Kullanım kılavuzu OLYMPUS FE-5000

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals OLYMPUS FE-5000 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu OLYMPUS FE-5000 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals OLYMPUS FE-5000 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


OLYMPUS FE-5000 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3928 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   OLYMPUS FE-5000 (6137 ko)
   OLYMPUS FE-5000 FE-5000 MANUAL DE INSTRUES (6294 ko)
   OLYMPUS FE-5000 FE-5000 MANUEL D'INSTRUCTIONS (6188 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu OLYMPUS FE-5000

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] DJTAL FOTORAF MAKNES FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Kullanim Kilavuzu BirOlympusdijitalfotorafmakinesisatinaldiiniziçinteekkürederiz. Yeni fotoraf makinenizi kullanmaya balamadan önce, optimum performansvedahauzunservisömrüiçin, lütfenbutalimatidikkatlice okuyun. Bu kilavuzu gelecekte bavurmak üzere güvenli bir yerde saklayin. Önemlifotoraflarçekmedenönce, fotorafmakinenizealimakiçintest çekimleriyapmanizitavsiyeederiz. [. . . ] [WITHOUT]öesinin seçilmesiyle, fotoraf üzerindeherhangibir dosyaadibastirilmaz. PRINT PRINT CANCEL DATE WITH/ WITHOUT BACK MENU SET OK 10 [PRINT] (Yazdir) öesini seçmek Baskiilemibalar. [ALLPRINT]modunda[OPTIONSET] ekranigörüntülenir. FILENAME WITH/ WITHOUT için kl dümelerini kullanin ve B dümesine basin. seçildiinde, [PRINTINFO]ekranigörüntülenir. P (Ayarlama Bufonksiyon, baskiiçin ekranina fotorafinbirbölümünü geçersiniz). seçer. Baskitamamlandiinda, [PRINTMODESELECT] PRINT MODE SELECT Bir fotorafi kirpmak için [P] 1Kirpmaçerçevesininboyutunuseçmek içinzoomdümelerinikullanin, çerçeveyi hareketettirmekiçinklmn dümelerinikullaninveardindan Bdümesinebasin. PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER EXIT MENU SET OK Baskinin iptal edilmesi Kirpma çerçeve WT SET OK 1[TRANSFERRING](Aktariliyor) görüntülendiinde, Bdümesinebasin vekldümesini[CANCEL](ptal) seçeneiiçinkullaninvesonratekrar Bdümesinebasin. 2[OK](Tamam)öesiniseçmekiçin kl dümelerinikullaninve Bdümesinebasin. P IN TRANSFERRING PRINT CANCEL OK OK CANCEL BACK MENU CONTINUE CANCEL SET OK SET OK 8 Gerekli olursa, bastirilacak fotorafi seçmek için Adim 6 ve 7'yi tekrarlayin, detayli ayarlari yapin ve [SINGLEPRINT] (Tek Baski) seçeneini ayarlayin. 12 [REMOVE USB CABLE] (USB Kablosunu Çikar) mesaji görüntülendii zaman, USB kablosunu fotoraf makinesi ve yazicidan çikarin. 9 TR Baski Rezervasyonlari (DPOF*1) Baskirezervasyonlarinda, baskisayisive tarihyazdirmaseçeneikarttakifotorafa kaydedilir. Buözellik, birbilgisayaryada fotorafmakinesiolmadanyalnizcakarttaki baskirezervasyonlarinikullanarakbiryazicida yadabaskihizmetiverenmerkezlerdekolay basimyapilmasinisalar. *1 4 Baski rezervasyonu için bir fotoraf seçerken mn dümelerini kullanin. B dümesine basin. X DPOF, dijitalfotorafmakinelerindenyapilacak olanotomatikbaskibilgisininsaklanmasiiçin kullanilanbirstandarttir. NO DATE TIME Baskirezervasyonlariyalnizcakartta saklananfotoraflariçinayarlanabilir. Baskirezervasyonlariyapmadanönce, kayitlifotoraflarolanbirkarttakin. BakabirDPOFcihazitarafindanayarlanan DPOFrezervasyonlaribufotorafmakinesi tarafindandeitirilemez. Deiiklikleri, orijinalcihazikullanarakyapin. Bufotoraf makinesiileyeniDPOFrezervasyonlari yapilmasi, diercihazlatarafindanyapilmi rezervasyonlarisilecektir. DPOFbaskirezervasyonlari, kartbaina ençok999fotorafakadaryapilabilir. BACK MENU SET OK 5 [X] (tarih baskisi) ekran seçeneini seçmek için kl dümelerini kullanin ve B dümesine basin. Uygulama Yalnizcafotorafibastirir. Fotorafiçekimsaatiilebirliktebastirir. PRINT ORDER 1 ( 1) Alt menü 2 NO DATE TIME Tek kare baski rezervasyonlari [<] 1 2 q dümesine basin ve ardindan üst menüyü görüntülemek için dümesine basin. [L PRINT ORDER] (Yazdirma Sirasi) öesini seçmek için, klmn dümelerini kullanin ve B dümesine basin. PRINT ORDER SET CANCEL BACK MENU SET OK 6 [SET] (Ayarla) öesini seçmek için kl dümelerini kullanin ve B dümesine basin. < U EXIT MENU SET OK 3 [<] dümesini seçmek için kl tularini kullanin ve B dümesine basin. x0 2009. 08. 26 12:30 100-0004 4 NORM 12M SET OK TR Karttaki tüm fotoraflarin her biri için tek bir baski ayrilmasi [U] Seçilen fotoraflar için baski rezervasyon verilerinin sifirlanmasi 1 2 3 [<] (S. [U] dümesini seçmek için kl tularini kullanin ve B dümesine basin. [<] bölümünde Adim 5 ve 6'yi izleyin. 1 «Baski rezervasyon verilerinin tümünün sifirlanmasi» (S. [<] dümesini seçmek için kl tularini kullanin ve B dümesine basin. [KEEP] (Sakla) öesini seçmek için kl tularini kullanin ve B dümesine basin. ptal etmek istediiniz baski rezervasyonu bulunan resmi seçmek için mn dümelerini kullanin. Baski miktarini «0» seçeneine ayarlamak için kl dümelerini kullanin. Gerekli olursa, Adim 4'ü tekrarlayin ve ilem bittikten sonra B dümesine basin. [X] (tarih baskisi) ekran seçeneini seçmek için kl dümelerini kullanin ve B dümesine basin. Ayarlar, baskirezervasyonuverileribulunandier fotoraflarauygulanir. 2 3 4 Baski rezervasyon verilerinin tümünün sifirlanmasi 1 2 q dümesine basin ve ardindan üst menüyü görüntülemek için dümesine basin. [L PRINT ORDER] (Yazdirma Sirasi) öesini seçmek için, klmn dümelerini kullanin ve B dümesine basin. [<] ya da [U] fonksiyonun seçin ve B dümesine basin. PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED 5 6 3 RESET KEEP 7 SET OK BACK MENU 4 [RESET] (Sifirla) öesini seçmek için kl dümelerini kullanin ve B dümesine basin. [SET] (Ayarla) öesini seçmek için kl dümelerini kullanin ve B dümesine basin. TR OLYMPUS Master 2'nin Kullanimi Sistem gereksinimleri ve OLYMPUS Master 2'nin kurulumu OLYMPUSMaster2yazilimini, fotoraf makinesininyanindaverilenkurulum kilavuzunabakarakkurun. Windows Bilgisayarfotorafmakinesinialgiladiktan sonra, ayarlamanintamamlandiinibelirtenbir mesajgörünür. Mesajionaylayinizve«OK» öesinetiklayin. Fotorafmakinesi, çikarilabilir diskolaraktaninir. Macintosh iPhotouygulamasibaladiinda, iPhoto uygulamasindançikinveOLYMPUSMaster2 yaziliminibalatin. Fotorafmakinesibilgisayarabalandii zaman, çekimfonksiyonlaridevrediikalir. [. . . ] Yangin, deprem, sel, imekvedierdoal felaketlerden, çevrekirliliindenvedüzensiz gerilimkaynaklarindanmeydanagelenkusur veyahasar. Kötüveyauygunsuzsaklama(ürünüyüksek sicaklikvenem, naftalinveyazararliilaçlar, vb. böceksavarlarinyakinindasaklama)ve yanlibakim, vb. 'denkaynaklananhasarlar. Ürünkilifinakum, çamur, vb. girmesinden kaynaklananarizalar h. GarantiBelgesi'nde;satinalinanyil, ay vegün, müterininadi, bayiininadiveseri numarasihakkindaherhangibirdeiiklik yapildiinda. [. . . ]

OLYMPUS FE-5000 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. OLYMPUS FE-5000 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag