Kullanım kılavuzu PHILIPS 10FF3CMI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 10FF3CMI kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 10FF3CMI kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 10FF3CMI kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 10FF3CMI : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1009 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 10FF3CMI (1021 ko)
   PHILIPS 10FF3CMI QUICK START GUIDE (638 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 10FF3CMI

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Register your product and get support at PhotoFrame 8FF3CDW 8FF3CME 10FF3CDW 10FF3CME 10FF3CMI Kullanim kilavuzu çindekiler 1 Önemli Güvenlik Bildirim 4 4 4 6 Ürün bilgileri 10FF3CDW/10FF3CME/10FF3CMI 8FF3CDW/8FF3CME 29 29 30 31 32 2 Digital PhotoFrame Ürününüz 6 Giri 6 Kutuda neler var 6 Digital PhotoFrame hakkinda genel bilgiler 8 10 10 10 10 11 12 7 Garanti ve servis 8 Sikça sorulan sorular 3 Ba larken Standi kurun Gücü ba layin Bir depolama aygiti ba layin PhotoFrame ürününü açma Ekran menüsü dilini seçme 4 Digital PhotoFrame ürününüzün kullanimi 13 Foto raflari görüntüleme 13 Küçük resim modunda foto raflara Gözatma ve düzenleme 13 Foto raflari kopyalama 15 Foto raf albümleri olu turma ve yönetme 17 Bir slayt gösterisi albümü olu turma 18 5 Digital PhotoFrame ürününüzü daha etkin kullanma 20 Slayt gösterisi sirasini seçme 20 Bir geçi efekti seçme 20 Slayt gösterisi hizini seçme 20 Kolaj foto raf görüntüleme 20 Arka plan seçme 21 Parlakli i ayarlama 22 Hafiza kartinin içeri ini koruma/korumayi kaldirma 23 Saat ve tarih ayarlama 23 Bir olay hatirlatici ayarlama 24 Ekran Otomatik açma/kapatmayi ayarlama 26 TR 3 Tü rk çe Demo ayarlama Otomatik Yönlendirmeyi ayarlama Dü me sesi ayarlama PhotoFrame durumunu görüntüleme 27 27 27 28 1 Önemli Güvenlik Güvenlik önlemleri ve bakim · Ekranda kalici hasar birakma riski ta idi i için asla ekrana sert nesnelerle dokunmayin, vurmayin ve ekrani itmeyin, ovalamayin. Ekrani temizlemeden önce kapatin ve güç kablosunu sökün. PhotoFrame ürününü temizlemek için asla alkol, kimyasal veya ev temizlik malzemesi gibi maddeler kullanmayin. PhotoFrame ürününü asla çiplak alev veya do rudan güne i i i gibi isi kaynaklarina yakin konuma yerle tirmeyin. [. . . ] PhotoFrame ekranindan küçük foto raflar için arka plan kenar rengini seçebilirsiniz. 1 2 Ana menüde [Slideshow] ö esini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. [Background Color] ö esini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. 3 9 Kolaj foto rafi görüntülemek için dü mesine basin. · Kolaj görünümünü durdurmak için [Slideshow]>[Collage]>[Single] seçeneklerini seçin ve onaylamak için OK tu una basin. Bir arka plan rengi/[Auto fit]/ [RadiantColor] seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. » Bir arka plan rengi seçerseniz PhotoFrame foto raflari bir arka plan rengi veya siyah bir çubukla birlikte görüntüler. TR 21 » [Auto fit] ö esini seçerseniz PhotoFrame foto rafi ekrana si acak ekilde, görüntüyü bozarak geni letir. Parlakli i ayarlama En iyi foto raf görüntüleme sonucuna ula mak için PhotoFrame ürününün parlakli ini ayarlayabilirsiniz. 1 2 Ana menüde [Setup] ö esini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. [Brightness] ö esini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. » [RadiantColor] ö esini seçerseniz PhotoFrame, tam ekrandan küçük olan foto raflarin kenarlarindaki rengi geni leterek, siyah çubuklar veya enboy orani bozulmasi olmadan ekrani doldurmalarini sa lar. 3 Parlakli i ayarlamak için / dü mesine basin. 22 TR Saat ve tarih ayarlama 1 [Setup]>[Options]>[Time and Date] menüsünde [Set time] ö esini seçin. Tü rk çe 4 Onaylamak için OK tu una basin. Hafiza kartinin içeri ini koruma/korumayi kaldirma PhotoFrame ürününde bulunan bir depolama aygitindaki silme i levini etkinle tirebilirsiniz. Ayrica, bir depolama aygitindaki foto raflarin silinmesini engellemek için depolama aygitindaki silme i levini devre di i da birakabilirsiniz. 2 3 4 5 Onaylamak için OK tu una basin. PhotoFrame ürününe güncel saati girmek için / / / ve OK dü melerine basin. PhotoFrame ürününün güncel tarihini ayarlamak için 1-4 adimlarini tekrarlayin. 1 2 Ana menüde [Setup] ö esini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. [Memory Card] ö esini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. Saat ve tarih biçimini ayarlama PhotoFrame ürününün saat ve tarih biçimini ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 [Setup]>[Options]>[Time and Date] içinde [Set time format] ö esini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. Saat biçimini seçmek için / dü mesine basin. · [12 Hour] · [24 Hour] Onaylamak için OK tu una basin. Tarih biçimini ayarlamak için 1-3 adimlarini tekrarlayin. · [DD/MM/YY] · [MM/DD/YY] 3 [Delete enable] veya [Delete disable] ö esini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. TR 23 Saati gösterme PhotoFrame ürününü bir saat olarak kullanabilirsiniz. 1 2 3 [Setup]>[Options]>[Time and Date] içinde [Show clock] ö esini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. Seçmek için / tu una basin: · [No clock] · [In slideshow] · [Both] Onaylamak için OK tu una basin. 4 Bir olay hatirlatici ayarlama Özel bir olay için bir hatirlatici olu turabilirsiniz ve ayni zamanda seçti iniz zamanda görüntülenecek bir foto raf da belirleyebilirsiniz. pucu · Bir olay hatirlatici ayarlamadan önce PhotoFrame ürününün güncel saat ve tarihini ayarlamaniz gerekir. Yeni albüm adi girin (24 karaktere kadar). · Bir alfabe seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. · Albüm adi tamamlandi inda Enter tu unu seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. Olay saati ve tarihini ayarlama 1 [Setup]>[Options]>[Event Reminder], ö esinde bir hatirlatici seçin ve seçimi onaylamak için OK dü mesine basin. Bir olay hatirlatici olu turma 1 2 3 Ana menüde [Setup] ö esini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. [Event Reminder] ö esini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. [New reminder] ö esini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. » Bir tu takimi görüntülenir. 2 [Time] ö esini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. 24 TR 3 4 1 2 3 4 Zamani ayarlamak için / / / ve OK dü melerine basin ve onaylamak için OK dü mesine basin. Tarihi ayarlamak için 2-3 adimlarini tekrarlayin. Onaylamak için OK tu una basin. Bir hatirlaticiyi silme [Setup]>[Options]>[Event Reminder] Bir hatirlatici seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. [Delete reminder] ö esini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. 3 4 Hatirlaticiyi silmek için [Yes] ö esini seçin. Onaylamak için OK tu una basin. Bir hatirlatici foto rafi seçme pucu · Hatirlatici alarmi çaldi inda, hatirlaticiyi durdurmak için herhangi bir dü meye basabilirsiniz. [. . . ] PhotoFrame, bellenim güncellemesiyle kullaniciya daha fazla esneklik vererek tüm ön yüklü görüntüleri silme imkani tanir. Yeni bellenim 2008 Temmuz ayi sonunda yayinlanmi olacaktir. 32 TR Yeni bellenimi kar idan yüklemek için www. bilgisayara ba ladi imda dahili hafizayi göremiyorum, dahili hafizaya foto raf yüklemek için di er hafiza kartini kullanmam gerekiyor. PhotoFrame üzerinde yalnizca 4 foto raf saklayabilen sinirli bir dahili hafiza vardir (PhotoFrame foto raflari dahili hafizaya si abilecek ekilde yeniden boyutlandirdiktan sonra). [. . . ]

PHILIPS 10FF3CMI KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 10FF3CMI kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag