Kullanım kılavuzu NILFISK AX 410

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK AX 410 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK AX 410 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK AX 410 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK AX 410 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1222 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK AX 410 BROCHURE (5439 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK AX 410

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 69 Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Român . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 apc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 94 Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Latviski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Lietuviskai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 03 Türkçe Uyarý iþaretleri TEHLKE Dorudan air ve iyilemeyen yaralanmalara veya ölüme neden olan tehlike. KAZ Air yaralanmalara veya ölüme neden olabilen tehlike. DKKAT Hafif yaralanmalara veya mal hasarlarina neden olabilen tehlike. Kullanma talimatlari Cihazi çalitirmadan önce bu dokümani mutlaka okuyunuz ve kolay eriilebilecek bir yerde muhafaza ediniz. Cihazýn iþletilmesi geçerli olan ulusal hükümlere tabidir. Ýþletme kýlavuzunun ve kullanýldýðý ülkede kazalarýn önlenilmesine iliþkin geçerli olan baðlayýcý düzenlemelerin yaný sýra güvenli ve usulüne uygun çalýþma hususundaki kabul edilmiþ uzman teknik kurallara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Cihazýn kullaným amacý Cihaz ticari kullanim için uygundur, örn. u yerlerde gibi: · Oteller, Okullar, Hastaneler, Fabrikalar, Maazalar, Ofisler, Kiralanan maazalar Uygulama, kuru, yanici olmayan tozlarin alinmasi için uygundur. Bunun dýþýndaki her türlü kullaným, amacýna uygun olmayan kullaným olarak sayýlmaktadýr. Bundan dolayý oluþan hasarlar için imalatçýsý sorumluluk üstlenmez. Amacýna uygun kullanýmýna imalatçýsý tarafýndan öngörülen iþletme, bakým ve tamir koþullarýna uyulmasý da dahildir. 64 Orijinal Kilavuz`un çevirisi *Özel aksesuarlar / model varyantlarý · · · KAZ Güvenlik açýsýndan kuþkulu olan her türlü çalýþma þeklinden kaçýnýlmasý gerekmektedir. Þebeke baðlantý ve uzatma kablolarýnýn fiþ ve baðlantýlarýnýn sudan korunmuþ olmalarý gerekmektedir. Aaidaki durumlarda cihazi kapatiniz ve elektrik fiin çekiniz: · temizlik ve bakim ilerinden önce · parçalari deitirmeden önce · cihazda donanim deiiklii yapmadan önce · köpük oluumu veya sivi tatiinda · · · · · 66 Orijinal Kilavuz`un çevirisi *Özel aksesuarlar / model varyantlarý Cihaz prizi*) · · DKKAT Cihaz prizi sadece iletme kilavuzunda belirtilen amaçlar için öngörülmütür. Bir cihazi balamadan önce emiciyi ve balanacak olan cihazi kapatiniz. Uzatma kablolari Uzatma kablosu olarak sadece üretici tarafindan belirtilmi veya daha kaliteli modelleri kullaniniz. Bir uzatma kablosunun kullanýlmasý halinde, kablonun asgari kesitine dikkat edilmelidir: Kablo uzunluðum 20'ye kadar 20 - 50 arasý < 16 A 1. 5 mm2 2. 5 mm2 Kesit < 25 A 2. 5 mm2 4. 0 mm2 Tehlikeli maddeler KAZ Tehlikeli maddelerin emilmesi air veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Aþaðýdaki malzemelerin emdirilmesi uygun deðildir: · salia zararli tozlar · sýcak malzemeler (yanan izmaritler, sýcak kül vs. ) · yanabilir, patlayabilir, aþýndýrýcý sývýlar (örn. benzin, solventler, asitler, lavgalar vs. ) · yanabilir, patlayabilir tozlar (örn. magnezyum, alüminyum tozu vs. ) Pislik kabýnýn boþaltýlmasý · KAZ Emilen maddeler çevre için bir tehlike tekil edebilirler. Pisliði yasal yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. Orijinal Kilavuz`un çevirisi *Özel aksesuarlar / model varyantlarý 67 Tainmasi · · · Taimadan önce pislik kabinin bütün kapaklarini kapatiniz. Pislik kabi içinde sivi bulunduunda, cihazi ters çevirmeyiniz veya yaninin üzerine yatirmayiniz. Cihazi vinç halkasiyla yukari kaldirmayiniz. Muhafaza edilmesi Bakim Cihazi kuru ve dondan korunmu bir yerde muhafaza ediniz. Elektrik süpürgesi sürekli olarak air çalima artlarinda hizmet görmesi için tasarlanmitir. [. . . ] Elektrik süpürgesi sürekli olarak air çalima artlarinda hizmet görmesi için tasarlanmitir. Çalima saati sayisina bali olarak toz filtreleri deitirilmelidir. Kuru bir bez ve az miktarda sprey cila kullanarak hazneyi temizleyebilirsiniz. Sati sonrasi servisle ilgili ayrintili bilgi için bayinizle görüün. Kontroller Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (BGV A3) ve DIN VDE 0701 Bölüm 1 ve Bölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr. [. . . ]

NILFISK AX 410 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK AX 410 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag