Kullanım kılavuzu NILFISK RS 851

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK RS 851 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK RS 851 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK RS 851 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK RS 851 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6350 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK RS 851 (5946 ko)
   NILFISK RS 851 BROCHURE (316 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK RS 851

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 11 0-I"alteri1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 , , auto-0-I"alteri1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Emmegücüayari1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Auto-On/Offiletmesi­alterkonumu"auto"1) . . . . . . . . . . . . . . 12 . Filtre elemanýnýn temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . [. . . ] Sadece cihazla birlikte gönderilen veya iþletme kýlavuzunda tespit edilmiþ olan fýrçalarý kullanýnýz. Pisliði yasal yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. Pislik kabýnýn boþaltýlmasý 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý 5 RS 851-40-50 türkçe 2 Cihazýn tarifi 2. 1 Kullaným amacý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Elektrikkablosunusarmakiçinkilavuzluelkulpu Emmeborusututmatertibatiiçinsabitlemenoktasi Kilitleme klipsi Dönerteker Pislikkabi Giribalantiparçasi Þalteri Cihaz prizi1) Filtretemizlemedümesi1) RS 851 1 9 8 7 2 3 6 5 4 ATTIX 50 ATTIX 40 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý RS 851-40-50 türkçe RS 851- / 40- / 50-01 RS 851- / 40- / 50-11 auto RS 851- / 40- / 50-21 RS 851-01 PC BATT 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý RS 851-40-50 türkçe 3 Ýþletmeye almadan önce 3. 1 Cihazin montaji 3. 1. 1 Aksesuarin ambalajindan çikartilmasi 1) A A 1. Kilitmandallari(A)açinizve süpürge üst kismini çikartiniz. Pislik kabi ve ambalaj içindeki aksesuar parçalarini1) çikartiniz. 3. 1. 2 Emme borusu tutma tertibatinin emme borusuna takilmasi 1) 1. 3. 3. 2 Aküyü arj ettiriniz ve takiniz (RS 851-01 PC BATT) 1. Aküarjcihazininfiiniusulüne uygun tesis edilmi bir schuko tipi prize takiniz. Aküyü arj cihazina takiniz 8 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý RS 851-40-50 türkçe 3. arj ileminin tamamlanmasindan sonra (Gösterge %100 yanmakta) aküyü akü arj cihazindan çikartiniz. Aküyü süpürgeye takiniz ve akü taima kulpunu akünün kilitlenmesiiçinkatlayiniz. 3. 3 Filtre torbasinin takilmasi A A 1. Kilitmandallari(A)açinizve süpürgeüstkisminiçikartiniz. Filtretorbasini(C)pislikkabi içineyerletiriniz 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý RS 851-40-50 türkçe 4. Emme hortumu tekrar takilmadan önce: Giri balanti parçasini ve hortum manonunu temizleyiniz. A A A A 1 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý RS 851-40-50 7. 2. 2 Filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi A A 1. Kilitmandallari(A)açinizve süpürgeüstkisminiçikartiniz. türkçe B D C Filtre torbasinin çikartilmasi: 3. Filtretorbasimanonunu(B) dikkatlice giri balanti parçasindan(C)çekiniz. Filtre torbasi manonunu iyice giri balanti parçasi üzerine bastiriniz. Kilit mandallarin doru oturmasinadikkatediniz. A A 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý 1 RS 851-40-50 türkçe 7. 2. 3 Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi A A 1. Kilitmandallari(A)açinizve süpürgeüstkisminiçikartiniz. mha torbasi manonunu dikkatlice giri balanti parçasindan(C)çekiniz. mha torbasinin havalandirma deliklerinin (E) pislik kabinin içinde olmasina dikkat ediniz. Filtretorbasimanonunuiyicegiribalantiparçasiüzerinebastiriniz. 10. mha torbasinin üst kenarini pislikkabikenarinageçiriniz. Kilit mandallarin doru oturmasinadikkatediniz. A A 18 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý RS 851-40-50 7. 2. 4 Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi (Push & Clean System) Asla filtresiz emme iþlemi yapmayýnýz! A A 1. [. . . ] Elektrikli cihazlarý ev çöpüne atmayýnýz!Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/ EC sayýlý Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. 9. 2 Garanti Garantivegüvenceleriçinbizimgeneliþlemþartlarýmýzgeçerlidir. Cihazdaizinverilmeyendeiikliklerinyapilmasi, yanliyedekparçalarveaksesuarlarkullanilmasindanveamacinauygunolmayan kullanimdan dolayi kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (BGV A3) ve DIN VDE 0701 Bölüm 1 ve Bölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr. [. . . ]

NILFISK RS 851 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK RS 851 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag