Kullanım kılavuzu NILFISK GU 700A

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK GU 700A kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK GU 700A kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK GU 700A kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK GU 700A : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (758 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK GU 700A BROCHURE (462 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK GU 700A

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] - cihazý çalýþtýrmadan önce: yað biriktirme deposundaki yaðýn pompa gövdesine geri akmýþ olduðuna dikkat ediniz. Cihaz ve aksesuari 0°C civarlarinda veya altindaki sicakliklarda tainacaksa 6. bölümünde tarif edildii gibi antifriz kullanilmasi tavsiye olunur. Çaliþtirmaya Baþlamadan önce Üç fazli cihaziniz fisiz olarak teslim edilmise, bir elektrik uzmani tarafindan toprak hatli uygun bir üç fazli file donatilmasini salayiniz. [. . . ] Su kalitesinin kötü olmasinda (alüvyonlu kum vs. ) su giriine bir ince su filtresi monte ediniz. Cihaza balamak için nominal çapi 3/4" (19 mm) olan dokuma ile salamlatirilmi hortumu kullaniniz. bir su 3. 5 Elektrik balantisi sk Nilfi O ALT 230V / 400V (220V /440V) DKKAT!Cihazi sadece usulüne uygun olarak yapilmi elektrik tesisatlarina balayiniz. FlexoPowerJet enjektörünün manþonunu çeviriniz: ­ Yüksek basýnç = MAX. (CHEM) CHEM 4. 5 Temizlik maddelerinin kullanýlmasý MAX CHEM DÝKKAT!Aksi taktirde temizlenecek olan yüzey hasar görebilir! Sadece alçak basýnç iþletmesinde temizlik maddeleri seri olarak bulunan enjektör üzerinden emdirilebilir: 1. Temizlik maddesini üreticinin talimatlarýna göre önceden seyreltiniz. Doldurulacak miktar için 9. 4 bölümündeki teknik özelliklere bakýnýz. Tornado mýzraðý1): Püskürtme borusundaki basýnç ayarýný minimum basýnca (-) getiriniz, veya FlexoPowerJet enjektörü1): FlexoPowerJet enjektörünün manþonunu sonuna kadar "CHEM" yönüne doðru çeviriniz. Ýstenilen temizlik maddesi miktarýný doza ayar supabýndan ayarlayýnýz. Püskürtme tabancasýnýn tetiðine basýnýz 360 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý GU 700A 5 Kullaným alanlarý ve çalýþma metotlarý 5. 1 Genel uyarýlar Yüksek basýnçla etkili bir temizlik sadece bir kaç direktife uyularak ve özel alanlardaki kendi deneyimlerinizle elde edilebilir. Dezenfektaný sadece kiri tamamýyla temizledikten sonra püskürtünüz. Standart mýzrak. Kiri çözmek için temizlik malzemesini yüzeye püskürtünüz. Aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz. Yüksek basýnçlý püskürtmeyle durulayýnýz. Yine aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz. Zor Powerspeed mýzraðý, yaklaþýlabilen yerleri temizlemek için aksesuarlarý eðik mýzrak ve zemin kullanýnýz. Motorlar ve lastikler gibi hassas parçalarý hasarlarý önlemek için düþük basýnçla temizleyiniz. 5. 2. 2 Araçlar Kullanýmý Araç yüzeyleri Aksesuar Standart mýzrak. Eðik mýzrak ve zemin altý yýkayýcý, fýrçalar Temizlik malzemesi Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop Metot 1. Kiri çözmek için temizlik malzemesini yüzeye püskürtünüz. Aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz. Allosil püskürtünüz, sonra alçak basýnçla durulayýnýz ve bütün aracý temizlik malzemesi ekleyerek temizleyiniz. [. . . ] Elektrikli cihazlarý ev çöpüne atmayýnýz!Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/ EC sayýlý Avrupa DirektifiGaranti ve tazminat haklarý hususunda bizim genel ticari yönetmeliðimiz geçerlidir. ne göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. Sorularýnýzda lütfen belediye idarenize veya en yakýn satýcýnýza sorunuz. 9. 2 Garanti Teknik yeniliklerden dolayý deðiþiklik yapýlmasý mümkündür. 9. 3 AB - Uygunluk beyaný AB - Uygunluk beyaný Ürün: Tip: Cihazýn tarifi: Cihazýn yapýsý, aþaðýdaki alýþýlagelmiþ yönetmeliklere uygundur: Kullanýlmýþ olan uygunlaþtýrýlmýþ standartlar: Uygulanmýþ olan milli standartlar ve teknik özellikler: Hochdruckreiniger GU 700A 400 V 3~, 50 Hz, IP X5 EC Machine Directive 98/37/EC EC Low-voltage Directive 73/23/EC EC EMC Directive 89/336/EC EN 12100, EN 60335-2-79 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-2-79 ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg Dipl. [. . . ]

NILFISK GU 700A KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK GU 700A kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag