Kullanım kılavuzu BOSCH WTE86300BY

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH WTE86300BY kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH WTE86300BY kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH WTE86300BY kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH WTE86300BY : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4763 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH WTE86300BY (2006 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH WTE86300BY

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Düåük scaklkta kurutma -> Ek olarak ~ (Hassas) seçiniz. Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) -> Kråklk olur!Su damlayacak slaklkta olan çamaårlar -> Yüksek enerji tüketimi! Cihazn bakm ve temizlenmesi Yumuåak, nemli bir bez ile siliniz. Keskin veya tesirli temizleme maddeleri/çözücü maddeler kullanmaynz. Sadece cihaz kapalyken yaplmaldr! Kurutucunun gövdesi, kumanda alan, soutma zgaras Sadece kuru eller ile temas ediniz! [. . . ] . WTE86300BY 0705 tr 90000 77255 Kurma Teslimat kapsam: Kurutucu, kullanma ve kurma klavuzu!Emin olmadnz durumlarda, cihazn balantlarn yetkili ve uzman bir kiåiye yaptrnz. Kurutucuyu dåa doru çknts olan parçalardan (örn. Krlma tehlikesi söz konusudur! Teknik özellikler F Boyutlar (D x G x Y) 60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir) Arlk (net) yakl. 45 kg Kurutma kapasitesi 6 kg Younlaåan su kab 4, 2 l Balant gerilimi Balant gücü Sigorta Cihazn tip etiketine baknz Ürün numaras (E-Nr. ) malat numaras (FD) Cihazn tip etiketi, kurutucunun arka yüzündedir. Skma devir says devir/dak (kalan nem) Kurutma süresi (dakika) 8 dakika souma süresi dahil Enerj tüketimi (kWh) Hangi durumda ne yapmal? Onarm çalåmalar sadece yetkili servis tarafndan veya yetkili uzman elemanlar tarafndan yaplmaldr. Yetkili servisi aramadan önce, arzay kendiniz giderip gideremeyeceinizi lütfen kontrol ediniz. Yetkili servise lütfen cihaznzn ürün numarasn (E-Nr. ) ve imalat numarasn (FD) bildiriniz (kapan iç yüzüne baknz). Güvenlik bilgileri Acil durum Kurutucuyu SADECE Kurutucuyu KESNLKLE Tehlikeler Derhal elektrik fiåini çekip prizden çkarnz veya sigortay kapatnz. Yukarda bildirilen amaçlar dånda bir amaç için kullanmaynz. Teknik veya baåka bir özellik açsndan deiåtirmeyiniz. Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamå kiåiler kurutucuyu kullanmamaldr. Çocuklar, yanlarnda bir yetiåkin kiåi olmad zaman, kurutucunun yannda yanlz kalmamaldr. Özellikle çakmaklara dikkat ediniz -> Patlama tehlikesi!Gevåek hatlar veya hortumlar sabitleyiniz, aksi halde taklp düåme tehlikesi söz konusudur. Kurutucuyu gerektii åekilde, toprak hattna sahip, alternatif akml bir prize balaynz. Sadece åu iåarete sahip yanlå elektrik akm åalteri kullannz: 7 Elektrik fiåi ve taklaca priz birbirine uygun olmaldr. Çok prizli balant düzenekleri/kuplajlar ve/veya uzatma kablolar kullanmaynz. Elektrik fiåini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çkarmaynz. Elektrik kablosunu taklp düåme tehlikesi olmayacak åekilde yerleåtiriniz. Kurutucuyu çalåtrmadan önce, içine koyduunuz tekstilleri kontrol ediniz. Eer çamaårlara çözücü madde veya boya temas ettiyse (örn. saç köpüü, aseton, leke çkarclar, ykama benzini, vs. ) -> Yangn/Patlama tehlikesi! [. . . ] Çevre scakl 30 °C'nin üzerinde -> Yeterince havalandrnz. Belki soutma zgarasnn önü kapatlmåtr -> Izgarann önünü serbest tutunuz. Elektrik kesintisi -> Kurutucu yeni baåtan çalåtrlmaldr. Bir üst kurutma programn kullannz veya ek olarak süreli program ayarlaynz, sayfa 7. [. . . ]

BOSCH WTE86300BY KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH WTE86300BY kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag