Kullanım kılavuzu NILFISK MX 103C

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK MX 103C kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK MX 103C kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK MX 103C kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK MX 103C : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1033 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK MX 103C

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Hüzmenin insanlar, hayvanlar, üzerinde gerilim bulunan tesisler veya cihazin kendisi üzerine yöneltilmesi yasaktir. Koruyucu giysi, kulaklýk ve koruyucu gözlük kullanýnýz. Çalýþma sahasýnda koruyucu giysi giymemiþ olan kiþiler varken, cihazý kullanmayýnýz. Püsküren suyu kendi üzerinize veya baþka birinin üzeri354 Cihaz kullanýlýrken, püskürtme tertibatýnda geri tepme gücü oluþur; eðer püskürtme borusu veya hortumu katlanmýþsa, ek olarak dönme momenti de oluþur. [. . . ] Aþýrý ýsýnma ve yangýn tehlikesinden dolayý baðlantý kablosunu daima tamamýyla çýkartýnýz. 4% 3. 9 Antifrizin boaltilmasi Farkli gerilimlere ayarlanabilen cihazlarda, elektrik fiini prize takmadan önce mutlaka cihazda doru ebeke geriliminin ayarlanmi olmasina dikkat ediniz. Aksi halde cihazin elektrikli yapi parçalari hasar görebilir. 5 lt. ) Cihazi sadece usulüne uygun olarak yapilmi elektrik tesisatlarina balayiniz. Cihaz fiini prize takiniz. tekrar kullanilmak üzere bir kabin içine boaltiniz. 4 Kullanýmý / Çalýþtýrýlmasý 4. 1 Cihazin çalitirilmasi UYARI!Püskürtme borusunu püskürtme tabancasýna baðlamadan önce nipeldeki pislik parçacýklarýný daima temizleyiniz. A 0 1. Kumanda elektroniði otomatik B bir test yapmaktadýr, bütün LED lambalarý bir defa yanýp sönmektedirler. Püskürtme tabancasini çalitirarak hava makinesini havalandirin. Püskürtme tabancasinin mavi renkteki hizli açilan kavramasini (A) geriye çekin. Püskürtme borusunun nipelini, hizli açilan balantiya takin ve birakin. Püskürtme tabancasina siki biçimde oturduunu kontrol etmek için püskürtme borusunu (ya da dier bir aksesuari) ileri doru çekin. 4. 2 Baðlantýlar 4. 2. 1 Püskürtme borusunun püskürtme tabancasýna baðlanmasý A B C 4. 2. 2 Souk su iletmesi / Sicak su iletmesi (100 ºC'ye kadar) 1. Ana alteri `Hot Water' (Sicak Su) (B) konumuna getirin ve sicaklik kumandasini kullanarak istediiniz sicaklii seçin. Yüksek basýnçlý püskürtmeyle temizlemeden önce birkaç dakika etki etmesini bekleyiniz. Temizlik etkisi daha yüksek ýsýlarda artmaktadýr. Özellikle sývý ve katý yaðlar daha kolay ve çabuk çözülebilir. Proteinler 60°C'lýk ýsýlarda, sývý ve katý yaðlar 70° ile 90°C arasýnda en iyi þekilde çözülebilirler. Çok sert kir tabakalarýný çözebilmek için ek olarak mekanik etki gerekmektedir. Özel püskürtme borularý ve (rotatif) temizlik fýrçalarý kir tabakalarýný çözmek için en iyi etkiyi göstermektedirler. Yüksek basýnç her zaman en iyi çözüm deðildir ve fazla yüksek basýnç yüzeylere hasar verebilir. Temizlik etkisi ayný þekilde su kuvvetine baðlýdýr. Araç temizliði için 100 bar'lýk basýnç yeterlidir (sýcak suyla birlikte). Daha büyük su kuvveti çözülmüþ kirin durulanmasýný ve taþýnmasýný saðlar. 5. 1. 1 Yumuþatma 5. 1. 2 Temizlik maddesi ve köpük püskürtülmesi 5. 1. 3 Isý 5. 1. 4 Mekanik etki 5. 1. 5 Büyük su kuvveti ve yüksek basýnç 5. 2 Tipik kullanýmlar 5. 2. 1 Tarýmcýlýk Kullanýmý Ahýrlar Domuz aðýllar Duvarlarýn, zeminlerin, donanýmlarýn temizlenmesi Dezenfekte etme Aksesuar Metot Köpük enjektörü, kö1. [. . . ] Tekrar takarken sensörün doru biçimde yerine oturduundan emin olun - sembollerin yukari dönük olmasi gerekmektedir. 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kilavuz'un çevirisi 365 NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special 8 Arizalarin giderilmesi 8. 1 Kumanda panelindeki göstergeler Nedeni > Iik sürekli yaniyor - Cihaz çalimaya hazir Yanip sönen iik - Aki sensörü hatasi - Su musluu kapali ya da su kesilmi - Deterjan deposu bo - Güvenlik kontrolü bloklarinda basinç düzenlemesi ya da VarioPress1) lance, düük su hacmine ayarlanmi - Makine kireçlenmi - Püskürtme tabancasi sizinti yapiyor - Yüksek basinç hortumu, balamasi ya da hat sisteminde sizinti var - Motor airi isinmi2) Ana alteri "OFF" (Kapali) konuma getirin - makinenin soumasina izin verin Uzatma kablosunu çikartin/ balantisini kesin > > > Yakit doldurun Souk suyla çalima yapilabilir Nilfisk-ALTO AntiStone doldurun Nilfisk-ALTO Servisi ile görüün Nilfisk-ALTO Servisi ile görüün Makine kapandi - NilfiskALTO Servisi ile görüün Gösterge iiklari Çözümü > Yeniden deterjan doldurun ya da SDR deerini "0"a getirin > > Sürekli iik - Düük yakit seviyesi Yanip sönen iik - Düük Nilfisk-ALTO AntiStone seviyesi1) Sürekli iik - Servis zamani geçti Yanip sönen iik - 20 saat içinde servis zamani - Mikroilemci hatasi > > > > > > > Sürekli iik - Buhar kazani fazla isindi. Egzoz sensörü (EXT-H), yakit beslemesini kesti - Yetersiz su akii - Makine kireçlenmi - Buhar kazani servisi yapilmami Sürekli iik - Alev sensörü (B7) kurum tutmu - Ateleme ya da yakit sistemi hatasi > > > Makine kapaniyor. Su beslemesini kontrol edin Nilfisk-ALTO Servisi ile görüün > > > > Alev sensörünü temizleyin (B7) (bkz. bölüm 7. 2. 4) Nilfisk-ALTO Servisi ile görüün Souk suyla çalima yapilabilir 366 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kilavuz'un çevirisi 2) Yalnizca NEPTUNE 1'de vardir NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Gösterge iiklari Nedeni > Yanip sönen iik - Motor airi isinmi Çözümü > Ana alteri "OFF" (Kapali) konuma getirin - makinenin soumasina izin verin Uzatma kablosunu çikartin/ balantisini kesin 3 fazli modellerde faz hatasi olasilii: elektrik balantisini kontrol ettirin Nilfisk-ALTO Servisi ile görüün Souk suyla çalima yapilabilir Sicaklik sensörüne (B1) giden kabloyu kontrol edin Nilfisk-ALTO Servisi ile görüün Souk suyla çalima yapilabilir Nilfisk-ALTO Servisi ile görüün Souk suyla çalima yapilabilir Nilfisk-ALTO Servisi ile görüün > > Yanip sönen iik - Arizali sicaklik sensörü (B1) > > > > Yanip sönen iik - Aki sensörü hatasi > > > Yanip sönen iik - Airi isinma hatasi meydana geldi Lambalarin gözle kontrolü - Açili sirasinda tüm LED'ler yaklaik 1 saniye boyunca yanar > > > 8. 2 Dier arizalar Ariza yanmiyor > Sebebi Elektrik fii takili deil · · Giderilmesi Fii prize takiniz Sigortalarin yeterli olup olmadiini kontrol ediniz (bakiniz bölüm 9. 4 Teknik özellikler) Yüksek basinçli enjektörü yenileyiniz Ayar emniyet bloundaki basinç miktari ayarini "+" yönüne doru çeviriniz veya tabanca üzerindeki VarioPress ayar dümesini1) daha büyük bir su miktarina ayarlayiniz (bakiniz bölüm 4. 4) Temizlik maddesi deposunu doldurunuz Temizlik maddesi deposunu temizleyiniz Emme supabini sökünüz ve temizleyiniz Basinç düük > > Yüksek basinçli enjektör · ainmi Basinç miktari ayar ter- · tibati veya VarioPress1) tertibati düük bir basinca ayarlanmi Temizlik maddesi deposu bo Temizlik maddesi deposunda tikaniklik var Temizlik maddesi emme hortumundaki emme supabi kirlenmi Yakit kirlenmi Brülör kirlenmi veya doru ayarlanmami · · · Temizlik maddesi gelmiyor > > > Yakici kurum tutuyor > > · Nilfisk-ALTO servisine haber veriniz 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kilavuz'un çevirisi 367 NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special 9 Diðer hususlar 9. 1 Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi Eskiyen cihazýn derhal kullanýlamaz duruma getirilmesi gerekmektedir. [. . . ]

NILFISK MX 103C KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK MX 103C kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag