Kullanım kılavuzu NILFISK SW 700S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK SW 700S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK SW 700S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK SW 700S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK SW 700S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6128 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK SW 700S BROCHURE (230 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK SW 700S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ýþletme kýlavuzunun ve cihazýn kullanýldýðý ülkede geçerli olan kaza önleme ve kazadan korunma yönetmeliklerinin yaný sýra, güvenli ve gerektiði þekilde çalýþýlmasý için geçerli olan ve bilinen teknik kurallara da uyulmalýdýr. Güvenlik açýsýndan þüpheli olan veya tehlikeli olabilecek hiç bir iþlem yapýlmamalýdýr. Tainmasi Cihazin tainmasi büyük tekerlerinden dolayi kolaydir. Taitlarin içinde ve üzerinde güvenli bir ekilde tainabilmesi için cihazin kaymayacak ve devrilmeyecek ekilde kayilarla tutturulmasi ve freninin çekilmesi tavsiye olunur. [. . . ] Aksi halde cihazin elektrikli yapi parçalari hasar görebilir. DKKAT!Cihazi sadece usulüne uygun olarak yapilmi elektrik tesisatlarina balayiniz. Cihaz fiini prize takiniz. 3. 11 Antifrizin boaltilmasi Cihazin boru sistemi fabrikada bir antifrizle doldurulmutur. 5 lt. ) tekrar kullanilmak üzere bir kabin içine boaltiniz. 4 Kullanýmý / Çalýþtýrýlmasý 4. 1 Baðlantýlar 4. 1. 1 Püskürtme borusunun püskürtme tabancasýna baðlanmasý A B C 430 1. Püskürtme tabancasinin mavi renkteki hizli açilan kavramasini (A) geriye çekin. Püskürtme borusunun nipelini, hizli açilan balantiya takin ve birakin. Püskürtme tabancasina siki biçimde oturduunu kontrol etmek için püskürtme borusunu (ya da dier bir aksesuari) ileri doru çekin. UYARI!Püskürtme borusunu püskürtme tabancasýna baðlamadan önce nipeldeki pislik parçacýklarýný daima temizleyiniz. 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi SW 700S 4. 2 Cihazin çalitirilmasi 4. 2. 1 Souk su iletmesi / Sicak su iletmesi (100 ºC'ye kadar) (souk su) 1. Püskürtme tabancasinin kilidini açiniz ve tetiini çekiniz. Emniyet kilidini çalimaya sadece kisa süre ara verdiinizde de kilitleyiniz. 4. 2. 2 Buhar iletmesi (100 ºC'nin üzerinde) Tornado mizraiyla basincin ayarlanmasi UYARI!Püskürtme tabancasinin kapatilmasindan 20 saniye sonra cihaz otomatik olarak kapanmak- tadir. Dikey yüzeylerde, temizlik maddesi çözeltisinin akmasýndan dolayý çizgili görünüm oluþmamasý için aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz. Yüksek basýnçlý püskürtmeyle temizlemeden önce birkaç dakika etki etmesini bekleyiniz. Temizlik maddesinin kuruyup kalmamasýna dikkat ediniz. 5. 1. 2 Temizlik maddesi ve köpük püskürtülmesi 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi 433 SW 700S 5. 1. 3 Isý Temizlik etkisi daha yüksek ýsýlarda artmaktadýr. Özellikle sývý ve katý yaðlar daha kolay ve çabuk çözülebilir. Proteinler 60°C'lýk ýsýlarda, sývý ve katý yaðlar 70° ile 90°C arasýnda en iyi þekilde çözülebilirler. Çok sert kir tabakalarýný çözebilmek için ek olarak mekanik etki gerekmektedir. Özel püskürtme borularý ve (rotatif) temizlik fýrçalarý kir tabakalarýný çözmek için en iyi etkiyi göstermektedirler. 5. 1. 4 Mekanik etki 5. 1. 5 Büyük su kuvveti ve yüksek basýnç Yüksek basýnç her zaman en iyi çözüm deðildir ve fazla yüksek basýnç yüzeylere hasar verebilir. Temizlik etkisi ayný þekilde su kuvvetine baðlýdýr. Araç temizliði için 100 bar'lýk basýnç yeterlidir (sýcak suyla birlikte). Daha büyük su kuvveti çözülmüþ kirin durulanmasýný ve taþýnmasýný saðlar. 5. 2 Tipik kullanýmlar 5. 2. 1 Tarýmcýlýk Kullanýmý Ahýrlar Domuz aðýllar Duvarlarýn, zeminlerin, donanýmlarýn temizlenmesi Dezenfekte etme Aksesuar Köpük enjektörü, köpük mýzraðý, Powerspeed/ TurboHammer, Floor Cleaner Temizlik malzemesi Universal Alkafoam Dezenfekte etme DES 3000 Araba parký Traktör, pulluk, vb Standart mýzrak. Powerspeed mýzraðý, eðik mýzrak ve zemin altý yýkayýcý, fýrçalar Metot 1. [. . . ] Sorularýnýzda lütfen belediye idarenize veya en yakýn satýcýnýza sorunuz. SW 700S 9. 2 Garanti Garanti ve tazminat haklarý hususunda bizim genel ticari yönetmeliðimiz geçerlidir. Teknik yeniliklerden dolayý deðiþiklik yapýlmasý mümkündür. 9. 3 AB - Uygunluk beyaný Ürün: Tip: Cihazýn tarifi: AB - Uygunluk beyaný Hochdruckreiniger NEPTUNE 5 400 V 3~ 50 Hz IPX5 400/230 V 3~ 50Hz IPX5 230-240 V 1~ 50Hz IPX5 Cihazýn yapýsý, aþaðýdaki alýþýlagelmiþ yönetmeliklere uygundur: Kullanýlmýþ olan uygunlaþtýrýlmýþ standartlar: Uygulanmýþ olan milli standartlar ve teknik özellikler: EC Machine Directive EC Low-voltage Directive EC EMC Directive 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 603352-79, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-2-79 Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Dipl. Wolfgang Nieuwkamp Kontroller ve Ruhsatlar Hadsund, 01. 06. 2009 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi 441 SW 700S Technical Data NEPTUNE 5 5-47 FA 5-47 FA 5-50 FA / 5-50 FAX 5-61 FA / 5-61 FAX 5-61 FA 5-61 FAX 5-61 FA 5-50 FAX Voltage 200 V / 3~ / 50Hz Voltage 200 V / 3~ / 60Hz Voltage 230 V / 1~/ 60Hz Voltage 400 V / 3~ / 50Hz Voltage 400/230 V / 3~ / 50Hz Voltage 220/440 V / 3~ / 60Hz Fuse Power rating A kW JP JP US EU EU / AU NO 20 5. 4 20 5. 1 13 6 / 6. 1 16 7. 6 / 7. 8 25 / 16 7. 6 / 7. 4 NO EXPT 25 / 16 7. 8 / 7. 6 15 / 25 7. 5 / 7 30 8 Power consumption A 18. 7 16. 6 12. 2 / 12. 3 15. 4 / 15. 8 25 / 15. 6 25 / 15. 8 12. 3 / 21. 3 28 Type of protection IP X5 bar (Mpa) bar (Mpa) l/h l/h Working pressure 170(17) 170(17) 190(19) 210(21) 210(21) 210(21) 210(21) 145(15) Permissible pressure Pmax Volume flow (max) Volume flow QIEC High pressure nozzle Temperature tmax , hotwater Temperature tmax , steam Max. water inlet pressure 250 910 850 0500 250 910 850 0500 250 960 900 0500 250 1110 1050 0550 90 150 40 10(1) 250 1110 1050 0550 250 1110 1050 0550 250 1110 1050 0550 220 1040 1020 0450 °C °C °C bar (Mpa) Dimensions l x w x h mm 1190 x 702 x 98 Weight Calculated sound pressure at a distance of 1 m EN 60704-1 LpA +/- KpA * Sound power level LwA MAX including KwA = 1, 5dB * Vibration ISO 5349 Recoil forces kg 160 160 160 / 165 160 / 165 161 166 161 158 dB(A) 76 +/- 1, 5 76 +/- 1, 5 77 +/- 1, 5 78 +/- 1, 5 78 +/- 1, 5 78 +/- 1, 5 78 +/- 1, 5 80 +/- 1, 5 dB(A) m/s² N 92 92 93 96 < 2. 5 96 96 96 94 36 35 37/38 48 47 49 47 41 Heating capacity kW 67 67 78 85 85 85 85 78 Fuel tank l 35 Detergent tank A / B l 15/10 Oil quantity Oil type * Noise emission acc. to EN 60335-2-79 ZAA. 2. 7 l 0. 75 BP Energol GR-XP 220 524 1) Options / model variants FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja 4 02240 Espoo Tel. : +358 207 890 600 Fax: +358 207 890 601 E-mail: asiakaspalvelu. fi@nilfisk. com POLAND Nilfisk-Advance Sp. [. . . ]

NILFISK SW 700S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK SW 700S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag