çamaår ykanmas Ayarlar taleplerinize göre yapabilirsiniz. Aåada önce deiåtirilebilen ayarlara ait bir genel bakå sunulmuåtur. Müteakip sayfalarda, ayarlarn deiåtirilmesi için gerekli olan iålem admlar detayl olarak tarif edilmiåtir. Programlara genel bakå Program program seçme dümesi ile seçiniz. Çamaårlar cihaza doldurunuz ve kapa kapatnz Menu (Menü) tuåuna basnz. Skma devir says Sayfa 20 Programa ve modele bal; bkz. sayfa 16 Ykama süresi sonu Sayfa 20 30 dakikalk aralarla ayarlanabilir Ykama Sayfa 21 Normal Hzl Youn Sinyal Sayfa 21 kapal sürekli max Çocuk kilidi: Sayfa 22 kapal açk Saat ayarlama Sayfa 23 Saat dakika stediiniz ayar elde edene kadar Select (Seç/Deiåtir) tuåuna basn. Baåka ayar yapacaksanz Menu (Menü) tuåuna basn veya Start/Pause M (Baålat/mola) tuåuna basn. 19 Skma devir says Devir saylar deiåtirilebilir. Gösterilen azami skma devir says, ayarlanmå olan ilgili programa baldr. q q Program seçme dümesini yeni seçtiiniz programa ayarlaynz. Gösterge lambas Start/ Pause M (Baålat/mola) yanar söner (krmz). q Göstergede programn sona erme süresi görününceye kadar Select (Seç/Deiåtir) tuåuna basn. Sona erme zamann en fazla 24 saat önceden ayarlamak mümkün. larda veya aktüel saat ayarnda herhangi bir deiåiklik yaplrsa, sona erme zaman yeniden ayarlanmaldr. Az kirli ve az miktarda çamaår ykandnda program ayarlanmå olan sona erme zamanndan önce sona erebilir. [. . . ] Yetkili servisi çarmadan önce, arzay kendinizin giderip gideremiyeceinizi lütfen kontrol ediniz (bkz. Yetkili servisimize lütfen cihazn ürün numarasn (E-Nr. ) ve imalat numarasn (FD) bildiriniz. Ürün numarasn ve imalat numarasn bildirerek, gereksiz gidip gelmelerin önlenmesinde lütfen yardmc olunuz. Böylelikle, fazladan masraf oluåmasn da önlemiå olursunuz. [. . . ]

BOSCH WBB24751EU KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH WBB24751EU kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag