Kullanım kılavuzu PHILIPS 16820-87-16

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 16820-87-16 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 16820-87-16 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 16820-87-16 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 16820-87-16 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2595 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 16820-87-16 QUICK START GUIDE (1110 ko)
   PHILIPS 16820-87-16 QUICK START GUIDE (1110 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 16820-87-16

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] © Print only for private use. Sony Ericsson'dan Eklenen boyutlar ­ Aksesuarlar Stereo Portatif Mikrofon Kulaklõk Seti HPM-61 Yüksek bas ve kulak içine oturan hafif tasarõm. Masaüstü Stand CDS-60 Telefonunuzun en iyi yardõmcõsõ: USB kablo, arj ünitesi ve portatif mikrofon kulaklõk seti balayabilirsiniz. BluetoothTM Kulaklõk HPB-PV705 Kompakt tasarõma sahip güçlü bir BluetoothTM kulaklõk. This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. çindekiler Balarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 www. sonyericsson. com/support Sony Ericsson Ürün Desteinde sorun giderme, ipuçlarõ ve hileler, yazõlõm, nternet'te tarama yapmak için için telefon ayarlarõ ve mesajlama ile ilgili yararlõ bilgileri ve çok daha fazlasõnõ bulabilirsiniz. Sony Ericsson Z550i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Bu kullanma kõlavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB tarafõndan, garantisiz olarak basõlmõtõr. Sony Ericsson Mobile Communications AB, istedii zaman önceden haber vermeksizin, bu kullanma kõlavuzundaki yazõm hatalarõ, geçerli bilgilerdeki yanlõlar veya programlar/veya cihazlarõn gelitirilmeleri nedeniyle gerekli olan deiiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. [. . . ] Dier aktarma yöntemlerini kullanarak resimleri ve video klipleri gönderip almak için % 33 Resimleri ve video klipleri gönderme ve alma. Resimler ve video klipler Tüm resimler ve videolar Dosya yöneticisi'nin içine kaydedilir. Kaydedilebilecek resimlerin ve video kliplerin sayõsõ, dosyalarõn boyutlarõna balõdõr. GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MPG4, SDP ve 3GPP destei bulunmaktadõr. Animasyonlar resimler gibi yönetilir. Resimlerinizi ve video kliplerinizi görüntülemek için: 1 } Dosya yöneticisi ve } Resimler veya Videolar seçeneklerinden birini seçin. 3 Video klipler için } Oynat seçeneini kullanarak video klibi balatõn. Görüntüleme This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Kamera resimlerini zaman aralõõ ile aramak için: 1 } Dosya yöneticisi } Resimler } Kamera resimle. imdi, zaman aralõõnda tarihe göre sõralanmõ kamera resimlerine gözatabilirsiniz. Resimleri ve video klipleri gönderme ve alma Mevcut aktarma yöntemlerinden birini kullanarak arkadalarõnõza resimler ve video klipler gönderebilir ve onlardan resimler ve video klipler alabilirsiniz. Telif haklarõ ile korunan dosyalarõ gönderip alamayabilirsiniz. Ayrõca resimlerinizi ve video kliplerinizi bir bilgisayara da aktarabilirsiniz % 43 Dosyalarõ aktarma. Bir resmi veya video klibi göndermek için: 1 } Dosya yöneticisi ve } Resimler veya Videolar seçeneklerinden birini seçin. 2 Bir resmi veya video klibi seçin } Seçim } Gönder. · Çõkmak için tuunu basõlõ tutun. 34 Elence This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Medya oynatõcõ seçenekleri Bir müzik parçasõnõ dinlerken, aaõdaki seçenekler için } Seçim seçeneini seçin: · Küçült ­ dinlemeye devam ederken bekleme moduna dönün ve dier fonksiyonlarõ kullanõn. · Bilgi ­ geçerli parça ile ilgili dier bilgileri görüntüleyin. · Oynatma modu ­ Karõõk ve Döngü için seçenekleri ayarlayõn. · Ekolayzõr ­ müzik dinlerken tiz ve bas ayarlarõnõ yapõn. · Sõrala ­ parçalarõ Sanatçõ, Balõk veya Eklendii gibi özelliklerine göre sõralamayõ seçin. · Gönder ­ parçayõ bir baka cihaza gönderin. · Sil ­ parçayõ çalma listesinden silin. Radyo RDS (Radyo Veri Sistemi) fonksiyonu ile FM radyo dinleyebilirsiniz. Anten olarak ilev göreceinden, mikrofon kulaklõk setini telefonunuza balamalõsõnõz. Radyo aynõ zamanda bir alarm sinyali olarak da kullanõlabilir % 44 Çalar saat. Radyoyu dinlemek için: 1 Mikrofon kulaklõk setini telefonunuza takõn 2 } Radyo. [. . . ] Böyle durumlarda, bu geçerli satõn alma belgesinde belirtilir. FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 58 Önemli bilgiler This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Declaration of Conformity We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet S-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB-1022015-BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51. 010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17, and EN 60950 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC. Lund, February 2006 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS R&TTE Kararnamesinin (99/5/EC) gerekliliklerini yerine getirmekteyiz. Önemli bilgiler 59 This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Dizin A acil durum çarõlarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

PHILIPS 16820-87-16 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 16820-87-16 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag