Kullanım kılavuzu MAKITA BO4561

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals MAKITA BO4561 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu MAKITA BO4561 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals MAKITA BO4561 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


MAKITA BO4561 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (429 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   MAKITA BO4561 ANNEXE 144 (425 ko)
   MAKITA BO4561 ANNEXE 740 (185 ko)
   MAKITA BO4561 ANNEXE 265 (425 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu MAKITA BO4561

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] e) Elektrikli el aletinizle aik havada aliirken mutlaka aik havada kullanilmaya msaadeli uzatma kablosu kullanin. Aik havada kullanilmaya uygun ve msaadeli uzatma kablosunun kullanilmasi elektrik arpma tehlikesini azaltir. f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda alitirilmasi artsa, mutlaka toprak kaai devre kesicisi kullanin. Toprak kaai devre kesicisi kullanimi elektrik arpma tehlikesini azaltir. [. . . ] c) Aletin kendinde bir ayarlama yapmadan, aksesuari deitirmeden veya aleti elinizden birakmadan nce fii prizden ekin. d) Kullanim diinda iken elektrikli el aletinizi ocuklarin ulaamayacai bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi bilmeyen veya bu gvenlik talimatini okumayan kiilerin aleti kullanmasina izin vermeyin. Deneyimsiz kiiler tarafindan kullanildiklari takdirde elektrikli el aletleri tehlikeli olabilirler. Aletin hareketli paralarinin kusursuz ilev grp grmediklerini ve sikimadiklarini, paralarin kirik veya hasarli olup olmadiklarini kontrol edin, aksi takdirde alet ilevini tam olarak yerine getiremez. yi bakim grm kesici ular daha ender sikiirlar ve daha iyi ynlendirilirler. g) Elektrikli el aletlerini, aksesuari, ulari ve benzerlerini bu gvenlik talimatina uygun olarak kullanin. Aletinizi kullanirken alima koullarini ve yaptiiniz ii daima dikkate alin. Elektrikli el aletlerini kendileri iin ngrlen ilerin diinda kullanmak tehlikeli durumlarin ortaya ikmasina neden olabilir. 5) SERVS a) Aletinizi sadece uzman bir elemana ve orijinal yedek paralar kullandirarak onartin. GVENLK TALMATI ZIMPARALARA N parasinin vida, ivi ve benzeri malzeme tarafindan hasar grmemesi iin dikkatli olun; alimaya balamadan nce bunlari ikartin Kabloyu her zaman aletin hareketli paralarindan uzak tutun; kabloyu arka tarafta aratan uzakta bulundurun Aletinizi birakip gitmeden nce mutlaka kapatin ve dner paralarin tam olarak durmasini bekleyin Tamamen kusursuz ve gvenli 16 Amp uzatma kablolari kullanin Elektriksel veya mekaniksel hatali alisma durumunda aleti hemen kapatin ve fii ekin MAKITA sadece orjinal aksesuarlar kullanildiinda aletin dzgn alimasini garanti eder Bu alet 16 yainin altindaki kiiler tarafindan kullanilmamalidir Cihaz aliirken grlt seviyesi 85 dB(A) desibele kadar ikabilir; kulak koruyucu kullaniniz Eer cihazi kullanirken kordon hasar grr yada kesilirse, kordona kesinlikle dokunmayiniz ve derhal fii ekiniz Kordon hasarli iken cihazi kesinlikle kullanmayiniz; uzman bir kii tarafindan deitirtiniz G geriliminin, cihazin zellik plakasinda belirtilen voltaj deeriyle ayni olduunu sik sik kontrol edin (230V veya 240V aletler 220V kaynaa balanabilir) Bu alet sulu zimparalama ilerine uygun deildir Bu aletle asbest ieren malzemeleri ilemeyin (asbest kanserojen bir madde kabul edilir) Kurun ieren boya, bazi ahap trleri, mineral ve metal gibi malzemelerden ikan toz zararli olabilir (tozla temasta bulunulmasi veya solunmasi operatrde veya yakinda bulunan kiilerde alerjik reaksiyonlara ve/veya solunum yolu hastaliklarina neden olabilir); toz maskesi takin ve toz ekstraksiyon cihaziyla aliin (balanabiliyorsa) Bazi toz tipleri (rnein mee ve kayin aaci tozu), bilhassa ahap yenileme katki maddeleriyle birlikte, karsinojenik olarak siniflandirilir; toz maskesi takin ve toz ekstraksiyon cihazi ile aliin (balanabiliyorsa) alimak istediiniz malzemelerin, toz ile ilgili ulusal taleplerini takip ediniz Metalleri zimparalarken sirasinda kivilcimlar oluur; toz torbasi/elektirik sprgesi kullanmayin ve dier alianlari ve yanici malzemeleri alima alaninizdan uzak tutunuz Hareket halindeki zimpara eridine dokunmayin Ainmi, yirtilmi veya gzenekleri airi lde dolmu zimpara eritlerini kullanmayin Koruyucu i eldivenleri giyin, koruyucu gzlk, dar giysiler ve sa koruyucu (salariniz uzunsa) stediiniz ayar deiikliklerini ve aksesuar deiikliklerini yapmadan nce mutlaka ebeke fiini prizden ekin KULLANIM Ama / kapama alteri - bu alet A 2 alterine basmak ve bu alteri birakmak suretiyle aip kapanir !Processo tcnico em: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60 745, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (fino al 28. 12. 2009), 2006/42/EG (a partire dal 29. 12. 2009). RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile 87 dB(A) ed il livello di potenza acustica 98 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione 2, 1 m/s2 (metodo mano-braccio; incertezza K = 1, 5 m/s2). Fascicolo tecnico presso: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. H CE MINSGI TANUSITVANY Teljes felelssgnk tudatban kijelentjk, hogy jelen termk a kvetkez szabvnyoknak vagy ktelez hatsgi elrsoknak megfelel: EN 60 745, EN 55 014, a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 98/37/EK (2009. 12. 28-ig), 2006/42/EK (2009. 12. 29-tOEl kezdve) elrsoknak megfelelen. ZAJ/REZGS Az EN 60 745 alapjn vgzett mrsek szerint ezen kszlk hangnyoms szintje 87 dB(A) a hangteljestmny szintje 98 dB(A) (norml eltrs: 3 dB), a rezgsszm 2, 1 m/s2 (kzre-hat rtk; szrs K = 1, 5 m/s2). A miszaki dokumentci a kvetkezOE helyen tallhat: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. CZ CE STRVZUJC PROHLEN Potvrzujeme na odpovdnost, e tento vrobek odpovd nsledujcm normm nebo normativnm podkladm: EN 60 745, EN 55 014, podle ustanoven smrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). HLUNOSTI/VIBRAC Meno podle EN 60 745 in tlak hlukov vlny tohoto pstroje 87 dB(A) a dvka hlunosti 98 dB(A) (standardn odchylka: 3 dB), a vibrac 2, 1 m/s2 (metoda ruka-pae; nepfiesnost K = 1, 5 m/s2). Technick dokumentace u: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. TR CE STANDARDIZASYON BEYANI Yeane sorumlu olarak, bu rnn aflaidaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduunu beyan ederiz: EN 60 745, EN 55 014, ynetmelii hkmleri uyarinca 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (28. 12. 2009 tarihine kadar), 2006/42/EG (29. 12. 2009 tarihinden itibaren). / GRLT/T<TREfiIM llen EN 60 745 gre ses basinci bu makinanin seviyesi 87 dB(A) ve al>flma s>ras>ndaki grlt 98 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreflim 2, 1 m/s2 (el-kol metodu; tolerans K = 1, 5 m/s2). Teknik belgelerin bulunduu merkez: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. PL OWIADCZENIE ZGODNOCI CE Niniejszym owiadczamy ponoszc osobist odpowiedzialno, e produkt wykonany jest zgodnie z nastpujcymi normami i dokumentami normalizujcymi: EN 60 745, EN 55 014, z godnie z wytycznymi 2006/95/EU, 2004/108/EU, 98/37/EU (do 28. 12. 2009), 2006/42/EU (od 29. 12. 2009). HAASU/WIBRACJE Pomiarw dokonano zgodnie z norm EN 60 745 cinienie akustyczne narzdzia wynosi 87 dB(A) za poziom mocy akustycznej 98 dB(A) (poziom odchylenie: 3 dB), za wibracje 2, 1 m/s2 (metoda do-rka; bd pomiaru K = 1, 5 m/s2). Dokumentacja techniczna: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. RU , : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC ( 28. 12. 2009), 2006/42/EC ( 29. 12. 2009). [. . . ] Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. BG SK HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 87 dB(A) a jakost zvuka 98 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija 2, 1 m/s2 (postupkom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745, nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 87 dB(A), a jaina zvuka 98 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija 2, 1 m/s2 (mereno metodom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). [. . . ]

MAKITA BO4561 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. MAKITA BO4561 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag