Kullanım kılavuzu PANASONIC SC-XH170

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC SC-XH170 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC SC-XH170 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC SC-XH170 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC SC-XH170 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3065 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PANASONIC SC-XH170 (12699 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC SC-XH170

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] SC-XH170EG Bu ürünü sat n ald n z için te ekkürler. deal performans ve güvenlik için, lütfen bu kullan m k lavuzunu dikkatli bir ekilde okuyun. Daha sonra faydalanmak üzere lütfen bu kullan m k lavuzunu saklay n. Bölge numaras Oynat c "2" veya "ALL" bölge kodlar n içeren etiketlere sahip DVD-Videolar oynatabilir. [. . . ] 2 START menüsünde istedi iniz bir ö eyi seçin ( 9). (START menüsünden "Playback Disc" seçildi inde. ) dü mesine bast n zda, sadece bu cihaz kapan r. VIERA Link "HDAVI Control" ile uyumlu di er ba l cihazlar çal maya devam eder. Daha fazla bilgi için lütfen televizyonunuzun kullan m k lavuzuna göz at n. Hoparlör seçimi Televizyonun menü ayarlar n kullanarak sesin bu cihaz n hoparlörlerinden mi yoksa televizyonun hoparlörlerinden mi ç kaca n seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen televizyonunuzun kullan m k lavuzuna göz at n. • Bu cihaz çal t rd n zda, cihaz n hoparlörleri de otomatik olarak etkinle ir. • Bu cihaz standby modundayken, televizyon menüsünden televizyonun hoparlörleri olarak bu cihaz n hoparlörleri seçildi inde bu cihaz otomatik olarak çal maya ba lar ve kaynak olarak "AV" 2, "AUX" 2, "ARC" 1, 2 veya "D-IN" 2, 3 seçilir. • Televizyonun uzaktan kumandas n n üzerindeki ses ayar ve sessiz dü melerini kullanarak ses ayarlar n kontrol edebilirsiniz. (Ses seviyesi cihaz n ekran nda görüntülenir. ) • Sessize almay iptal etmek için, bu cihaz n uzaktan kumandas n da kullanabilirsiniz ( 4). • Cihaz kapatman z durumunda, televizyonun hoparlörleri otomatik olarak etkinle ir. - Bu özellik sadece cihaz n kayna olarak "DVD/CD", "USB", "AV" 2, "AUX" 2, "ARC" 1, 2 veya "D-IN" 2, 3 seçildi inde çal r. Bu cihaz n hoparlörleri ve televizyonun hoparlörleri aras nda geçi yap ld nda, televizyonun ekran birkaç saniyeli ine karar r. 1 2 Bu seçim sadece ARC uyumlu bir televizyon kullan ld nda çal r. "AV", "AUX", "ARC" veya "D-IN" (DIGITAL IN) televizyonun audio ayar na ba l olarak çal r ( 15, Televizyon ile ses ba lant s n n kurulmas ). "D-IN" (DIGITAL IN) STB audio ayar na ba l olarak çal r ( 15, STB ile ses ba lant s n n kurulmas ). "DVD/CD" veya "USB" kaynak olarak seçildi inde bu özellik oynat m veya duraklatma modunda çal maz. Sadece televizyon otomatik olarak bu cihaz için HDMI giri moduna geçi yapt ktan sonra. Ekranda görüntülenen kontrollerle oynat m kullanabilirsiniz. • Ekran kontrol paneli ayr ca televizyonun uzaktan kumandas ndaki dü meler kullan larak da görüntülenebilir (örn. - Bu sadece "DVD/CD" veya "USB" oynat m ve devam ettirme modlar ndayken kullan l r. • Menüye ba l olarak, baz dü melerin kullan m televizyonun uzaktan kumandas üzerinden yap lamaz. • Televizyonun uzaktan kumandas nda bulunan say tu lar yla say giri i yap lamaz ([0] ila [9]). [. . . ] Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany PA N A S O N I C E L E K T R O N K S AT I A . THALATÇI F RMA GARANT BELGES BELGE NO:80747 BELGEN N ONAY TAR H : 25. 03. 2010 GARANT ARTLARI MALATÇI VEYA THALATÇI F RMA ÜNVAN ADRES: TELEFON - FAKS F RMA YETK L S N N MZA VE KA ES : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sun Plaza No:5 Kat:16 34398 Maslak / stanbul : Tel: 0212 - 367 94 00 pbx Faks: 0212 - 286 21 11 MALIN C NS MARKASI MODEL SER NO / BANDROL TESL M TAR H VE YER AZAM TAM R SÜRES GARANT SÜRES : 20 i günü : 2 YIL : EV S NEMA S STEM : PANASONIC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SATICI F RMA ÜNVAN ADRES TELEFON - FAKS FATURA TAR H / NO TAR H, MZA VE KA E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

PANASONIC SC-XH170 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC SC-XH170 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag