Kullanım kılavuzu NILFISK BA 751 C

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK BA 751 C kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK BA 751 C kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK BA 751 C kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK BA 751 C : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (15898 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK BA 751 C (15659 ko)
   NILFISK BA 751 C EDITION 2 (15659 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK BA 751 C

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Nieuwkamp Bellenberg, 29. 05. 2001 EF-konformitetserklring Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Produkt: Type: Beskrivelse: Sprjteekstraheringsapparat TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Produkt: Typ: Beskrivning: EG-frskran om verensstmmelse Sprutextraktionsapparat TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz Apparatets konstruksjonstype er i samsvar med flgende gjeldende bestemmelser: EF-maskindirektiv EF-lavspenningsdirektiv EF-direktiv elektromagnetisk kompatibilitet 98/37/EEC 73/23/EEC 89/336/EEC Apparatens konstruktion motsvarar fljande tillmpliga bestmmelser: EG-maskindirektiv EG-lgspnningsdirektiv EG-direktiv EMK 98/37/EWG 73/23/EWG 89/336/EWG Tillmpade harmoniserade normer: Anvendte harmoniserte standarder: EN 292 EN 60335-1, EN 60335-1-A6 EN 60335-2-10, EN 60335-2-68 EN 55014-1, EN 50014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-1 EN 60335-2-10 EN 60335-2-68 Tillmpade nationella normer och tekniska specifikationer: EN 292 EN 60335-1, EN 60335-1-A6 EN 60335-2-10, EN 60335-2-68 EN 55014-1, EN 50014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-1 EN 60335-2-10 EN 60335-2-68 Anvendte nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner: Johan Ley VP Tech-OP Dipl. Ing. Nieuwkamp Prver og godkjennelser Bellenberg, 29. 05. 2001 Johan Ley VP Tech-OP Dipl. Ing. Nieuwkamp Provningar och koncessioner Bellenberg, 29. 05. 2001 EF-overensstemmelsesattest Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Produkt: Type: Beskrivelse: Spryte- og ekstraksjonsrenser TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Tuote: Tyyppi: Kuvaus: Suihkepuhdistuslaite TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz Konstruktionen af dette apparat opfylder flgende gldende bestemmelser: EF-maskindirektiv EF-lavspndingsdirektiv EF-direktiv vedr. [. . . ] Nieuwkamp Provningar och koncessioner Bellenberg, 29. 05. 2001 EF-overensstemmelsesattest Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Produkt: Type: Beskrivelse: Spryte- og ekstraksjonsrenser TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Tuote: Tyyppi: Kuvaus: Suihkepuhdistuslaite TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz Konstruktionen af dette apparat opfylder flgende gldende bestemmelser: EF-maskindirektiv EF-lavspndingsdirektiv EF-direktiv vedr. elektromagnetisk fordragelighed 98/37/EF 73/23/EF 89/336/EF Tmn laitteen rakenne vastaa seuraavia mryksi: EY-konedirektiivi EY-pienjnnitedirektiivi EY-direktiivi EMV 98/37/EWG 73/23/EWG 89/336/EWG Kytetyt harmonisoidut normit: Anvendte harmoniserede standarder: EN 292 EN 60335-1, EN 60335-1-A6 EN 60335-2-10, EN 60335-2-68 EN 55014-1, EN 50014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-1 EN 60335-2-10 EN 60335-2-68 Kytetyt kansalliset normit ja tekniset spesifikaatiot: EN 292 EN 60335-1, EN 60335-1-A6 EN 60335-2-10, EN 60335-2-68 EN 55014-1, EN 50014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-1 EN 60335-2-10 EN 60335-2-68 Anvendte tyske standarder og tekniske specifikationer: Johan Ley VP Tech-OP Dipl. Ing. Nieuwkamp Afprvninger og godkendelser Bellenberg, 29. 05. 2001 Johan Ley VP Tech-OP Dipl. Ing. Nieuwkamp Tarkastukset ja hyvksymiset Bellenberg, 29. 05. 2001 EG - Konformittserklrung Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Erzeugnis: Typ: Beschreibung: Sprhextraktionsgert TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Produit: Type: Description: Dclaration de conformit CE Injecteur/extracteur TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz Die Bauart des Gertes entspricht folgenden einschlgigen Bestimmungen: Angewendete harmonisierte Normen: EG-Maschinenrichtlinie EG-Niederspannungsrichtlinie EG-Richtlinie EMV 98/37 EG 73/23/EWG 89/336/EWG La construction de l'appareil est conforme aux rglementations affrentes suivantes: Normes harmonises appliques: EC-Machine Directive EC-Low-Voltage Directive EC EMV Directive 98/37 EG 73/23/EWG 89/336/EWG EN 292 EN 60335-1, EN 60335-1-A6 EN 60335-2-10, EN 60335-2-68 EN 55014-1, EN 50014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-1 EN 60335-2-10 EN 60335-2-68 EN 292 EN 60335-1, EN 60335-1-A6 EN 60335-2-10, EN 60335-2-68 EN 55014-1, EN 50014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-1 EN 60335-2-10 EN 60335-2-68 Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen: Normes nationales et spcifications techniques appliques: Johan Ley VP Tech-OP Dipl. Ing. Nieuwkamp Prfungen und Zulassungen Bellenberg, 29. 05. 2001 Johan Ley VP Tech-OP Dipl. Ing. Nieuwkamp Controles et homologations Bellenberg, 29. 05. 2001 EU Declaration of Conformity Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Product: Type: Description: The design of the unit corresponds to the following pertinent regulations: Applied harmonised standards: Dichiarazione di conformit CE Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Spray extraction cleaner TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz EC Machine Directive EC Low-voltage Directive EC EMV Directive 98/37/EWG 73/23/EWG 89/336/EWG Prodotto: Tipo: Descrizione: La costruzione dell' apparecchio conforme alle seguenti direttive specifiche: Apparecchio per estrazione e spruzzo TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz Direttiva CE sulle macchine Direttiva CE sulla bassa tensione Direttiva CE sulla compatibilit elektromagnetica 98/37/EWG 73/23/EWG 89/336/EWG EN 292 EN 60335-1, EN 60335-1-A6 EN 60335-2-10, EN 60335-2-68 EN 55014-1, EN 50014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-1 EN 60335-2-10 EN 60335-2-68 Norme armonizzate applicate: Applied national standards and technical specifications: EN 292 EN 60335-1, EN 60335-1-A6 EN 60335-2-10, EN 60335-2-68 EN 55014-1, EN 50014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-1 EN 60335-2-10 EN 60335-2-68 Norme nazionali applicate e specifiche tecniche: Johan Ley VP Tech-OP Dipl. Ing. Nieuwkamp Tests And Approvals Bellenberg, 29. 05. 2001 Johan Ley VP Tech-OP Dipl. Ing. Nieuwkamp Controlli e omologazioni Bellenberg, 29. 05. 2001 EG-Verklaring van overeenstemming Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Produkt: Type: Beschrijving: Sproei-/extractietoestel TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz Atestado de conformidad de la UE Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Strae 2-8 D-89287 Bellenberg Producto: Modelo: Descripcin: Mquina de limpieza por aspersin/aspiracin TW 300 S, TW 400, BA 751 C 230 V~, 50 Hz De constructie van het apparaat voldoet aan de volgende van toepassing zijnde voorschriften: Toegepaste geharmoniseerde normen: EG-machinerichtlijn EG-laagspanningsrichtlijn EG-richtlijn EMV 98/37/EWG 73/23/EWG 89/336/EWG La construccin de la mquina corresponde a las siguientes normas especficas: R. Sadece pskrtme ekstraksiyon temizleyicilerinde kullanma kesin olarak izin verilen az kpren temizlik maddeleri doldurunuz. Daha nce birka kez ampuan uygulanan hallarda kirli su deposunda ar bir kpk oluumu meydana gelebilir. Kirli su deposuna ALTO Foam STOP kpk giderici madde doldurunuz. Dozaj: % 0, 05. TEMZLKTEN NCE Pskrtme ekstraksiyon metodunu sadece tekstil kaplama veya zeminde hasar olmasnn mmkn olmadnda uygulaynz. Rengin solup solmayacandan emin deilseniz halnn grnmeyen bir yerinde az bir miktar temizlik maddesini beyaz bir bezle srnz. HALININ HAZIRLANMASI Pskrterek ekstraksiyon iinden nce haly elektrikli 93 sprgeyle iyice temizleyiniz Lekelerin ve ar kirli ksmlarn n hazrln zel bir temizlik maddesi veya leke giderici maddeyle yapnz. emdirildiinde ksaltlabilir. Temizlik maddesinin etki etmesini bekleyiniz, ancak asla kurumasna kadar beklemeyiniz. Bu ikinci temizlik ilemini sadece tamamyla kurumu hal zerinde yapnz. BTTKTEN SONRA Sadece TW 400 ve BA 751 C: temiz su deposunda kalan suyu emme hortumuyla emdiriniz. Temiz ve kirli su deposundaki filtreyi kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz. [. . . ] Bu ikinci temizlik ilemini sadece tamamyla kurumu hal zerinde yapnz. BTTKTEN SONRA Sadece TW 400 ve BA 751 C: temiz su deposunda kalan suyu emme hortumuyla emdiriniz. Temiz ve kirli su deposundaki filtreyi kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz. 8467 80937 81100 81033 8469 80938 Alto Top Wash P Toz eklinde alkalik yzey temizleyicisi Alto Foam STOP Kpk giderici madde AKSESUAR rn Deme adaptr Sert zemin fralama adaptr Pskrtme mzra TEKNK ZELLKLER Gerilim Spannung ebeke frekans Netzfrequenz Toplam balant gc/Sigorta Gesamtanschluleistung/Absicherung Koruma snf koruma tr Schutzklasse //Schutzart Emme motoru gc Leistung Saugmotor Vakum Unterdruck Hava miktar Luftmenge Pompa basnc / su miktar Pumpendruck / Wassermenge Elektrik balant kablosu (H07 RN-F 3G1, 0) Netzanschluleitung (H07 RN-F 3G1, 0) EN 60704-1e gre ses basnc seviyesi Schalldruckpegel, nach EN 60704-1 Temiz su deposu maks. [. . . ]

NILFISK BA 751 C KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK BA 751 C kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag