Kullanım kılavuzu HP PAVILION SLIMLINE S5311 YÜKSELTME VE SERVIS KILAVUZU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals HP PAVILION SLIMLINE S5311 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu HP PAVILION SLIMLINE S5311 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals HP PAVILION SLIMLINE S5311 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


HP PAVILION SLIMLINE S5311 YÜKSELTME VE SERVIS KILAVUZU: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (9581 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu HP PAVILION SLIMLINE S5311YÜKSELTME VE SERVIS KILAVUZU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu belge telif haklarõ ile korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü HP'nin önceden yazõlõ onayõ olmaksõzõn fotokopi ile çoaltõlamaz, yeniden yazõlamaz veya baka bir dile çevrilemez. Hewlett-Packard Company 10955 Tantau Avenue Cupertino, California 95014-0770 ABD Telif hakkõ © 2006­2007 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'õn ABD tescilli ticari markalarõdõr. [. . . ] Ekran menüsünde seçenekleri deitirir ve ayar düzeylerini artõrõr. Ekranõ en ideal ayara getirecek ekilde otomatik olarak ayarlar. Seçili seçenee girer. Ekran Menüsü'nü (OSD) Kullanma NOT: Ayarlarõ düzenlemek için My Display OSD yazõlõmõnõ (sadece belirli modellerde) veya ön paneldeki kumanda dümelerini kullanabilirsiniz. 1. Monitör açõk deilse, Güç dümesine basarak monitörü açõn. OSD menüsüne erimek için Menü dümesine basõn. Ana veya Alt Menü menüsünde gezinmek için monitörün ön panelindeki + (Artõ) dümesine basarak ileri, ­ (Eksi) dümesine basarak geriye gidin. Ardõndan vurgulanmõ ilevi seçmek için Otomatik/Seç dümesine basõn. En alt seçimdeyken aaõ doru ilerlerseniz, menü en üst seçime çõkar. En üst seçimdeyken yukarõ doru ilerlerseniz, menü en alt seçime iner. Seçili öenin ölçeini ayarlamak için + veya ­ dümesine basõn. Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) seçeneini belirleyin. Bu ayar yatay parazitleri gidermenizi ve karakter görüntülerini temizlemenizi veya netletirmenizi salar (sadece VGA Girii). 4­4 Kullanõm Kõlavuzu Monitörü Çalõtõrma Simge Ana Menü Seçenekleri Color (Renk) Alt Menü Seçenekleri Açõklama (Devam) Ekran rengini seçer. Modele balõ olarak, varsayõlan fabrika ayarõ 6500 K veya Custom Color'dõr (Özel Renk). 9300 K 6500 K Custom Color (Özel Renk) Hafif mavimtrak beyaza deitirir. Sizin renk ölçeklerinizi seçip ayarlar: R -- Kendi kõrmõzõ renk düzeylerinizi ayarlar. Ekran renklerinizin görüntü teknolojisi endüstrisinden kullanõlan renk standartlarõnõ kullanmasõnõ salar. Görüntüleme modunu seçer. sRGB Quick View (Hõzlõ Görüntüleme) Movie (Film) Photo (Fotoraf) Gaming (Oyun) Text (Metin) Custom (Özel) Film modunu seçer. Kullanõcõ Quick View (Hõzlõ Görüntüleme) seçeneklerinden birinde Brightness (Parlaklõk), Contrast (Kontrast) veya Color (Renk) öelerini ayarladõõnda kaydedilen ayarlardõr. Ekran Menüsü'nün görüntülendii dili seçer. Monitörün güç yönetim özelliklerini seçer. Language (Dil) Management (Yönetim) Volume (Ses Seviyesi) OSD Control (OSD Denetimi) Ses düzeyini ayarlar. Horizontal OSD Position (Yatay OSD Konumu) -- Ekran Menüsü'nün görüntülendii konumu ekranõn sol veya sa tarafõna kaydõrõr. Vertical OSD Position (Dikey OSD Konumu) -- Ekran Menüsü'nün görüntülendii konumu ekranõn üst veya alt tarafõna kaydõrõr. OSD Transparency (OSD Saydamlõõ) -- Arka plan bilgilerinin Ekran Menüsü ile görüntülenmesini ayarlar. [. . . ] Fie, prize ve kablonun üründen çõktõõ yere ayrõca önem verilmelidir. Kullanõm Kõlavuzu B­9 Teknik Özellikler B­10 Kullanõm Kõlavuzu C Kurum Düzenleyici Bildirimleri Federal letiim Komisyonu Bildirimi Bu cihaz test edilmi ve FCC Kurallarõnõn 15. Bölümüne göre, B Sõnõfõ dijital cihazlarõn sõnõrlarõna uyduu tespit edilmitir. Bu sõnõrlar yerleim alanõna kurulduunda zararlõ olabilecek parazitlere karõ kabul edilebilecek düzeyde koruma salamak amacõyla tasarlanmõtõr. Bu cihaz, radyo frekansõ enerjisi üretir, kullanõr ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanõlmazsa radyo iletiimlerinde zararlõ parazitlere neden olabilir. [. . . ]

HP PAVILION SLIMLINE S5311 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. HP PAVILION SLIMLINE S5311 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag