Kullanım kılavuzu BOSCH WTE84300TR

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH WTE84300TR kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH WTE84300TR kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH WTE84300TR kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH WTE84300TR : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4774 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH WTE84300TR

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Düåük scaklkta kurutma -> Ek olarak Hassas seçiniz. Aåadaki tekstilleri kurutucuda kurutmaynz: Hava geçirmeyen tekstiller (örn. Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) -> Kråklk olur!Su damlayacak slaklkta olan çamaårlar -> Yüksek enerji tüketimi! [. . . ] . WTE84300TR 0506 tr 9000 185133 Kurma Teslimat kapsam: Kurutucu, kullanma ve kurma klavuzu!Emin olmadnz durumlarda, cihazn balantlarn yetkili ve uzman bir kiåiye yaptrnz!Kurutucuyu dåa doru çknts olan parçalardan (örn. kapa) tutup kaldrmaynz Krlma tehlikesi söz konusudur! Teknik özellikler F Boyutlar (D x G x Y) 60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir) Arlk (net) yakl. 45 kg Kurutma kapasitesi 7 kg Younlaåan su kab 4, 2 l Balant gerilimi Balant gücü Sigorta Cihazn tip etiketine baknz Ürün numaras (E-Nr. ) malat numaras (FD) Cihazn tip etiketi, kurutucunun arka yüzündedir. Skma devir says devir/dak (kalan nem) Kurutma süresi (dakika) 8 dakika souma süresi dahil Enerj tüketimi (kWh) Hangi durumda ne yapmal? Onarm çalåmalar sadece yetkili servis tarafndan veya yetkili uzman elemanlar tarafndan yaplmaldr. Yetkili servisi aramadan önce, arzay kendiniz giderip gideremeyeceinizi lütfen kontrol ediniz. Yetkili servise lütfen cihaznzn ürün numarasn (E-Nr. ) ve imalat numarasn (FD) bildiriniz (kapan iç yüzüne baknz). Güvenlik bilgileri Acil durum Kurutucuyu SADECE Kurutucuyu KESNLKLE Tehlikeler Derhal elektrik fiåini çekip prizden çkarnz veya sigortay kapatnz. Yukarda bildirilen amaçlar dånda bir amaç için kullanmaynz. Teknik veya baåka bir özellik açsndan deiåtirmeyiniz. Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamå kiåiler kurutucuyu kullanmamaldr. Çocuklar, yanlarnda bir yetiåkin kiåi olmad zaman, kurutucunun yannda yanlz kalmamaldr. Özellikle çakmaklara dikkat ediniz -> Patlama tehlikesi!Gevåek hatlar veya hortumlar sabitleyiniz, aksi halde taklp düåme tehlikesi söz konusudur. Kurutucuyu, yönetmeliklere uygun åekilde alternatif akml, toprak hattna sahip prize balaynz; aksi halde güvenlik garanti edilemez. Sadece åu iåarete sahip yanlå elektrik akm åalteri kullannz: 7 Elektrik fiåi ve taklaca priz birbirine uygun olmaldr. Çok prizli balant düzenekleri/kuplajlar ve/veya uzatma kablolar kullanmaynz. Elektrik fiåini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çkarmaynz. Kurutucuyu çalåtrmadan önce, içine koyduunuz tekstilleri kontrol ediniz. Kurutucuyu kullanmaynz, eer çamaårlara çözücü madde, ya, vaks (mum) gres veya boya bulaåmåsa (örn. saç åekillendirme spreyi, trnak boyas çkarma ilac, leke çkarma maddesi, temizlik benzini, vs. ) -> Yangn / Patlama tehlikesi söz konusudur. kömür tozu, un): Kurutucuyu kullanmaynz -> Patlama tehlikesi! [. . . ] Belki soutma zgarasnn önü kapatlmåtr -> Izgarann önünü serbest tutunuz. Elektrik kesintisi -> Kurutucu yeni baåtan çalåtrlmaldr. Bir üst kurutma programn kullannz veya ek olarak süreli program ayarlaynz, sayfa 7. Program durumunu gösteren bir veya birden fazla gösterge Kurma koåullarn kontrol ediniz, sayfa 8. [. . . ]

BOSCH WTE84300TR KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH WTE84300TR kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag