Kullanım kılavuzu LEXMARK X502N KULLANICI KILAVUZU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LEXMARK X502N kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LEXMARK X502N kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LEXMARK X502N kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LEXMARK X502N KULLANICI KILAVUZU: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4556 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LEXMARK X502N KURMA SAYFASI (1549 ko)
   LEXMARK X502N KART DESTESI VE ETIKET KILAVUZU (2037 ko)
   LEXMARK X502N TARAMA HEDEFI VE UYARI MESAJI AYAR KILAVUZU (946 ko)
   LEXMARK X502N (4285 ko)
   LEXMARK X502N annexe 1 (4285 ko)
   LEXMARK X502N SETUP SHEET (1549 ko)
   LEXMARK X502N USING RECYCLED PAPER (22 ko)
   LEXMARK X502N CARD STOCK & LABEL GUIDE (2037 ko)
   LEXMARK X502N دليل المستخدم (4614 ko)
   LEXMARK X502N استخدام ورق معاد تدويره (84 ko)
   LEXMARK X502N SCAN DESTINATION AND ALERT MESSAGE SETUP GUIDE (749 ko)
   LEXMARK X502N دليل إعداد وجهة المسح الضوئي والرسائل التنبيهية (986 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LEXMARK X502NKULLANICI KILAVUZU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] X500n, X502n Kullanici Kilavuzu Nisan 2007 www. lexmark. com Lexmark ve elmas tasarimli Lexmark, Lexmark International, Inc. 'in ticari markalaridir ve ABD ve/veya dier ülkelerde kayitlidir. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 çindekiler Güvenlik Bilgileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Yaziciyi Tanima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Yapilandirilmi modeller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kontrol panelini anlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Yaziciyi fakslamaya hazir hale getirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Bir faks balantisi seçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 RJ11 adaptörü kullanma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Dorudan telefon prizine balama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Not: 11-20 arasindaki numaralari çevirmek için, Shift dümesine basin ve ardindan çevirmek istediiniz numaraya denk düen Hizli Arama dümesine basin. Speed dialing (Hizli çevirme) Önce Directory (Dizin) dümesine basin ve ardindan bir Hizli Çevirme numarasini girin. Not: Hizli Çevirme numarasini girdiinizde, ekranda Not Registered # (Kayitli Deil) görüntüleniyorsa, bu konuma bir numara kaydedilmemi demektir. Redial (Yeniden Ara) Bir faksi elle gönderiyorsaniz ve hat megulse, Redial / Pause (Yeniden Ara / Duraklat) dümesine basin ve ardindan yeniden denemek için dümesine basin. Not: Bir faksi otomatik olarak gönderiyorsaniz ve hat megulse, yazici be dakika sonra otomatik olarak yeniden arayacaktir. Çevirme ayarlarini özelletirme Çevirme modunu ayarlama Kullanilan telefon hattina bali olarak, yazici tonlu veya pulslu çevirmeye ayarlanabilir. Fabrika ayari tonlu aramadir. 1 Kontrol panelinden, 2 3 veya veya basin. dümesine basin. dümesine dümesine Yönetici Ayarlari görüntülenene kadar basin ve ardindan dümesine TEL Line Type (TEL Hat Türü) görüntülenene kadar basin ve ardindan veya dümesine basin ve ardindan 4 Çevirme modu görüntülenene kadar 5 Hazir durumunda geri dönmek için dümesine basin. dümesine basin. Ses seviyesini ayarlama Tutakimi, sil sesi, hat sesi, bitirme sesi ve alarmini ses seviyesi ayarlanabilir. Volume (Ses Seviyesi) ayari Açiklama Keypad Volume (Tutakimi Ses Seviyesi) Bir tua basildiinda çikan bip sesinin seviyesini ayarlar. Çevirme ve hat ses seviyesini ayarlar. Job End Tone Vol ( Sonu Ses Seviyesi) Yazicinin i bitiminde bir saniyelik bir bitirme sesi çikarip çikarmayacaini belirler. Job Error Tone Vol ( Hata Ses Seviyesi) Yazicinin i bitiminde dört saniyelik bir bitirme sesi çikarip çikarmayacaini belirler. Alarm Volume (Alarm Ses Seviyesi) Alarm sesinin seviyesini ayarlar. 67 Yukaridaki ayarlardan herhangi birinin ses seviyesini ayarlamak için: 1 Kontrol panelinden, 2 3 veya dümesine basin. dümesine basin. dümesine Makine Ayarlari görüntülenene kadar basin ve ardindan veya dümesine Speaker Volume (Hoparlör Sesi Seviyesi) görüntülenene kadar basin ve ardindan dümesine basin. dümesine basin. 4 Ses seviyesi ayari görüntülenene kadar 5 stediiniz ses seviyesi görüntülenene kadar 6 Hazir durumunda geri dönmek için veya dümesine basin ve ardindan Not: Ses seviyesi ayar aralii 0­3'tür; 0 sessiz ve 3 en yüksek ses seviyesidir. dümesine basin. Bir faksi otomatik olarak almadan önce çalan zil sayisini ayarlama Zil Sayisi yazicinin Yalnizca Faks modunda cevap vermeden önce kaç kez zil çalmasini bekleyeceini belirler. Yaziciyla ayni hatta dahili telefonlariniz varsa veya telefon irketinin Farkli Zil servisine aboneyseniz, Zil Sayisini 4 olarak ayarlayin. 1 Kontrol panelinden, 2 3 veya veya dümesine basin. veya dümesine dümesine Faks Ayarlari görüntülenene kadar basin ve ardindan dümesine Alma Ayarlari görüntülenene kadar basin ve ardindan veya dümesine basin ve ardindan 4 Zil Sayisi görüntülene kadar üst üste basin ve ardindan dümesine basin. 5 Yazicinin cevap vermeden önce kaç zil çalmasini (0-99) bekleyeceini belirtmek için 6 Hazir durumuna geri dönmek için dümesine basin. Ayarladiiniz sayida zil çaldiinda, yazici otomatik olarak gelen faksi alir. Hattin çalmamasi için Zil Sayisini 0 olarak ayarlayin. Bir PBX santraline baliyken fakslamak için ayarlama Yazici bir iletmede veya ofiste kullaniliyorsa, bir Private Branch Exchange (PBX) telefon sistemine bali olabilir. Olaan durumda, bir faks numarasi çevrilirken, yazici çevir sesini bekler ve ardindan faks numarasini çevirir. Ancak, PBX telefon sistemi çou faks makinesi tarafindan taninmayan bir çevirme sesi kullaniyorsa, bu çevirme yöntemi ie yaramayabilir. PBX Seçimi yazicinin faks numarasini çevir sesini beklemeden çevirmesini salar. 1 Kontrol panelinden, 2 3 veya veya basin. dümesine basin. dümesine dümesine Yönetici Ayarlari görüntülenene kadar basin ve ardindan dümesine PBX Selection (PBX Seçimi) görüntülenene kadar basin ve ardindan veya dümesine basin ve ardindan 4 stediiniz PBX balantisi görüntülenene kadar 5 PBX seçim menüsünden çikmak için 6 dümesine basin. dümesine basin. veya dümesine PBX Access Digit (PBX Eriim Kodu) görüntülenene kadar basin ve ardindan dümesine basin. 68 7 stediiniz PBX eriim kodu (1-999) görüntülenene kadar dümesine basin. veya dümesine basin ve ardindan 8 Hazir durumunda geri dönmek için dümesine basin. Faks ayarlarini özelletirme Bir faksin rengini açma veya koyulatirma Orijinal belge çok açik renkli veya çok koyu renkliyse, kontrasti deitirmek isteyebilirsiniz. 1 Yazicinin açik ve çalian bir telefon hattina bali olduundan emin olun. 2 Orijinal belgeyi yüzü yukari bakacak ve kisa kenari önce girecek ekilde ADF'ye veya yüzü aai bakacak ekilde tarayici camina yerletirin. [. . . ] týmto vyhlasuje, ze tento produkt spa základné poziadavky a vsetky príslusné ustanovenia smernice 1999/5/ES. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi dolocili direktive 1999/5/ES. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Ses emisyon seviyeleri Aaidaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapilmi ve ISO 9296'ya uygun olduklari bildirilmitir. 1 metredeki ortalama ses basinci, dBA Yazdirma Tarama Kopyalama Hazir 69 dBA 61 dBA 68 dBA 53 dBA Deerler deitirilebilir. [. . . ]

LEXMARK X502N KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LEXMARK X502N kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag