Kullanım kılavuzu NILFISK UHB 51-1500

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK UHB 51-1500 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK UHB 51-1500 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK UHB 51-1500 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK UHB 51-1500 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (871 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK UHB 51-1500 (896 ko)
   NILFISK UHB 51-1500 BROCHURE (2951 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK UHB 51-1500

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] UHB 51-1500 Navodila za uporabo in Seznam nadomestnih delov Kullanm Talimatlar ve Para Listesi Kasutusjuhised ja osade nimekiri Naudojimo instrukcijos ir dali sraas Nilfisk Model: 01610A (UHB 51-5100) SL TR EE LT Slovenscina (2-9), SEZNAM NADOMESTNIH DELOV (35-51) Trke (10-17), PARA LSTES (35-51) Eesti (18-25-), OSADE LOEND (35-51) Lietuvi (26-33), DALI SRASAS (35-51) 6/08 Form Number 71456A-G4 Slovenscina SL EN Varnostna navodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Seznanjanje s strojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nadomestni deli in vzdrzevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 25 Jaotis II Osade loend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 18 - (EE) Vorm nr 71456A-G4 - UHB 51-5100 EESTI EE OLULISED OHUTUSEESKIRJAD Antud masin on ette nhtud ainult riliseks kasutamiseks mitmesugustes asutustes, nagu nt hotellid, koolid, haiglad, vabrikud, kauplused ja brood, mitte aga tavalisteks majapidamistdeks. Selle seadme kasutamisel jrgige alati philisi ettevaatusabinusid, sealhulgas jrgmisi: HOIATUS! Tule, elektrilgi, kehaliste vigastuste vi vara kahjustamise riski vhendamiseks lugege enne seadme kasutuselevtmist kiki juhiseid. * * rge kasutage masinat, kui see ei ole tielikult kokku pandud. Kergsttivate materjalide ja aurude lheduses ttamisel vivad masinad phjustada plahvatusi. rge kasutage seda masinat, kui ttate ktustega, peenosakestega, lahustitega, vedelditega vi teiste kergsttivate materjalidega vi nende lheduses. Enne, kui lahutate masina ja vahelduvvoolu laadija, veenduge et laadija on pistikupesast lahti hendatud. Jrgige kiki leriigilisi ja kohalikke keskkonnakaitseseadusi, mis puudutavad hapete ja pliijtmete kitlemist. Akud tuleb nende taaskasutamiseks viia vastavasse kogumispunkti, vastavalt leriiklikele ja kohalikele eeskirjadele. Kahjustatud toitejuhtmega laadija kasutamine vi phjustada surmava elektrilgi. Selle masina juhtimine mujalt kui tagaosast ei ole lubatud ja vib phjustada kehalisi vigastusi vi tekitada kahjustusi. Masina teisaldamiseks kaldteel vi kallakul kasutage kahe tisjus inimese abi. Ttades masinaga suuremal kallakul kui 2%, rge peatuge, prake ega parkige. Masin vib mber minna, kui see juhitakse le trepi vi laadimissilla serva ja phjustada kehalisi vigastusi vi tekitada kahjustusi. Peatage masin ainult tasasel pinnal ja jtke see ainult tasasele pinnale. Kui peatate masina, siis keerake vti asendisse "OFF" (vljas). Seadme muutmine vi modifitseerimine ilma tootja volituseta thistab kik garantiid ja tootjapoolsed kohustused ning vib kahjustada masinat vi vigastada masina operaatorit vi krvalseisjaid. Volitamata personali poolt teostatud hooldus- ja remonditd vivad tekitada kahjustusi ja phjustada kehalisi vigastusi. Enne, kui asute masinat kasutama, lugege kiki sellele kinnitatud silte. Veenduge, et masinale on kinnitatud vi kleebitud kik vajalikud sildid ja juhised. Kasutage ainult mgilolevaid prandapuhasteid ja -vahasid, mis on ette nhtud masinaga ttamiseks. Masina puhastamisel, hooldamisel ja remontimisel, selle osade vahetamisel vi teisele funktsioonile mberllitumisel tuleb toiteallikas vlja llitada. Masina kasutamine teiste objektide teisaldamiseks vi sellele ronimiseks vib phjustada kehalisi vigastusi ja tekitada kahjustusi. Masina garantii kaotab kehtivuse, kui varuosadena ei kasutata Nilfisk varuosi. * * * * * * * * * * * * * * * HOIDKE KESOLEV JUHEND ALLES (EE) Vorm nr71456A-G4 - UHB 51-5100 - 19 EESTI EE TUNDKE OMA MASINAT 1 2 3 4 5 6 7 8 Sees/Vljas vtilliti Ketta tlliti Ketta / Tagasiliikumise llitid Aku nidik Tunniarvesti Aku laadimise indikaator Reevers ttskkel Tagasiliikumiskiiruse juhtimine 7 8 3 3 6 5 2 1 4 UHB 51-1500 20 - (EE) Vorm nr 71456A-G4 - UHB 51-5100 EESTI EE SISSEJUHATUS Kesolev juhend vimaldab teil Nilfisk'i prandate puhastusmasinat paremini ra kasutada. [. . . ] Switch, Assembly Handle Knob, Speed Control Retainer, 5K Potentiometer Washer, 3/8 Starlock External Harness, Potentiometer Asm. Label, Control Panel Spacer, Key Switch Panel, Control Nut, 10-32 Hex Washer, #10 Lock Ext. 71456A-G4 BODY ASSEMBLY DRAWING 44 UHB 51-1500 08-04 15 14 10 8 9 6 5 4 3 2 1 7 11 12 13 16 17 28 30 29 27 18 26 25 24 23 21 22 20 19 31 32 33 34 37 36 35 FORM NO. 71456A-G4 08-04 BODY ASSEMBLY PARTS LIST UHB 51-1500 45 Ref. [. . . ]

NILFISK UHB 51-1500 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK UHB 51-1500 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag