Kullanım kılavuzu OLYMPUS HLD-6

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals OLYMPUS HLD-6 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu OLYMPUS HLD-6 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals OLYMPUS HLD-6 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


OLYMPUS HLD-6 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (722 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu OLYMPUS HLD-6

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Notlar ve pratik ipuçlarý Çevre koruma bilgileri 2 Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý. Izgara, fýrýn tepsisi ve yað tepsisini yerleþtirme . 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 22 23 23 25 29 30 30 31 32 32 33 34 35 3 Temizlik ve Bakým. Cihazýn dýþarýdan görünümü . [. . . ] Kapak kilidi devrede deðil Panoya kadar sürgüyü içeriye doðru bastýrýn. Mekanik kapak kilidi, cihazýn kapatýlmasý ile kaldýrýlmamaktadýr. 3 22 Uygulamalar, Çizelgeler ve Ýpuçlarý Piþirme Fýrýn fonksiyonu: Sýcak hava veya Üstten/alttan ýsýtma Kalýplar · Üstten/alttan ýsýtma için koyu metal ve kaplamalý kalýplar uygundur. · Sýcak hava için açýk renkli metal kalýplar da uygundur. Yerleþtirme düzeyleri · Üstten/alttan ýsýtma ile bir seferde sadece bir seviyede piþirebilirsiniz. · Sýcak hava ile ayný anda 3 tepsiye kadaryemek piþirebilirsiniz: 1 tepsi: örn. yerleþtirme düzeyleri 1 ve 3 3 tepsi: Yerleþtirme düzeyi 1, 3 ve 5 23 Genel bilgiler · Tepsiyi eðik kýsmý öne gelecek þekilde yerleþtirin!· Üstten/alttan ýsýtma veya Sýcak hava ile ýzgaranýn üzerinde ayný anda iki kalýpla da yemek piþirebilirsiniz. Piþirme süresi çok az uzayacaktýr. 3 Derin dondurucu gýdalarý kullandýðýnýzda, kullanýlan tepsiler piþirme sýrasýnda yamulabilir. Bunun nedeni, derin dondurucudan çýkan gýdalarla fýrýnýn sýcaklýðý arasýndaki büyük ýsý farkýdýr. Tepsiler soðuduktan sonra, yamukluk gider ve tepsi tekrar eski halini alýr. Piþirme tablolarý ile ilgili bilgiler Tablolarda bazý yemekler için gerekli olan sýcaklýklarý, piþme sürelerini ve yerleþtirme düzeylerini bulacaksýnýz. · Kalan ýsýdan faydalanmak için kýzarma süresi dolmadan yakl. 10 dakika önce fýrýný kapatýn. 30 Kýzartma tablosu Sýcak hava Yemek ºC türünde sýcaklýk Yerleþtirme düzeyi 1 düzey 2 düzey Dakika olarak piþirme süresi Domuz eti 1 kilo domuz fýrýn (sýrt/but, fýrýnda dolma), her santim yükseklik için Sýrt eti, her cm yükseklik için Köfte Dana eti Dana fýrýn, her cm yükseklik için Dana fileto, her cm yükseklik için Rozbif, her cm yükseklik için Sýðýr eti Sýðýr fýrýn, her cm yükseklik için Kuzu Kuzu budu (1800 gr) Tepside küçük et parçalarý Küçük sosis/cordon bleu Domuz sosis Þnitzel veya pirzola pane Köfte Balýk Alabalýk, 200-250 g 4 alabalýk filetosu (aðýrlýðý 200 g) Levrek fileto panesi(toplam aðýrlýk yaklaþýk 1 kilo) Kanat Tavuk/piliç 1 kilo hindi dolma, her cm yükseklik için Ördek (2000-2500 gr) Kaz (4500 gr) 1) Fýrýný önceden ýsýtýn 150-160 150-160 160-170 1 1 1 ------- 14-20 10-15 60-70 150-160 190-200 1) 1) 1 1 1 ------- 18-20 6-8 8-10 190-200 170-180 1 --- 14-17 170-180 220-2301) 220-230 220-230 1) 1) 1) 1 --- 90 3 3 3 3 4/1 4/1 4/1 4/1 5-8 12-15 15-20 15-20 210-220 190-200 170-180 190-200 3 3 3 ------- 20-25 20-25 25-30 150-160 150-160 150-160 150-160 1 1 1 1 --------- 55-60 11-15 90-120 150-180 31 Geniþ alanlý ýzgara 1 3 Fýrýn fonksiyonu: Kýzýlötesi ýzgara maksimum sýcaklýk ayarý ile veya Kýzýlötesi geniþ ýzgara Dikkat: Izgara yaparken fýrýn kapýsýný daima kapalý tutun Fýrýný boþken daima ýzgara fonksiyonlarý ile önceden 5 dakika ýsýtýn!· Izgara yapmak için ýzgarayý tavsiye edilen seviyeye yerleþtirin. · Tel ýzgara özellikle yassý et ve balýk parçalarý için idealdir. Izgara tabla Izgara süresi Izgara yapýlacak gýda Köfte Domuz fileto Sosis-salam kýzartma Sýðýr fileto - Biftek, Dana biftek Sýðýr fileto, Sýðýr rosto (yak. 1 kg) Tost ekmekleri1) Hazýr Tost Ekmekleri 1) Ön ýsýtmasýz Uygulama yeri 1. --- 32 Turbogriller Fýrýn fonksiyonu: Turbo ýzgara Gril süresi dakika olarak 50-60 90-95 30 20-23 20-23 15 . . . dakika sonra çeviriniz 25-30 45 --------- Yemekler Fonksiyon Turbo alan grili Turbo alan grili Turbo alan grili Turbo alan grili Turbo alan grili Turbo alan grili Derece °C olarak Alttan raf konumu Piliçler (900-1000 g) Doldurulmuþ domuz rulo kýzartmalarý (2000 g). Makarna suflesi gratenli Patetes suflesi Gnocchi, gratenli Karnýbahar, Hollanda soslu 160 160 180 200 180 200 3 1 1 3 3 3 33 Haþlama Fýrýn fonksiyonu: Alttan ýsýtma · Su kaynatýrken sadece ayný boyda sýradan bardak kullanýn. · Çevirmeli veya bayonet kilitli bardaklar ve metal kutular uygun deðildir. · Ýçecek kaynatýrken tepsiyi kullanýn. Bu tepsinin üzerine birer litrelik altý bardak yerleþtirilebilir. [. . . ] Fýrýn kapaðýný kapatýn. 41 Fýrýn kapaðýnýn camý 1 Fýrýn kapaðý, üç adet arka arkaya takýlý camla donatýlmýþtýr. Ýç camlarý temizlik yaparken çýkarabilirsiniz. Bilhassa ön camýn kenarlarýna kuvvet uygularsanýz, cam kýrýlabilir. Fýrýn kapaðýný tamamen açýn. 2. [. . . ]

OLYMPUS HLD-6 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. OLYMPUS HLD-6 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag