Kullanım kılavuzu PHILIPS 16821-87-16

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 16821-87-16 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 16821-87-16 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 16821-87-16 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 16821-87-16 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2595 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 16821-87-16 QUICK START GUIDE (1159 ko)
   PHILIPS 16821-87-16 QUICK START GUIDE (1159 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 16821-87-16

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu tür deiiklikler, bu Kullanma kõlavuzunun yeni sürümlerinde hayata geçirilecektir. ©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Baskõ numarasõ: TR/LZT 108 9012 R1A Lütfen dikkat: Bu Kullanma kõlavuzunda bahsedilen bazõ servisler, tüm ebekelerce desteklenmeyebilir. Bu durum ayrõca GSM Uluslararasõ Acil Durum Numarasõ, 112 için de geçerlidir. Belli bir servisi kullanõp kullanamayacaõnõzdan emin olmak için, lütfen ebeke operatörünüze veya servis salayõcõnõza bavurun. [. . . ] Kamera resimlerini zaman aralõõ ile aramak için: 1 Bekleme modunda Menü } Kamera albümü seçeneklerini seçin. ile tarihe göre sõralanan kamera resimlerini tarayõn. © Print only for private use. Resimler Resimleri gönderme ve alma Resimleri mevcut aktarma yöntemlerinden birini kullanarak arkadalarõnõza gönderebilir ve onlardan alabilirsiniz. Telif haklarõ ile korunan dosyalarõ gönderip alamayabilirsiniz. Resimleri bilgisayara da aktarabilirsiniz % 57 Dosyalarõ aktarma. Resim göndermek için: 1 Bekleme modunda Menü } Kamera albümü seçeneklerini seçin. 2 Bir resmi seçin } Seçim } Gönder ve bir aktarma yöntemi seçin. Resmi almak ve kaydetmek için: · Bir öe içeren bir dosyadan, % 32 Mesajlama. · Bir baka aktarma yöntemi ile, aktarma yönteminin aktifletirildiinden emin olun ve beliren talimatlarõ takip edin. Telefon birkaç saniye bo kaldõõnda, ekran koruyucu otomatik olarak devreye girer. Birkaç saniye daha sonra ekran koruyucu, güç tasarrufu için uyku moduna geçer. MusicDJTM melodisini düzenlemek için: Bekleme modunda Menü } Dosya yöneticisi } Zil sesleri seçeneklerini seçin ve ardõndan bir melodiyi seçin } Seçim } Düzenle. 45 This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use. Bir melodi göndermek ve almak için: 1 Bekleme modunda Menü } Dosya yöneticisi } Zil sesleri seçeneklerini seçin ve ardõndan bir melodiyi seçin. } Seçim } Gönder ve bir aktarma yöntemi seçin. 2 Melodiyi aldõõnõzda, beliren talimatlarõ takip edin. Metin mesajõ ile polifonik melodi veya MP3 dosyasõ gönderemezsiniz. Ses kaydedici Zil sesi olarak kullanmak için kendi notlarõnõzõ veya çarõlarõnõzõ kaydedin. Bazõ ülkelerde veya eyaletlerde, ses kaydõ yapmadan önce karõ tarafa bilgi vermek gereklidir. Ses kaydõna balamak için: Bekleme modunda Menü } Elence } Ses kaydõ seçeneklerini seçin. Ses kayõtlarõnõzõ dinlemek için: 1 Bekleme modunda Menü } Dosya yöneticisi } Zil sesleri seçeneklerini seçin ve ardõndan bir kaydõ seçin. } Seçim ve seçenekleri görüntüleyin. Temalar, õõk efektleri, oyunlar ve uygulamalar Telefonunuz önceden tanõmlõ temalar, õõk efektleri, oyunlar ve uygulamalar ile birlikte gelir. Daha fazla bilgi için, www. sonyericsson. com/support adresini ziyaret edin. © Print only for private use. Tema ayarlamak için: 1 Bekleme modunda Menü } Dosya yöneticisi } Temalar seçeneklerini seçin. [. . . ] Sony Ericsson, sadece Sony Ericsson tarafõndan onaylanmõ pilleri ve arj ünitelerini kullanmanõzõ önerir. Telefonlar arasõnda, ekran parlaklõklarõ ve ekran rengi açõsõndan çok az bir farklõlõk olabilir. Bunlara hatalõ pikseller denir ve bu noktalarõn hatalõ olmalarõ halinde oluur ve düzeltilemezler. ki hatalõ piksel, kabul edilebilir olarak kabul görür. [. . . ]

PHILIPS 16821-87-16 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 16821-87-16 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag