Kullanım kılavuzu NILFISK AERO 20

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK AERO 20 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK AERO 20 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK AERO 20 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK AERO 20 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (989 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK AERO 20 (972 ko)
   NILFISK AERO 20 (972 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK AERO 20

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] ­ ­ ­ ­ Aþaðýdaki malzemelerin emdirilmesi uygun deðildir: salia zararli tozlar sýcak malzemeler (yanan izmaritler, sýcak kül vs. ) yanabilir, patlayabilir, aþýndýrýcý sývýlar (örn. benzin, solventler, asitler, lavgalar vs. ) yanabilir, patlayabilir tozlar (örn. [. . . ] Baðlanacak olan cihaz kapatýlmalýdýr DÝKKAT!Cihaz prizine baðlanmýþ cihazlarda, ilgili iþletme kýlavuzlarý ve içindeki güvenlik bilgilerine dikkat edilmelidir. Bakým, temizlik ve onarým Sadece iþletme kýlavuzunda tarif edilen bakým çalýþmalarý uygulanmalýdýr. Süpürgeyi temizleme ve bakýma tabi tutma iþleminden önce, genel olarak þebeke fiþi çekilip prizden çýkarýlmalýdýr. Emicinin üst parçasýna kesinlikle su püskürtülmemelidir: Ýnsanlar için tehlike, kýsa devre tehlikesi. Cihazýn tekrar deðerlendirmeye tabi tutulmasý Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/EC sayýlý Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. Sorularýnýzda lütfen belediye idarenize veya en yakýn satýcýnýza sorunuz. Garanti Garanti ve garanti servisi için bizim genel ticaret koþullarýmýz geçerlidir. Teknik yeniliklere baðlý deðiþiklik yapma hakkýmýz saklýdýr. EC declaration of conformity Product: Model: Description: Nilfisk-ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg www. nilfisk-advance. com 1. 3. Vacuum cleaner for wet and dry operation AERO 20/25 230-240 V~, 50/60 Hz The design of the appliance corresponds to EC Machine Directive 2006/42/EC EC Low Voltage Directive 2006/95/EC the following pertinent regulations: EC EMC Directive 2004/108/EC Applied harmonized standards: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-2 2. Applied national standards and technical specifications: Dipl. -Ing. Wolfgang Nieuwkamp Tests and approvals Bellenberg, 2009-08-18 2. 3. 20-01 U/f = 110V/50Hz U/f = 100V/50-60Hz U/f = 230V/50Hz U/f = 240V/50Hz = . . . . W ­ 1100 (EU, GB, JP) 1200 (ZA) 1300 (EU, GB, JP) 1500 (ZA) (GB) (JP) (EU, ZA, GB) 20-01 INOX 20-11 20-21 20-21 INOX 25-01 25-11 25-21 (EU, ZA) (EU, DK, CH) (AU) 3000 (EU) 2300 (DK, CH) 2400 (AU) (EU, DK) (FR) (ZA, GB) (EU) ­ 3000 (EU) 2300 (DK) 3000 ­ 3000 (JP) (EU, DK, CH, GB) (AU) 3000 (EU, GB) 2300 (DK, CH) 2400 (AU) 1500 (JP) 1200 PIEC = . . . . W 1100 (EU) 1100 (EU, DK, 1100 1200 (ZA) CH, AU) (EU, DK) 1300 (EU) 1300 (EU, DK, 1300 1500 (ZA) CH, AU) (EU, DK) X4 1100 1200 (ZA, GB) 1500 (ZA) 1400 (GB) 1200 PMAX = . . . . W IP 1300 1400 1400 302002404 63990 5146 29541 14295 302002356 (GB) (EU) 1, 9 m 1, 9 m 302002363 302002363 (ZA) 3, 5 m 302002364 (EU) (EU) Plastic Plastic 40969 40969 (GB) (ZA) Alu Alu 30200478 30200478 (EU) 302002331 (ZA) 302002365 (GB) 1, 9 m 2, 5 m 1, 9 m 2, 5 m 2, 5 m 302002363 302002355 302002363 302002355 302002355 2, 5 m 302002355 Plastic 40969 Alu 30200478 Plastic 40969 Alu 30200478 Alu 30200478 Alu 30200478 (GB) 302002407 GERMANY Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Str. 10 89287 Bellenberg Tel. : (+49) 180 5 37 37 37 E-mail: info. de@nilfisk-alto. com POLAND Nilfisk-Advance Sp. 3-go MAJA 8 Tel. : +48 22 738 37 50 PORTUGAL Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1° A P2710-089 Sintra Tel. : +35 121 911 2670 E-mail: mkt. pt@nilfisk-advance. com http://www. nilfisk-advance. com HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel. : (+45) 4323 8100 E-mail: mail. com@nilfisk-advance. com GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str. [. . . ] Edmunds Suffolk IP32 7EA Tel. : (+49) 01284 763163 E-mail: sales. uk@nilfisk-advance. com DENMARK Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 9560 Hadsund Tel. : +45 7218 2100 E-mail: salg. dk@nilfisk-advance. com MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. Tel: +52 55 2591 1002 (switchboard) E-mail: info@advance-mx. com UNITED ARAB EMIRATES Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P. O. [. . . ]

NILFISK AERO 20 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK AERO 20 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag