Kullanım kılavuzu LG 47LM671S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG 47LM671S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG 47LM671S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG 47LM671S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG 47LM671S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (21336 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG 47LM671S (136051 ko)
   LG 47LM671S (28080 ko)
   LG 47LM671S (71029 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG 47LM671S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Teknik Özelliklerini de¤ifltirmek ya da üründe de¤ifliklik yapmak tehlikelidir. Cihazinizin elektrik kablosu üzerinde durmadi¤indan emin olunuz. Bu cihazin montaji için gerekli herhangi bir elektrik ifli kalifiye bir elektrikçi ya da uzman tarafindan yapilmalidir. Bu cihazin montaji için gerekli herhangi bir sihhi tesisat ifli kalifiye bir sihhi tesisatçi ya da uzman tarafindan yapilmalidir. Yükleme ve boflaltmayi tamamladi¤inizda kapiyi kapatiniz çünkü açik kapi tehlikeli olabilir. [. . . ] Bulafliklari afla¤i katlamali fincan raflarina ve altina diziniz böylece su tüm yüzeylere ulaflabilir. Hafif bulafliklar (plastik kaseler vb. leri) üst sepete yerlefltirilmeli ve dizilmelidir böylece yerinden oynamalari önlenmifl olur. Kapiyi kapatmadan önce püskürtme kollarinin serbestçe döndü¤ünden eminolunuz. US47 US70 Üst sepetin yüksekli¤inin ayarlanmasi Büyük tabaklari (27 sm ila 31 sm çaplara haiz) yikadi¤inizda üst sepeti yüksek pozisyona aldiktan sonra alt sepetin içine koyabilirsiniz. Daha yüksek pozisyonu afla¤idaki flekilde sa¤layabilirsiniz: 1. Üst sepetin ön ray stoperlerini (A) öne do¤ru hareket ettiriniz ve sepeti difla do¤ru sürünüz. Sepeti daha yüksek pozisyonda tekrar sabitleyiniz ve stoperleri (A) tekrar orijinal pozisyona getiriniz. RC01 A Üst sepet yüksek pozisyonda iken çap olarak 20 cm'ye kadar olan tabaklar si¤abilir ancak yükseltilmifl fincan raflarini kullanmaniz mümkün olmayacaktir. Makinenizi doldurduktan sonra, kapiyi her zaman kapali tutunuz, çünkü açik kapi tehlikeli olabilir. 10 Deterjan Kullanimi Sadece bulaflik makineleri için hazirlanmi olan deterjanlari kullaniniz E¤er toz deterjan kullaniyorsaniz afla¤idaki ifllemleri uygulayiniz. 1. Tirna¤i (D) çekerek da¤itici kapa¤ini açiniz. "Yikama Programlari" flemasinda tavsiye edilen miktarlara uygun olarak deterjan ilave ediniz. Tüm deterjanlar ayni olmadi¤indan paketin üzerindeki talimatlari okuyunuz. E¤er ön yikama programini uyguluyorsaniz da¤iticinin deli¤inden yeterli miktarda deterjan ilave ediniz. "Yikama Programlari" tablosunda belirtilen miktarda deterjan ilave etti¤inizden emin olun. DE07 Tablet fleklinde deterjan kullaniyorsaniz afla¤idakileri uygulayiniz : 1. Makinenin çaliflmasi esnasinda kapinin açilmamasi tavsiye edilir. , bununla birlikte e¤er kapi açilirsa bir emniyet cihazi makinenin durmasini temin eder. 5. Püskürtme Kollarinin serbestçe döndü¤ünden emin olunuz Deterjan ölçümü yapiniz "Yikama Programlari" flemasinda belirtilen dozaj miktarina göre deterjan bölmesi içine gerekli deterjen miktarini ilave ediniz. Deterjan da¤itici kapa¤ini kapatiniz. 6. 7. Programi Ayarlayiniz Programin seçimi kismen açilan kapi ile oluflur. Seçmek istedi¤iniz yikama programina karflilik gelen program dü¤mesine basiniz, <lgili gösterge ifli¤i yanip sönecektir. Önemli Sicak faz esnasinda ya da program biter bitmez e¤er kapi açilirsa dikkat edilmelidir çünkü buhar taflmasi meydana gelebilir. Bir yikama programi nasil iptal edilir q 8. Programi Çalifltiriniz Bulaflik Makinesi kapisini kapatiniz. Sesli bir sinyal size programin çaliflmaya baflladi¤ini bildirecektir. Çalifltirilmifl olan programa karflilik gelen gösterge ifli¤i sürekli yanar vaziyette kalir. E¤er kapi kapatilmamiflsa ve program bafllatilmamiflsa, programi iptal etmek için farkli bir yikama programinin tufluna basiniz. Çaliflmakta olan bir yikama programini de¤ifltirmek için, kapiyi açiniz ve çaliflmakta olan programa karflilik gelen tufla 1 saniye basiniz, ilgili gösterge ifli¤i söner. Bulaflik Makinesi flimdi bafllangiç ayarina döner ve yeni bir program seçme imkana kavuflursunuz. q q 14 Temizlik ve Bak>m <ç Kisimlarin Temizli¤i Kapi, deterjan ve durulama ünitesi çevresindeki sizdirmazlarin nemli bir bezle temizlendi¤inden emin olunuz. Her 3 ayda bir bulaflik yerle tirmeksizin 65°C yikama programini deterjan kullanarak çalifltirmanizi öneririz. Merkezi Filtrenin Temizlenmesi (Her Bir Yikama Sonrasi) Yiyecek artiklari ark filtresi (A) içine birikebilir ve su basinciyla temizlenmelidir. Tahliye filtresinin çikarilmasi Basit bir flekilde el ile difla do¤ru çekiniz. Bir kez temizlendi¤inde yerine oturana kadar filtreyi geriye do¤ru iterek orijinal pozisyonuna getiriniz. MA04 A MA19 Büyük Filtrenin Temizlenmesi (Her Ay) E¤er gerekli olursa bir firça kullanarak büyük filtreyi (B) her iki tarafa su basinci uygulayarak temizleyiniz. Yukari do¤ru çekerek (C) kolonunu sökünüz. [. . . ] E¤er bir ark hortumu uzatmasi kullaniyorsaniz 2 metreden uzun olmamalidir ve dahili çapi sa¤lanan hortumun çapindan daha küçük olmamalidir. Makine su boflaltti¤inda lavabo kapa¤i çikarilmifl olmalidir aksi takdirde su tekrar makinenin içine dolacaktir. CS14 1 Ø 21 Ø 18 2 + 2 m max Elektrik Ba¤lantisi Cihazin elektrik fiflini prize yerlefltirmeden önce afla¤ida belirtilenlerden emin olunuz 1. fiehir elektrik voltaji "Teknik Özelliklerde" belirtilen de¤erde olmalidir. Sayaç, sigortalar, flehir elektri¤i ve duvar prizinin tümü gerekli olan tüm elektrik yükünü karflilayabilmelidir. [. . . ]

LG 47LM671S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG 47LM671S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag