Kullanım kılavuzu NILFISK NEPTUNE 7

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK NEPTUNE 7 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK NEPTUNE 7 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK NEPTUNE 7 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK NEPTUNE 7 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1807 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK NEPTUNE 7 (1816 ko)
   NILFISK NEPTUNE 7 VERSION 2005 (4443 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK NEPTUNE 7

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 11 0-I"alteri1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 , , auto-0-I"alteri1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Emmegücüayari1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Auto-On/Offiletmesi­alterkonumu"auto"1) . . . . . . . . . . . . . . 12 . Filtre elemanýnýn temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . [. . . ] Sadece cihazla birlikte gönderilen veya iþletme kýlavuzunda tespit edilmiþ olan fýrçalarý kullanýnýz. Pisliði yasal yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. Pislik kabýnýn boþaltýlmasý 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý 5 ATTIX 30-40-50 türkçe 2 Cihazýn tarifi 2. 1 Kullaným amacý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Elektrikkablosunusarmakiçinkilavuzluelkulpu Emmeborusututmatertibatiiçinsabitlemenoktasi Kilitleme klipsi Dönerteker Pislikkabi Giribalantiparçasi Þalteri Cihaz prizi1) Filtretemizlemedümesi1) ATTIX 30 1 9 8 7 2 3 6 5 4 ATTIX 50 ATTIX 40 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 30-40-50 türkçe ATTIX 30- / 40- / 50-01 ATTIX 30- / 40- / 50-11 auto ATTIX 30- / 40- / 50-21 ATTIX 30-01 PC BATT 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 30-40-50 türkçe 3 Ýþletmeye almadan önce 3. 1 Cihazin montaji 3. 1. 1 Aksesuarin ambalajindan çikartilmasi 1) A A 1. Kilitmandallari(A)açinizve süpürge üst kismini çikartiniz. Pislik kabi ve ambalaj içindeki aksesuar parçalarini1) çikartiniz. 3. 1. 2 Emme borusu tutma tertibatinin emme borusuna takilmasi 1) 1. 3. 3. 2 Aküyü arj ettiriniz ve takiniz (ATTIX 30-01 PC BATT) 1. Aküarjcihazininfiiniusulüne uygun tesis edilmi bir schuko tipi prize takiniz. Aküyü arj cihazina takiniz 8 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 30-40-50 türkçe 3. arj ileminin tamamlanmasindan sonra (Gösterge %100 yanmakta) aküyü akü arj cihazindan çikartiniz. Aküyü süpürgeye takiniz ve akü taima kulpunu akünün kilitlenmesiiçinkatlayiniz. 3. 3 Filtre torbasinin takilmasi A A 1. Kilitmandallari(A)açinizve süpürgeüstkisminiçikartiniz. Filtretorbasini(C)pislikkabi içineyerletiriniz 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 30-40-50 türkçe 4. Kilitmandallari(A)açinizve süpürgeüstkisminiçikartiniz. türkçe B D C Filtre torbasinin çikartilmasi: 3. Filtretorbasimanonunu(B) dikkatlice giri balanti parçasindan(C)çekiniz. Filtre torbasi manonunu iyice giri balanti parçasi üzerine bastiriniz. Kilit mandallarin doru oturmasinadikkatediniz. A A 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý 1 ATTIX 30-40-50 türkçe 7. 2. 3 Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi A A 1. Kilitmandallari(A)açinizve süpürgeüstkisminiçikartiniz. mha torbasi manonunu dikkatlice giri balanti parçasindan(C)çekiniz. mha torbasinin havalandirma deliklerinin (E) pislik kabinin içinde olmasina dikkat ediniz. Filtretorbasimanonunuiyicegiribalantiparçasiüzerinebastiriniz. 10. mha torbasinin üst kenarini pislikkabikenarinageçiriniz. Kilit mandallarin doru oturmasinadikkatediniz. A A 18 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 30-40-50 7. 2. 4 Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi (Push & Clean System) Asla filtresiz emme iþlemi yapmayýnýz! A A 1. Kilitmandallari(A)açinizve süpürge üst kismini çikartiniz. türkçe B Filtre elemaninin çikartilmasi: 3. [. . . ] Elektrikli cihazlarý ev çöpüne atmayýnýz!Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/ EC sayýlý Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. 9. 2 Garanti Garantivegüvenceleriçinbizimgeneliþlemþartlarýmýzgeçerlidir. Cihazdaizinverilmeyendeiikliklerinyapilmasi, yanliyedekparçalarveaksesuarlarkullanilmasindanveamacinauygunolmayan kullanimdan dolayi kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (BGV A3) ve DIN VDE 0701 Bölüm 1 ve Bölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr. [. . . ]

NILFISK NEPTUNE 7 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK NEPTUNE 7 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag