Kullanım kılavuzu PHILIPS 19PFL3606H

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 19PFL3606H kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 19PFL3606H kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 19PFL3606H kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 19PFL3606H : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (9879 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 19PFL3606H BROCHURE (2074 ko)
   PHILIPS 19PFL3606H QUICK START GUIDE (843 ko)
   PHILIPS 19PFL3606H (561 ko)
   PHILIPS 19PFL3606H BROCHURE (1749 ko)
   PHILIPS 19PFL3606H QUICK START GUIDE (843 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 19PFL3606H

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 32PFL5206H 26PFL3606H 22PFL3606H 22PFL3206H 19PFL3606H TR Kullanim kilavuzu Contact information België/ Belgique 0800 80 190 Gratis/Gratuit ß chat www. philips. com/support 00800 11 544 24 Ceská republika 800 142 840 Bezplatný hovor Danmark 3525 8759 Lokalt opkald ß chat www. philips. com/support Deutschland 0800 000 7520 (kostenfrei) ß chat www. philips. com/support 0 0800 3122 1280 España 900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España ß chat www. philips. com/support Estonia 8000100288 kohalik kõne tariifi France 0805 025 510 numéro sans frais ß chat www. philips. com/support Hrvatska 0800 222778 free Ireland South: 1 800 7445477 North: 0 800 331 6015 Italia 800 088774 Numero Verde +7 727 250 66 17 local Latvia 80002794 local Lithuania 880030483 local Luxemburg/Luxembourg 080026550 Ortsgespräch/Appel local Magyarország 06 80 018 189 Ingyenes hívás Nederland 0800 023 0076 Gratis nummer Norge 22 70 81 11 Lokalsamtale Österreich 0800 180 016 Polska 00800 3111 318 Portugal 0800 780 902 Chamada Grátis (495) 961 1111 8800 200 0880 ( ) România 0800-894910 Apel gratuit 0318107125 Apel local +381 114 440 841 Lokalni poziv Slovensko 0800 004537 Bezplatný hovor Slovenija 600 744 5477 lokalni klic Sverige 08 5792 9100 Lokalsamtal Suisse/Schweiz/Svizzera 0800 002 050 Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France Suomi 09 2311 3415 paikallispuhelu Türkiye 444 7 445 United Kingdom 0800 331 6015 Toll Free 0-800-500-697 This information is correct at the time of print. For updated information, see www. philips. com/support. updated:20110912 1 Bildirim 2 Önemli 3 TV'niz 2 4 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 Kanallarin otomatik olarak ayarlanmasi Kanallarin manuel olarak ayarlanmasi Kanallarin yeniden adlandirilmasi Kanallarin yeniden düzenlenmesi Dijital alimi test etme CAM servislerine eriim TV kontrolleri Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda kullanimi 7 Cihazlarinbalanmasi 4 TV'nizinkullanimi TV'nizi açma TV'nizin bekleme moduna geçirilmesi TV'nizi kapatma Kanal deitirme Bali cihazlarin izlenmesi TV ses seviyesini ayarlama Teletext kullanimi Arka balantilar Yan balantilar Bilgisayar balanmasi Koullu Eriim Modülünün kullanimi Philips Easylink kullanimi Kensington kilidinin kullanimi 30 30 32 32 33 33 35 36 36 36 36 36 36 37 38 39 39 39 39 40 40 40 41 42 8 Ürünbilgileri 5 TV'nizindierözelliklerinden yararlanma TV menülerine erime Görüntü ve ses ayarlarinin deitirilmesi Evrensel eriim menüsü kullanimi Gelimi teletext özelliklerinin kullanimi Favori kanal listesi oluturma ve kullanma Elektronik Program Kilavuzunun Kullanimi TV saatini görüntüleme Zamanlayicilari kullanma Uygunsuz içerii kilitleme Dil deitirme USB cihazlardan fotoraf ve müzik oynatma Dijital radyo kanallarini dinleme TV yazilimini güncelleme TV tercihlerinin deitirilmesi Bir TV demosu balatilmasi TV'yi fabrika ayarlarina sifirlama 13 13 13 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 Desteklenen ekran çözünürlükleri Multimedya Radyo/Alim/letim Uzaktan kumanda Güç Desteklenen TV montaj üniteleri Ürün spesifikasyonu 9 Sorungiderme Genel TV sorunlari TV kanali sorunlari Görüntü sorunlari Ses sorunlari HDMI balanti sorunlari Bilgisayar balanti sorunlari Bize ulain 10 Dizin TR 1 Tü rk çe çindekiler 6 Kanallarikurma 27 27 27 28 29 29 29 1 Bildirim 2011 © Koninklijke Philips Electronics N. V. Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N. V irketinin veya sahiplerinin malidir. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri salamak zorunda olmadan istedii zaman ürünleri deitirme hakkini sakli tutmaktadir. [. . . ] · [Gündtrm]: Program rehberi gününü belirler. · [Tarzagöreara]: TV programlarini türe göre arar. · [EPGverilerinial]: En yeni program bilgilerini günceller. TVsaatininmanuelayarlanmasi Bazi ülkelerde TV saatini manuel olarak ayarlamaniz gerekebilir. 1 2 3 4 5 6 7 8 tuuna basin. [Kurulum] > [TVayarlari] > [Tercihler] > [Saat] seçeneini belirleyin. Tarih ve saati ayarlamak için Gezinme dümeleri dümesine basin. Çikmak için Not tuuna basin. · Seçtiiniz ülke dijital yayini destekliyorsa, saat öncelikle TV operatöründen aldii zaman verilerini görüntüler. TVsaatinigörüntüleme 1 2 3 TV izlerken OPTIONS tuuna basin. » Seçenekler menüsü görüntülenir. OK tuuna basin. Not · Saati devre dii birakmak için ilemi yineleyin. TR 19 Tü rk çe Programrehberiseçeneklerini deitirme TVsaatinigörüntüleme Saatmodunudeitirme 1 2 3 Zamanlayicilarikullanma TV'yi belirtilen saatte bekleme moduna getirmek için zamanlayicilari ayarlayabilirsiniz. pucu · Zamanlayicilari kullanmadan önce TV saatini ayarlayin. tuuna basin. [Kurulum] > [TVayarlari] > [Tercihler] > [Saat] > [Otmtksaat] seçin. [Otomatik] veya [Manuel] öesini seçin ve OK tuuna basin. Saatdiliminideitirme Not · Bu seçenek, yalnizca [Otmtksaat] > [Otomatik] seçeneini belirlediinizde (saat aktarim verileri olan ülkelerde) kullanilabilir. TV'ninotomatikolarakbekleme modunageçmesi(uykuzamanlayicisi) Uyku zamanlayicisi, TV'nin önceden belirlenen bir saatte bekleme moduna geçmesini salar. pucu · Geri sayim sirasinda TV'nizi daha erken kapatabilir veya uyku zamanlayicisini sifirlayabilirsiniz. 1 2 3 4 tuuna basin. [Kurulum] > [TVayarlari] > [Tercihler] > [Saat] > [Saatdilimi] seçin. Onaylamak için OK tuuna basin. Güniiindanyararlanmayikullanma Not · Bu seçenek, yalnizca [Otmtsaatmodu] > [Manuel] seçenei belirlenmi ise kullanilabilir. 1 2 3 4 tuuna basin. [Kurulum] > [TVayarlari] > [Tercihler] > [Uykuzamanlyc] seçeneini belirleyin. » Belirlenen sürenin sonunda TV bekleme moduna geçer. 1 2 3 tuuna basin. [Kurulum] > [TVayarlari] > [Tercihler] > [Saat] > [Güniiindnyrlnm] seçip OK tuuna basin. [Standartsaat] veya [Güniiindan yararlanmasüre. ] öesini seçin ve OK tuuna basin. 20 TR TV denetimlerini kilitleyerek çocuklarinizin belirli programlari veya kanallari izlemesini önleyebilirsiniz. 1 2 3 tuuna basin. [Kurulum] > [Kanalayarlari] > [Çocuk kilidi] > [Kanalkilidi] seçeneini belirleyin. Kilitlemek veya kilidini açmak istediiniz kanali seçip OK tuuna basin. » Bir kanali ilk kez kilitlediinizde veya kanalin kilidini açtiinizda, PIN kodunuzu girmeniz istenir. » Kanal kilitliyse, bir kilit simgesi görüntülenir. Baka kanallari kilitlemek veya kanallarin kilidini kaldirmak amaciyla ilemi tekrarlayin. » CH- veyaCH+tularini kullanarak kanal deitirdiinizde kilitli kanallar atlanir. [. . . ] Ayarsirasindadijitalkanalbulunamadi: · TV'nizin ülkenizde DVB-T, DVB-T Lite veya DVB-C özelliklerini desteklediinden emin olun. BazikanallarTV'imdeotomatikolarak kurulmuyor: · Kurulum sirasinda TV'nizin kullanilacai ülkeyi ayarladiinizdan emin olun. Görüntüsorunlari TVaçikamagörüntüyok: · Antenin TV'ye düzgün ekilde balanmi olduundan emin olun. Sesvaramagörüntüyok: · Görüntü ayarlarinin düzgün biçimde ayarlandiindan emin olun. AntenbalantisindangelenTValimsinyalizayif: · Antenin TV'ye düzgün ekilde balanmi olduundan emin olun. [. . . ]

PHILIPS 19PFL3606H KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 19PFL3606H kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag