Kullanım kılavuzu NILFISK STEAMTEC BROCHURE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK STEAMTEC kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK STEAMTEC kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK STEAMTEC kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK STEAMTEC BROCHURE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (537 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK STEAMTECBROCHURE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 276 Isý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Mekanik etki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Büyük su kuvveti ve yüksek basýnç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Tipik kullanýmlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Tarýmcýlýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Araçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Ýnþaat ve sanayi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Cihazin kapatilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Besleme hatlarinin çikartilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Cihazin muhafaza edilmesi (dondan korunarak depolanmasi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Bakim plani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Bakim ileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Su filtresinin temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Pompa yai kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Pompa yainin deitirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Ekrandaki göstergeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Kumanda panelindeki göstergeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Dier arizalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Cihazýn tekrar deðerlendirmeye tabi tutulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Teknik özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 AB - Uygunluk beyaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 6 Çalýþmadan sonra 7 Bakým 8 Arýzalarýn giderilmesi 9 Diðerleri 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý 269 STEAMTEC türkçe Uyarý iþaretleri Bu kýlavuzda bulunan ve uyulmadýðý taktirde insanlar için tehlikeler oluþturabilecek g ü v e n l i k uyarýlarý bu tehlike sembolüyle özellikle iþaretlenmiþlerdir. [. . . ] Güvenlik tertibatlari fabrikasyon olarak ayarlanmitir, kurunla mühürlenmitir ve ayarlarinin deitirilmesi yasaktir. 2 Tarifi 2. 1 Kullanim am aci Bu yüksek basinçli temizleme cihazi - tarim - üretim sanayi - lojistik - araç temizlii - kamu kurulularinda - temizlik sanayiinde - inaat sanayinde - gida maddeleri sanayii vb. bölümde çeþitli temizlik iþlerinde bir yüksek basýnçlý temizleyicinin kullanýmý tarif edilmiþtir. Cihazý sadece bu iþletme kýlavuzunda tarif edildiði gibi kullanýnýz. Amacýna uygun olmayan bir kullaným, cihaza veya temizlenecek yüzeye hasar verebilir veya insanlarýn aðýr bir þekilde zarar görmesine neden olabilir. 2. 2 Kumanda elemanlari ekli için bu iletme kilavuzunun önündeki dia katlanir sayfaya bakiniz. 272 1 Püskürtme tabancasi 2 Püskürtme borusu tutma düzeni 3 Kumanda paneli 4 Temizlik maddesi deposu dolum seviyesi göstergesi 5 A temizlik maddesi doldurma delii 6 Kapak kilit yeri 7 Kapi kilidi 8 Yüksek basinç hortum balantisi 9 Ana alter 10 Ekran (Sicaklik/Kodlar) 11 Sicaklik ayar alteri 12 Boyler isiticisi devrede 13 Çalima sicakliina ulaildi 14 Nilfisk-Alto servisi tarafindan bakim gerekli 15 Pompa yai takviye ediniz 16 Temizlik maddesi doz ayari 17 Manometre 18 Çalimaya hazir göstergesi 19 Frenli direksiyon tekeri 20 Su balanti yeri 21 B1) temizlik maddesi deposu 22 Kapai açma kolu 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý STEAMTEC 3 Devreye almadan önce türkçe 3. 1 Taþýnmasý/Kurulmasý 1. Makineyi en güvenli þekilde kaldýrýlmasý bir forkliftin kullanýlmasýyla saðlanmaktadýr. Þekildeki oklar, çatallar için en uygun giriþ noktalarýný iþaretlemektedirler. Aðýrlýðýndan dolayý bu iþ en az üç kiþiyle birlikte yapýlmalýdýr. DÝKKAT!Makineyi plastik depolarýndan tutarak kaldýrmayýnýz, çünkü bunlar þasiden sökülebilir. En iyi tutma yerleri ­ el kulpu ­ ön tekerler ile döner tekerler arasýndaki þasi 3. 2 Frenin takilmasi 1. lk iletmeye almadan önce cihazda eksiklikler veya hasarlarin olup olmadiini titiz bir ekilde kontrol ediniz ve tespit ettiiniz hasarlari derhal Nilfisk-Alto saticiniza bildiriniz. Freni takiniz. 3. 3 Temizlik maddesi depolarinin doldurulmasi 3010023 52 1. Sonra yüksek basýnç püskürtmesiyle çok daha çabuk temizlik yapýlabilir. Temizlik maddesi ve köpük, temizlik maddesi seyreltilmeden kirle temas edebilmesi için kuru yüzey üzerine püskürtülmelidir. Dikey yüzeylerde, temizlik maddesi çözeltisinin akmasýndan dolayý çizgili görünüm oluþmamasý için aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz. Yüksek basýnçlý püskürtmeyle temizlemeden önce birkaç dakika etki etmesini bekleyiniz. Temizlik etkisi daha yüksek ýsýlarda artmaktadýr. Özellikle sývý ve katý yaðlar daha kolay ve çabuk çözülebilir. Proteinler 60°C'lýk ýsýlarda, sývý ve katý yaðlar 70° ile 90°C arasýnda en iyi þekilde çözülebilirler. Çok sert kir tabakalarýný çözebilmek için ek olarak mekanik etki gerekmektedir. Özel püskürtme borularý ve (rotatif) temizlik fýrçalarý kir tabakalarýný çözmek için en iyi etkiyi göstermektedirler. 5. 1. 2 Temizlik maddesi ve köpük püskürtülmesi 5. 1. 3 Isý 5. 1. 4 Mekanik etki 5. 1. 5 Büyük su kuvveti ve yüksek basýnç Yüksek basýnç her zaman en iyi çözüm deðildir ve fazla yüksek basýnç yüzeylere hasar verebilir. Temizlik etkisi ayný þekilde su kuvvetine baðlýdýr. Araç temizliði için 100 bar'lýk basýnç yeterlidir (sýcak suyla birlikte). [. . . ] Yüksek basýnç püskürtmesiyle durulayýnýz. Kiri çözmek için yüksek basýnç kullanýnýz. Kiri taþýmak için düþük basýnç ve çok miktarda su kullanýnýz. Dezenfektaný sadece kiri tamamýyla temizledikten sonra püskürtünüz. [. . . ]

NILFISK STEAMTEC KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK STEAMTEC kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag