Kullanım kılavuzu BOSCH WFW3231

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH WFW3231 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH WFW3231 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH WFW3231 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH WFW3231 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5184 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH WFW3231 (4929 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH WFW3231

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] yikama makinesi tr Kullanma ve Kurma Klavuzu çindekiler Bosch çamaår makineniz . 29 Programn bitiå saatinin belirlenmesi "Geciktirmeli baålama" . 36 Çamaår ilave etme veya boåaltma 37 Programn iptal edilmesi . 37 Çamaår ykama iåleminden sonra 38 Çamaårn boåaltlmas . [. . . ] q Çocuk emniyeti / Cihaz kilidi fonksiyonunu, "Çocuk emniyeti +" tuåuna basarak açnz. i Çocuk emniyeti / Cihaz kilidi fonksiyonu açk olduu zaman, start ettikten sonra, gösterge alannda "$" sembolü görünür. q "Geri" tuåuna basnz. Çocuk emniyeti / Cihaz kilidi fonksiyonunu geçici olarak kapamak q "Start/Stop" tuåuna basnz ve "Start/Stop" gösterge lambas yanp sönünceye kadar basl tutunuz (4 saniye). i Gösterge alannda "Bekleme" gösterildii zaman, çocuk emniyeti / cihaz kilidi fonksiyonu geçici olarak kapal demektir. i "Start/Stop" tuåuna tekrar basld zaman, çocuk emniyeti / cihaz kilidi fonksiyonu tekrar açlr. 33 Çocuk emniyeti / Cihaz kilidi fonksiyonunu sürekli kapamak (aktif program yok) q "Start/Stop" tuåuna yaklaåk 4 saniye basnz. Çocuk emniyeti / Cihaz kilidi fonksiyonu sürekli olarak kapanr. i Çocuk emniyeti / Cihaz kilidi fonksiyonu sürekli kapal olduu zaman, "$" sembolü gösterge alanndan silinir. Çocuk emniyeti / Cihaz kilidi fonksiyonunu sürekli kapamak (program aktif) q "Start/Stop" tuåuna basnz ve "Start/Stop" gösterge lambas yanp sönünceye kadar basl tutunuz (4 saniye). Seçenekl. " tuåuna veya seçenekler sembolü / sembolleri tuåuna basnz. Çocuk emniyeti / Cihaz kilidi fonksiyonu sürekli olarak kapanr. 34 Temel ayarlar geri alma Temel ayarlarda yaptnz bütün deiåiklikleri geri alabilirsiniz (saat hariç). i Programn çalåma esnasnda ayarlar geri alnamaz. Opsiyon 1 Çocuk emniyetinde ve sinyalde yaplan deiåiklikler geri alnr, yani, çocuk emniyeti kapatlr ve hafza yerlerindeki kaytlar silinir. q Gösterge alannn sa tarafnda bulunan en üst ve en alttaki tuålara ayn anda 4 saniyelik bir süre için basnz. Yeni durum: Hafza1, 2, 3: Çocuk emniyeti: Sinyal: boå kapal 4 Program sayfasna geri dönülür. Opsiyon 2 Çocuk emniyetinde ve sinyalde yaplan deiåiklikler geri alnr, yani, çocuk emniyeti kapatlr ve hafza yerlerindeki kaytlar silinir. Gösterge alannda gösterilen tekstlerin dili, yeniden seçilmelidir. q Gösterge alannn sol tarafnda bulunan en üst ve en alttaki tuålara ayn anda 4 saniyelik bir süre için basnz. Yeni durum: Hafza1, 2, 3: Çocuk emniyeti: Sinyal: boå kapal 4 Dil seçeneklerinin olduu sayfaya dönülür. 35 Program akånn deiåtirilmesi Seçilmiå olan ayarlarn deiåtirilmesi Seçilen programn çalåma esnasnda, skma devir says deiåtirilebilir ve ek fonksiyonlar ("Ön ykama" hariç) açlabilir veya kapatlabilir. q "Deiåtir" tuåuna basnz. q stediiniz skma devir says görününceye kadar, "Skma devir says" tuåuna basnz. veya q "Pr. Seçenekl. " tuåuna basnz ve ek fonksiyonlar açnz veya kapatnz. 36 eer "Çocuk emniyeti: açk" seçilmiå ise q "Start/Stop" tuåuna yaklaåk 4 sa niye basnz. stenilen deiåiklikler yapldktan sonra: q "Start/Stop" tuåuna basnz. i Program tekrar baålatldnda, çocuk emniyeti / cihaz kilidi fonksiyonu yine açk durumdadr. eer "Çocuk emniyeti: açk" seçilmiå ise q "Start/Stop" tuåuna yaklaåk 4 saniye basnz. q Çamaårlar yukarda anlatlan åekil de ilave ediniz. i Program tekrar baålatldnda, çocuk emniyeti tekrar açlr. Programn iptal edilmesi Seçilmiå ve baålatlmå bir program, program bitmeden önce de sona erdirmek mümkün. [. . . ] Cihazn balant deeri ve gereken sigorta cihaz etiketinde bildirilmiåtir. Åu hususlara özellikle dikkat edilmelidir: - Cihazn fiåi ve priz birbirlerine uy maldr, - elektrik kablosunun kalnl yeter li olmaldr, - toprak hatt gereken åekilde döåen miå olmaldr. Herhangi bir sebepten dolay elektrik kablosunun deiåtirilmesi gerekirse, deiåtirme iålemi sadece yetkili elektrik kalifiye eleman tarafndan yaplmaldr. Yedek elektrik kablosunu yetkili servisimiz üzerinden tedarik edebilirsiniz. [. . . ]

BOSCH WFW3231 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH WFW3231 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag