Kullanım kılavuzu NILFISK SW 700S B

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK SW 700S B kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK SW 700S B kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK SW 700S B kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK SW 700S B : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6128 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK SW 700S B (5853 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK SW 700S B

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Hasar durumunda - Açk ateå veya alev kaynaklar cihazdan uzak tutulmaldr. Bir cihazn içinde ne kadar çok soutucu madde olursa, cihazn kurulduu yer de o kadar büyük olmaldr. Çok küçük yerlerde, soutma maddesi devresinde bir kaçak söz konusu olduunda, yanc bir gaz hava karåm oluåabilir. Her 8 gram soutma maddesi için gerekli olan yerin hacmi en az 1 m3 olmaldr. [. . . ] Fiåi prizden çkarrken, fiåin kendisi tutulmaldr, kablodan tutulup çekilmemelidir. 5 tr S Alkol oran yüksek olan sv dolu åiåeleri iyice kapatarak ve dik olarak cihaz içinde muhafaza ediniz. S Cihazn plastik parçalarna ve kapnn contasna sv ve kat ya dememesine özen gösteriniz. S Cihazn hava giriå ve çkå delikleri kesinlikle örtülmemeli ve önleri kapatlmamaldr. Kurulmas Kurulum yeri Cihazn kurulaca yerin kuru ve havalandrlabilen bir yer olmas gerekir. Güneå ånlar dorudan cihazn kurulaca yere gelmemeli ve cihaz elektrikli ocak, frn, soba, kalörifer vs. gibi scaklk oluåturan cisimlerin ve s kaynaklarnn yanna veya yaknna kurulmamaldr. Eer cihazn bir s kaynann yanna kurulmas kaçnlmazsa, uygun bir izolasyon plakas kullannz. Is kaynaklarna åu asgari mesafelerin olmasna dikkat ediniz: S Elektrikli veya gazl ocaklara S Gaz ya ve kömür sobalarndan 3 cm. 30 cm. Evdeki çocuklar S Ambalajlar ve ambalaj parçalarn çocuklara vermeyiniz. Katlanabilen karton kutu ve folyolardan dolay, havasz kalpboulabilirler!S Kilit tertibat olan dolaplarda, kilidin anahtarn çocuklarn eriåemiyecekleri bir yerde muhafaza ediniz. Genel yönetmelikler Bu cihaz S Besinleri soutmak içindir. Cihaz, 89/336/EEC AB direktiflerine istinaden parazitlenmeye karå korunmuåtur. Derin dondurulmuå besinler, küp buz, dondurma Besinlerin yerleåtirilmesi Soutucu bölmesindeki souk ksmlara dikkat! Soutucu bölmesindeki hava sirkülasyonundan dolay, farkl soukluk derecelerine sahip ksmlar oluåur: · En souk ksmlar En souk ksmlar, cihazn iç arka duvarnda, yan tarafa kabartma åeklinde baslmå ok iåareti ile bu iåaretin alt tarafndaki cam raf arasndadr. · En scak ksm ise, kap ksmndaki en üst bölümdür. Böylelikle, yemek için çkardnz zaman, peynir tadn korur ve tere ya sürülebilecek kvamda kalr. S Soutucu bölmesindeki raflar üzerinde (yukardan aåaya): Hamur iåleri, hazr yemekler, süt mamulleri, et, salam ve sucuk türünden ürünler S Sebzelik içinde: Sebze, salata, meyve S Kap içindeki göz ve raflarda (yukardan aåaya): Tereya, peynir, yumurta, macun kaplar, küçük åiåeler, büyük åiåeler, süt, meyve suyu paketleri. Küp buz hazrlanmas Resim 9 Buz kabnn ¾ kadarn su doldurunuz ve dondurucu bölmesinin taban üzerine yerleåtiriniz. Buz kab tabana yapårsa, keskin ve sivri olmayan bir cisim ile çözmeye çalånz (kaåk sap). Küp buzlar buz kabndan çkarmak için, kab ksa bir süre musluktan akan su altna tutunuz veya biraz saa sola bükünüz. 9 tr ç hacim Cihazn kullanlabilen hacmi ile ilgili bilgiler için, cihazn tip etiketine (levhasna) baknz. Cihazn kapatlmas, cihazn tamamen kapatlmas Cihazn kapatlmas. Is ayar dümesini, Resim 2/B, "0" konumuna çeviriniz. Cihaz kapatnz ve elektrik fiåini çekip çkarnz. Soutucu bölmesinin donanm ç ksmn istenildii gibi donatlmas ç bölümdeki raflarn yerlerini istediiniz åekilde deiåtirebilirsiniz: raf öne doru çekiniz, ön ksmn aåaya doru indiriniz ve yana doru çevirip çkardnz. Resim 3 Kap içindeki kablarn yerlerini ihtiyacnza göre deiåtirebilirsiniz: lgili kab yukar kaldrnz ve dåar çkarnz. Resim 4 Sebze kab, doldurulmak ve boåaltlmak veya temizlenmek için dåar çkarlabilir. Bunun için, kab biraz öne çekiniz ve yana doru çevirip dåar çkarnz. Resim 5 Cihazn tamamen kapatlmas Eer cihaz uzun bir süre kullanlmayacaksa: 1. Cihazn kaps açk braklmaldr. 10 tr Dondurucu bölmesinin buzunun çözülmesi Dondurucu bölmesinin buzunu mümkünse haftada bir kez çözülmelidir. [. . . ] Aksi halde bu parçalar deforme olabilir! Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazn buzunun çözülmesi için kesinlikle buharl temizleme aletleri kullanmaynz. Cihazn elektronik bölümüne girebilecek olan buhar, elektrik donanmna temas ederek, ksa devreye veya elektrik çarpmasna neden olabilir. Kra veya buz tabakalar kesinlikle bir bçak veya sivri bir cisim ile kaznmamaldr. Borulardan dåar püsküren soutucu madde alevlenebilir veya gözlerin yaralanmasna yol açabilir. [. . . ]

NILFISK SW 700S B KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK SW 700S B kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag