Kullanım kılavuzu NILFISK 330

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK 330 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK 330 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK 330 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK 330 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1393 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK 330

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Düzenleme IEC 60335-2-69 (dünya çapinda) ve EN 60335-2-69 (Avrupa çapinda) sayili standartlarda belirlenmitir. Bu toz sinifina Maksimum yeri Konsantrasyon deerleri (OEL)1) > 0, 1 mg/m³ olan tozlar ve aaç tozlari dahildir. Bu toz sinifindaki emme cihazlari genel cihaz olarak kontrol edilmektedirler. Maksimum geçirgenlik derecesi %0, 1 olup, imhasi toz oluturmayacak ekilde gerçeklemelidir. [. . . ] u yerlerde gibi: · Oteller, Okullar, Hastaneler, Fabrikalar, Maazalar, Ofisler, Kiralanan maazalar Bunun dýþýndaki her türlü kullaným, amacýna uygun olmayan kullaným olarak sayýlmaktadýr. Bundan dolayý oluþan hasarlar için imalatçýsý sorumluluk üstlenmez. Amacýna uygun kullanýmýna imalatçýsý tarafýndan öngörülen iþletme, bakým ve tamir koþullarýna uyulmasý da dahildir. Kullanýlmasý Emilecek tozlarýn tehlike sýnýfýna göre süpür- genin ilgili filtrelerle donatýlmasý gerekmektedir: Toz türü · Maksimum yeri Konsantrasyon deerleri > 0, 1 mg/m³ olan kanserojen olmayan tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) · Patlayici toz, patlama sinifi 22. bölgede St1, St2, St3 · Aaç tozu · Maksimum yeri Konsantrasyon deerleri > 0, 1 mg/m³ olan kanserojen olmayan tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) · Patlayici toz, patlama sinifi 22. bölgede St1, St2, St3 · Aaç tozu · Maksimum yeri Konsantrasyon deerleri > 0, 1 mg/m³ olan kanserojen olmayan tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) · Patlayici toz, patlama sinifi 22. bölgede St1, St2, St3 · Aaç tozu Filtre torbasi/mha torbasi/ Filtre elemani mha torbasi (5 adet) Sipari no. 302000804 GB DE FR NL IT NO SV DA Filtre torbasi (5 adet) Sipari no. 302004004 FI ES PT EL TR Filtre elemani "M" Sipari no. 302000490 SL HR SK CS PL · Maksimum yeri Konsantrasyon deerleri > 0, 1 mg/m³ olan kanserojen olmayan tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) · Patlayici toz, patlama sinifi 22. bölgede St1, St2, St3 · Aaç tozu Motor giri havasi filtresi "TYPE 22" Sipari no. filtrenin hasarlý olup olmadýðý, cihazýn hava sýzdýrmazlýðý ve kontrol tertibatlarýnýn iþlevi yönünden. 82 1) OEL=Maksimum yeri Konsantrasyonu Orijinal Kilavuz'un çevirisi ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Garanti Garanti ve güvenceler için bizim genel iþlem þartlarýmýz geçerlidir. Cihazda izin verilmeyen deiikliklerin yapilmasi, yanli yedek parçalar ve aksesuarlar kullanilmasindan ve amacina uygun olmayan kullanimdan dolayi kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. Kontroller Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (BGV A3) ve DIN VDE 0701 Bölüm 1 ve Bölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr. Bu testler, DIN VDE 0702 standartýn göre, muntazam aralýklar ile ve onarým çalýþmalarý veya deðiþiklik yapýlmasý sonrasýnda gereklidir. Tehlike kaynaklarý Elektrik GB DE TEHLKE Emicinin üst kisminda akim geçiren parçalar. Akim geçiren parçalara dokunulmasi air veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Emicinin üst kismi üzerine asla su püskürtmeyiniz. FR NL IT NO SV DA FI ES PT EL TR SL HR SK CS PL HU RO BG RU ET LV LT ZH KO TEHLKE Arizali elektrik kablosundan dolayi elektrik çarpmasi. Arizali bir elektrik kablosuna dokunulmasi air veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Elektrik þebekesi baðlantý hattýna zarar vermeyiniz (örneðin her hangi bir taþýtla üzerinden geçerek, çekerek, sýkýþtýrarak). Sadece elektrik kablo kusursuz olan yüksek basýnçlý temizlik cihazlarýný çalýþtýrýnýz. Arizali elektrik kablosunu kullanmaya devam etmeden önce Nilfisk-Alto Servisi veya bir elektrik uzmani tarafindan deitirilmesini salayiniz. DKKAT Uygun olmayan ebeke geriliminden dolayi hasar. Uygun olmayan bir ebeke gerilimine balandiinda cihaz hasar görebilir. [. . . ] Aþaðýdaki malzemelerin emdirilmesi uygun deðildir: - sýcak malzemeler (yanan izmaritler, sýcak kül vs. ) - yanabilir, patlayabilir, aþýndýrýcý sývýlar (örn. benzin, solventler, asitler, lavgalar vs. ) - yanýcý tozlar ve sývýlardan oluþan karýþýmlar - patlayýcý Madde Yasasý'nýn 1. maddesi anlamýnda patlama tehlikesi olan veya buna eþdeðerdeki maddeler - airi düük asgari ateleme enerjisi ME < 1 mJ olan yanici tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) - Çok reaktif tozlar ya da yüksek oksijen duyarliliina sahip tozlar 84 1) OEL=Maksimum yeri Konsantrasyonu Orijinal Kilavuz'un çevirisi ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Boaltma torbasinin takilmasi Kisa kilavuz 2 ­ 11 sayfalarinda, sizi cihazin iletmeye alinmasi, kullanilmasi ve muhafaza edilmesi sirasinda destekleyecek olan sadece resimli bir kisa kilavuz bulmaktasiniz. Bu kisa kilavuz, cihazi ayrintili olarak tarif eden ayri iletme kilavuzunun yerine geçmemektedir. [. . . ]

NILFISK 330 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK 330 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag