Kullanım kılavuzu PHILIPS 16381-47-16

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 16381-47-16 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 16381-47-16 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 16381-47-16 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 16381-47-16 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2700 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 16381-47-16 QUICK START GUIDE (1044 ko)
   PHILIPS 16381-47-16 QUICK START GUIDE (1044 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 16381-47-16

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 23 Çarõlar, video çarõlarõ, kayõtlar, çarõ listesi, hõzlõ arama, sesle kontrol, çarõ seçenekleri, gruplar, kartvizitler. Daha fazla özellik . . . . . . . . . . . . 79 Çalar saat, takvim, görevler, profiller, saat ve tarih, SIM kart kilidi, vb. Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Telefon neden istediim gibi çalõmõyor? Mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Metin mesajlarõ, resimli mesajlar, sesli mesajlar, e-posta, Arkadalarõm. Önemli bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Resimleri düzenlemek için: Resim almak için: } Ayarlar } Balantõ ve bir aktarma yöntemi seçin. Mesajdaki bir resmi kaydetmek için: % 42 Metin mesajõndaki bir öeyi kaydetmek için: veya % 45 Resimli mesajdaki bir öeyi kaydetmek için: veya % 49 E-posta mesajõndaki eklentiyi görüntülemek veya kaydetmek için: % 57 PhotoDJTM. Resimleri gönderme ve alma Resimleri mevcut aktarma yöntemlerinden birini kullanarak gönderip alabilirsiniz. Telif haklarõ ile korunan bazõ öeleri gönderip almanõzõn yasak olduunu unutmayõn. Resimleri ve video klipleri kaydetme Bir resim çektiinizde veya bir video klip kaydettiinizde, telefon bunu telefon belleine veya takõlmõsa bellek kartõna kaydeder. Telefon bellei veya bellek kartõ doluysa, bazõ dosyalarõ silinceye veya taõyõncaya kadar baka mesajlar veya video klipler kaydedemezsiniz % 21 Dosya yöneticisi. 56 Görüntüleme This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Resimleri ve video klipleri gönderme Bir resim çektiinizde veya bir video klip kaydettiinizde, dosya boyutunun sõnõrõ amamasõ halinde bunlarõ resimli mesajlar olarak gönderebilirsiniz. Dier aktarma yöntemlerini kullanarak resimleri ve video klipleri gönderip almak için % 56 Resimleri gönderme ve alma. Daha fazla video klip veya resim seçeneklerini kullanmak için: Bir video klip kaydedin veya bir resim çekin } Seçim ve bir seçenei seçin, örnein, yeni bir resim çekmek için. Resimleri bilgisayarõnõza aktarma USB kabloyu kullanarak, kamera resimlerini bir bilgisayara sürükleyip bõrakabilirsiniz % 76 USB kabloyu kullanarak dosya aktarma. Uzak ekran Resimleri uzak bir ekranda, örnein TV'de, görüntülemek için uyumlu bir BluetoothTM aksesuar kullanõn. Uyumlu aksesuarlarõn tam bir listesi için, lütfen www. sonyericsson. com/support adresini ziyaret edin. Uzak bir ekrana balanmak için: } Dosya yöneticisi } Resimler } Görüntül. % 74 Telefonunuza bir cihaz eklemek için: PhotoDJTM PhotoDJTM özelliini kullanarak resimleri düzenleyin. · Çõkmak için tuunu basõlõ tutun. Müzik aktarma Disc2Phone bilgisayar yazõlõmõ ve USB sürücüleri, telefon ile birlikte verilen CD'nin içindedir. CD'lerden veya bilgisayarõnõzdan telefonunuzun bellek kartõ içine müzik aktarmak için Use Disc2Phone yazõlõmõnõ kullanõn. Balamadan önce Disc2Phone'u bilgisayarõnõzda kullanmak için gerekli olan minimum iletim sistemleri aaõdakilerdir: · Windows 2000 SP4 veya. · XP Home, veya XP Professional SP1. Disc2Phone yazõlõmõnõ yüklemek için: 1 Bilgisayarõnõzõ açõn ve telefonunuzla birlikte verilen CD'yi takõn veya www. sonyericsson. com/support adresini ziyaret edin. CD otomatik olarak balatõlõr ve kurulum penceresi açõlõr. 3 Install Disc2Phone seçeneine tõklayõn ve talimatlarõ izleyin. Disc2Phone'u kullanmak için: 1 Telefonunuz ile birlikte verilen USB kablo ile telefonu bilgisayara balayõn ve Dosya aktar seçeneini seçin. Telefon kapanõr ve dosya aktarõmõ için hazõrlanõr. Daha fazla bilgi için % 76 USB kabloyu kullanarak dosya aktarma. 3 Müzik aktarõmõ ile ilgili detaylõ bilgi için, lütfen Disc2Phone Yardõm bölümüne bavurun. [. . . ] Belirli servislerin, örnein Ürününüzün dier ülkelerde e deer olarak satõlan ürünlerden farklõ, harici ve dahili parçalarõ olmasõ sebebiyle, ürününüzü satõn aldõõnõz ülke dõõnda verilemiyor olabileceini göz önünde bulundurun. Bunlara ek olarak lütfen, bazõ zamanlarda SIM-Kilitli Ürünlerin tamirinin mümkün olmadõõnõ unutmayõn. ** Bazõ ülkelerde/bölgelerde ilave bilgiler (örnein geçerli bir garanti kartõ) istenebilir. FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Bluetooth kablosuz teknoloji BluetoothTM Qualified Design ID (Nitelikli Tasarõm Kimlik Numarasõ) B011122'dir. 100 Önemli bilgiler This is the Internet version of the user's guide. [. . . ]

PHILIPS 16381-47-16 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 16381-47-16 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag