Kullanım kılavuzu HP PAVILION MEDIA CENTER A1619 SETUP

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals HP PAVILION MEDIA CENTER A1619 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu HP PAVILION MEDIA CENTER A1619 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals HP PAVILION MEDIA CENTER A1619 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


HP PAVILION MEDIA CENTER A1619 SETUP: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (706 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   HP PAVILION MEDIA CENTER A1619 UPGRADING AND SERVICING GUIDE (2933 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu HP PAVILION MEDIA CENTER A1619SETUP

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Burada adõ geçen dier tüm ürün adlarõ, kendi firmalarõnõn ticari markalarõ olabilir. Hewlett-Packard Company, bu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazõm hatalarõndan ya da bu malzemenin düzenlenmesi, salanmasõ veya kullanõlmasõndan kaynaklanan dolaylõ veya dolaysõz hasarlardan sorumlu olmayacaktõr. Bu belgede yer alan bilgiler, satõlabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk konusundaki zõmni garantiler dahil olmak üzere, ancak bunlarla sõnõrlõ kalmamak kaydõyla herhangi türden bir garanti verilmeksizin "olduu gibi" salanmõtõr ve önceden bildirilmeksizin deitirilebilir. Hewlett-Packard ürünlerine ilikin garantiler, bu ürünlerle birlikte verilen sõnõrlõ garanti beyanlarõnda açõkça belirtilir. [. . . ] levi ayarladõktan sonra Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) seçeneini veya ayarõ kaydetmek istemiyorsanõz Cancel (ptal) seçeneini tõklatõp, Main Menu (Ana Menü) içinden Exit'i (Çõkõ) seçin. yeni ayarlar iptal edilir 10 saniye içinde dümelere basõlmazsa, ve önceki ayarlara geri dönülüp menüden çõkõlõr. Ekran Menüsü'nü Kullanma Biri temel ayarlamalar, dieri de gelimi ayarlamalarda kullanõlabilecek iki tür Ekran Menüsü vardõr. Ana Ekran Menüsüne erimek için monitörün ön panelindeki menü dümesine basõn. Ana Ekran Menüsü Düzeyleri Menü Düzeyi 1 Parlaklik Contrast (Kontrast) Auto Adjustment (Otomatik Ayarlama) Advanced Menu (Gelimi Menü) Exit (Çiki) Menü Düzeyi 2 Ayarlama Ölçei Ayarlama Ölçei Advanced (Gelimi) Ekran Menüsüne erimek için tekrar menü dümesine basõn veya Ana Ekran Menüsünde Advanced Menu (Gelimi Menü) seçeneine basõn. 4­6 Kullanici Kilavuzu Monitörü Kullanma Ana Menüden seçeneine . bastõktan sonra, Advanced Menu (Gelimi Menü)veya Factory tekrar Ana Menü seçilene kadar Reset (Fabrika Sõfõrlamasõ) uygulanana kadar, Advanced Menu monitörün sonraki açõlõlarõnda varsayõlan ekran menüsü olarak kalõr. Advanced (Gelimi) ekran menüsünde en fazla üç alt düzey bulunur ve mevcut altõ dilden birinde görüntülenebilir. Aaõdaki tabloda menüler ve her düzeye ilikin ilevleri yer alõr: Gelimi Ekran Menüsü Düzeyleri Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Fabrika Ön Ayari Parlaklik Contrast (Kontrast) Ayarlama Ölçei Ayarlama Ölçei Y (Evet) Y (Evet) Y (Evet) Y (Evet) Y (Evet) Y (Evet) Y (Evet) Image Control Auto Adjustment "Adjusting" (Görüntü Denetimi) (Otomatik Ayarlama) (Ayarlaniyor) Mesaji Horizontal Position (Yatay Konum) Vertical Position (Dikey Konum) Clock (Saat) Clock Phase (Saat Aamasi) Cancel (ptal) Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) Color (Renk) 9300 K 6500 K Custom Color (Özel Renk) sRGB Cancel (ptal) Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) Language (Dil) Deutsch (Almanca) Özel Renk Ayarlamasi Ayarlama Ölçei Ayarlama Ölçei Ayarlama Ölçei Ayarlama Ölçei Y (Evet) Kullanici Kilavuzu 4­7 Monitörü Kullanma Gelimi Ekran Menüsü Düzeyleri (Devam) Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Fabrika Ön Ayari Language (Dil) (Devam) English (ngilizce) Espanol (spanyolca) Francais (Fransizca) Italiano (talyanca) Nederlands (Felemenkçe) Basitletirilmi Çince Cancel (ptal) Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) Management (Yönetim) Power Saver (Güç Tasarrufu) Power On Recall (Güç Açmayi Hatirlama) On / Off (Açma / Kapatma) Seçenei On / Off (Açma / Kapatma) Seçenei N (Hayir) N (Hayir) N (Hayir) Mode Display On / Off (Açma / (Mod Görüntüleme) Kapatma) Seçenei Power-On Status On / Off (Açma / Display (Güç Açik Kapatma) Seçenei Durumu Görüntüleme) Sleep Timer (Bekleme Zamanlayici) Serial Number (Seri Numarasi) Ana Menü Cancel (ptal) Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) OSD Control (Ekran Menüsü Denetimi) Horizontal Position (Yatay Konum) Ayarlama Ölçei Zamanlayici Ayarlama Menüsü Monitörün seri numarasini görüntüler N (Hayir) N (Hayir) N (Hayir) N (Hayir) 4­8 Kullanici Kilavuzu Monitörü Kullanma Gelimi Ekran Menüsü Düzeyleri (Devam) Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Fabrika Ön Ayari OSD Control (Ekran Menüsü Denetimi) (Devam) Vertical Position (Dikey Konum) Ayarlama Ölçei N (Hayir) OSD Timeout (Ekran Menüsü Zaman Aimi) Cancel (ptal) Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) Information (Bilgi) Factory Reset (Fabrika Ayarlari) Exit (Çiki) Yes (Evet) No (Hayir) Ayarlama Ölçei N (Hayir) Ekran Kalitesini Ayarlama Aaõdaki ilemleri gerçekletirmeden önce monitörün 20 dakika õsõnmasõnõ bekleyin. Her yeni görüntü modu görüntülendiinde Otomatik Ayarlama özellii, otomatik olarak görüntü kalitesinin ince ayarõnõ yapar. Görüntü kalitesinde daha fazla gelitirme istenirse, CD'deki Otomatik Ayarla yazõlõmõnõ çalõtõrõn ve Otomatik Ayarlama fonksiyonunu el ile etkinletirmek için monitörün ön panelindeki ­ (Eksi) dümesine basõn. Daha hassas ayarlamalar için, CD'de verilen Ayarlama Modelini kullanõn ve Saat ve Saat Aama denetimlerini (ekran menüsünden eriilir) aaõdaki bölümde açõklanan ekilde yapõn. Kullanici Kilavuzu 4­9 Monitörü Kullanma Dijital Dönütürmeyi En yi Hale Getirme Bu monitör, panel monitörün standart bir monitör gibi görev yapmasõna olanak salayan gelimi devre özelliini içerir. Ekrandaki iki denetim de, görüntü performansõnõ artõracak ekilde ayarlanabilir: Saat ve Saat Aamasõ. Time veya On Time ayarõnõ sõfõrlamadan önce geçerli yerel . Saatin 24 saatlik biçimde görüntülendiine saati dikkat edin. Örnein öleden sonra 1:15, 13:15 olarak görüntülenir. Saati ayarlama moduna girmek için Menü dümesine bir kez basõn. Saati ayarlamak için - (Eksi) veya + (Artõ) dümesine basõn. Dakikayõ ayarlamak için tekrar Menü dümesine basõn. Dakikayõ ayarlamak için - (Eksi) veya + (Artõ) dümesine basõn. 4­12 Kullanici Kilavuzu Monitörü Kullanma 9. Seçtiiniz saati sabitlemek için Menü dümesine basõn. Geçerli saati ayarladõktan sonra, vurgu otomatik olarak Set Sleep Time saat kõsmõna geçer. Sleep Time seçeneini ayarlamak için 6'dan 9'a kadarki adõmlarõ tekrarlayõn. Sleep Time seçeneini ayarlamak istemezseniz, Menü dümesine iki kez basõn ve menüden çõkmak için Save and Return seçeneine belirleyin. [. . . ] Ürününüzle ilgili sorularõnõz için bavuru adresi: Hewlett Packard Company P. Box 692000, Mail Stop 530113 Houston, Texas 77269-2000 1-800-HP-INVENT (1-800 474-6836) numaralõ telefonu arayabilirsiniz. Bu FCC beyanõ ile ilgili sorularõnõz için bavuru adresi: Hewlett Packard Company P. Box 692000, Mail Stop 510101 Houston, Texas 77269-2000 (281) 514-3333 numaralõ telefonu arayabilirsiniz. [. . . ]

HP PAVILION MEDIA CENTER A1619 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. HP PAVILION MEDIA CENTER A1619 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag