Kullanım kılavuzu BOSCH WVTI2842EU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH WVTI2842EU kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH WVTI2842EU kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH WVTI2842EU kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH WVTI2842EU : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2654 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH WVTI2842EU (2525 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH WVTI2842EU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kurutmal çamaår makinenizi tr Kullanma ve Kurma Klavuzu çindekiler Kullanma Klavuzu Genel güvenlik açklamalar . Kurutmal çamaår makinesinin kurulmas, balanmas ve taånmas . . 46 2 Lütfen bu çalåtrma ve kurma talimatlarn ve kurutmal çamaår makinesiyle ilgili dier tüm bilgileri okuyun ve bunlara göre hareket edin. Tüm belgeleri bir sonraki kullanm ya da ürünün bir sonraki sahibi için saklayn. [. . . ] Kapa açma Kurutmal çamaår makinasna çamaår koyma q Kapa açmak için r (Kapak) dümesine basn. Leke çkarc ya da temizleyici içerisindeki çözücü maddeler gibi çözücü içeren deterjanlarla muamele görmüå çamaårlar kurutmal çamaår makinasna yerleåtirilmeden önce elde iyice durulanmal, aksi taktirde patlama riski doar. Uyar kurutmal çamaår makinas 'na çamaår koymadan önce, tamburda yabanc madde ya da hayvan olup olmadndan emin olun. q Çamaårlar serbest ve katlanmamå bir åekilde tambura yerleåtirin. Büyük ve küçük parçalar karåk koyun. q Farkl ykama ve kurutma programlar için lütfen tamburun maksimum çamaår alma kapasitelerine baknz, sayfa 9 ve 10. q Çamaårlarn hiç bir parçasnn kapak ile kauçuk ksm arasna skåmadndan emin olun. q Sadece ykama ya da ykama+kurutma programlar için deterjan ölçüp koyun. q Su musluunu açn. 24 Sadece-Ykama Programlar q Program seçiciyi dilediiniz programa ayarlayn, örn. Devir hz ve program uzunluu dönüåümlü olarak ekranda görüntülenir. q Kiåisel program ayarlar için ek fonksiyonlar seçin, örn. Ykama program baålar i Ykama programlar makine çalårken istendii zaman yarda kesilebilir. Göstergede dönüåümlü olarak STOP ve --- görüntülenir. Programa devam etme: M (Baålama/Bitirme) dümesine tekrar basn. M (Baålama/Bitirme) dümesini, program devam ederken göstergede 0000 görüntülenene kadar basl tutun (yakl. Göstergede dönüåümlü olarak STOP ve --görüntülenir. Yeni program baålatma: (Baålama/Bitirme) M dümesine basn. i Gösterilen yeni kalan süre biraz ileri alnmå olabilir. i Kazan suyla dolmuåsa, yeni program dolum evresini atlayacaktr. i Bir program sona erdikten sonra (göstergede End (Son) görüntülenir), yeni bir program seçebilmeniz için daha önce kurutmal çamaår makinesini kapatmanz gereklidir. Ykama programn durdurma Ykama programn yarda kesme Ykama programn deiåtirme Yeni program seçme 25 Sadece-Kurutma Programlar i Soutma suyu gerekli olacandan su musluu kurutma süresince de açk kalmaldr. i Kurutma için izin verilen maksimum çamaår miktar 2, 5 kg'dr. i Elden ykanan çamaårlar için ayr bir santrifüj seçin. Kurutma programnn ayarlanmas Kurutmal çamaår makinesi kapaldr. [. . . ] WMZ20420. ** Balama demirlerini (yap seti) yetkili satcnzdan veya müåteri servisinden temin edebilirsiniz, Sipariå No. WMZ2200. 41 Su balants Szntlar ve su hasarlarn önlemek için, bu bölümdeki talimatlara uymak çok önemlidir!Dikkat Kurutmal çamaår makinesini sadece souk su ile çalåtrn. Herhangi bir åüpheniz varsa, su balantsn yetkili teknisyene yaptrn. [. . . ]

BOSCH WVTI2842EU KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH WVTI2842EU kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag