Kullanım kılavuzu PHILIPS 221P3LPYES

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 221P3LPYES kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 221P3LPYES kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 221P3LPYES kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 221P3LPYES : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6192 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 221P3LPYES (6087 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 221P3LPYES

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Brilliance 221P3 www. philips. com/welcome TR Kullanicielkitabi MüteriHizmetleri veGaranti SorunGiderme veSSS'lar 1 35 40 çindekiler 1. Önemli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Güvenlikönlemlerivebakim . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 aretler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Ürünvepaketlememalzemesinin atilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Monitörü ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Kurulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Monitörüçalitirma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 3 TabanSehpasiveTabaniSökme . . . . . . . . . 7 3. Görüntü Optimizasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 SmartImage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PhilipsSmartControlPremium . . . . . . . . . 10 SmartDesktopKilavuzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4. [. . . ] · PowerSensor, kullanicivarliinialgilamakiçinzararsiz"kizilötesi"sinyalleriniletimvealimprensibi ileçaliir. · Kullanicimonitörünkarisindaykenmonitör, kullanicininayarladiiparlaklik, kontrast, renkvb. ön ayarlarinagörenormalbirekildeçaliir. · Monitörün, örnein%100parlaklikayaribulunduunuvarsayarsak, kullaniciyerindenkalktiinda veekraninkarisibokaldiindamonitör, güçtüketiminiotomatikolarak%80'ekadarazaltir. Kullaniciöntarafta Kullaniciyok Yukaridagösterilengüçtüketimiyalnizcareferansamaçlidir. Ayarlar Varsayilanayarlar Varsayilanayarlaragöre, (Ayar3), PowerSensor, ekrandan30ila100cmuzakliktakivemonitörden bederecesaveyasoltaraftakikullaniciyialgilamaküzeretasarlanmitir. Özelayarlar · Yukaridabelirtilenuzakliklardiindabiryerdedurmayitercihederseniz, optimalalgilamaetkinlii içindahayüksekbirsinyalgücüseçin:Ayarnekadaryüksekse, aygilamasinyaliokadargüçlüolur. MaksimumPowerSensoretkinliiveuygunalgilamaiçin, lütfenkendinizidorudanmonitörün önündekonumlandirin. · Monitörden100cm'denuzaktakonumlandirmayiseçerseniz, 120cm'ekadarolanmesafeleriçin maksimumalgilamasinyalinikullanin. (ayar4) · Bazikoyurenklikiyafetlerkizilötesisinyalleriabsorbeetmeyeyatkinolduuiçin, kullanici ekrandanenfazla100cmuzaktaolsabilesiyahveyakoyurenkgiysilergiyerkensinyalkuvvetini arttirin. · Herhangibirzamandavarsayilanmodageridönün(ayar3) 22 4. Güç Sensörü Kisayoltuu Sensör mesafesi Yatay/Dikeymod Power Sensor 3 ATTENTION Power Sensor off Nasilayaryapilir PowerSensor, varsayilanaraliiniçindeveyadiindadüzgünçalimiyorsa, algilamayinasil ayarlayacainiziaaidabulabilirsiniz: · PowerSensorkisayoltuunabasin · '3'varsayilankonumunu, ayarçubuundabulacaksiniz. · PowerSensoralgilamaayariniAyar4'eayarlayinveOK(Tamam)'abasin. · PowerSensor'insizidorukonumdaalgilayipalgilamadiinigörmekiçinyeniayaritestedin. · PowerSensorilevi, yalnizcayataymoddaçalimaküzeretasarlanmitir. PowerSensoraçildiktan sonra, monitördikeymoddaise(90derece/dikkonum)otomatikolarakKAPANACAKTIR; monitörvarsayilanyataymodadönmüseotomatikolarakAÇILACAKTIR. Not ManuelolarakseçilenPowerSensormodu, tekrarayarlananaveyavarsayilanmodgeriçarilanakadar çalimayadevamedecektir. PowerSensor'inbazinedenlerleyakindakihareketlerekariairiduyarli olduunuanlarsaniz, lütfendahadüüksinyalkuvvetiseçin. 23 5. Teknik Özellikler 221P3 Resim/Ekran Monitörpaneltürü ArkaAydinlatma Panelboyutu Enboyorani PikselNoktasi Parlaklik SmartContrast Kontrastorani(tipik) Yanitsüresi(tipik) OptimumÇözünürlük Görüntülemeaçisi ResimGelitirme Ekranrenkleri Dikeyyenilemehizi YatayFrekans sRGB Balanabilirlik Sinyalgirii Girisinyali Güvenilirlik KullaniciKolaylii OSDDilleri TakveÇalitirUyumlu Sehpa Eim Döner YükseklikAyari TFT-LCD WLED 21, 5"W(54, 6cm) 16:9 0, 24825x0, 24825mm 250cd/m² 20. 000. 000:1 1000:1 5ms 1920x1080@60Hz 170°(H)/160°(V)@C/R>5 SmartImagePremium 16, 7M 56Hz-76Hz 30kHz-83kHz EVET DVI(dijital), VGA(Analog), DipslayPort AyriSenk, YeilÜzerindeSenk Smartimage/ , Ses/ , GüçAçik/Kapali, Sensör/geri, Menü (Tamam) ngilizce, Fransizca, Almanca, talyanca, Rusça, spanyolca, BasitletirilmiÇince, Portekizce DDC/CI, sRGB, Windows7/Vista/XP, MacOSX, Linux -5/+20 -65/+65 130mm 221P3LP Güç Açikmod Açikmodu(Ekomodu) EnerjiTüketimi (EnergyStar5. 0testyöntemi) NormalÇalima(tipik) 20, 1W(tip), 36, 9W(maks) 13, 5W(tip) 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60Hz+/-3Hz deerindeACGiri deerindeACGiri Voltaji Voltaji 17, 8W 17, 8W 24 230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz deerindeACGiri Voltaji 17, 8W 5. Teknik Özellikler Uyku(Bekleme) Kapali(DCanahtari) GüçSensörü IsiDaitma* NormalÇalima Uyku(Bekleme) Kapali(DCanahtari) GüçLEDgöstergesi GüçBeslemesi 0, 1W 0, 1W 0, 1W 0, 1W 0, 1W 0, 1W 4W 4W 4W 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60Hz+/-3Hz 50Hz+/-3Hz deerindeACGiri deerindeACGiri deerindeACGiri Voltaji Voltaji Voltaji 60, 75BTU/saat 60, 75BTU/saat 60, 75+BTU/saat 0, 34BTU/saat 0, 34BTU/saat 0, 34BTU/saat 0, 34BTU/saat 0, 34BTU/saat 0, 34BTU/saat Açikmod:Beyaz, Beklemede/Uykumodu:Beyaz(yanipsönüyor) Yerleik, 100-240VAC, 50/60Hz 221P3LPY Güç Açikmod Açikmodu(Ekomodu) EnerjiTüketimi (EnergyStar5. 0testyöntemi) NormalÇalima(tipik) Uyku(Bekleme) Kapali(DCanahtari) GüçSensörü IsiDaitma* 20, 1W(tip), 36, 9W(maks) 13, 5W(tip) 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60Hz+/-3Hz 50Hz+/-3Hz deerindeACGiri deerindeACGiri deerindeACGiri Voltaji Voltaji Voltaji 17, 8W 17, 8W 17, 8W 0, 5W 0, 5W 0, 5W 0, 3W 0, 3W 0, 3W 4W 4W 4W 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60Hz+/-3Hz 50Hz+/-3Hz deerindeACGiri deerindeACGiri deerindeACGiri Voltaji Voltaji Voltaji 60, 75BTU/saat 60, 75BTU/saat 60, 75+BTU/saat 1, 71BTU/saat 1, 71BTU/saat 1, 71BTU/saat 1, 02BTU/saat 1, 02BTU/saat 1, 02BTU/saat Açikmod:Beyaz, Beklemede/Uykumodu:Beyaz(yanipsönüyor) Yerleik, 100-240VAC, 50/60Hz 507x487x220mm 507x323x59mm NormalÇalima Uyku(Bekleme) Kapali(DCanahtari) GüçLEDgöstergesi GüçBeslemesi Ebat Sehpabulunanürün(GxYxD) Sehpabulunmayanürün (GxYxD) Airlik Sehpabulunanürün Sehpabulunmayanürün Ambalajliürün 5, 64kg 3, 51kg 7, 43kg 25 5. Teknik Özellikler ÇalimaDurumu Sicaklikaralii(çaliirken) Sicaklikaralii(çalimazken) Bailnem Rakim MTBF Çevre ROHS EPEAT Ambalaj Uyumvestandartlar DüzenleyiciOnaylar Kabin Renk Kaplama 0°Cila40°C -20°Cila60°C %20ila%80 Çalitirma:+3, 658cm Çalimadii:+12, 192m 50. 000saat EVET Gold(www. epeat. net) %100geridönüümlü CEareti, FCCSinifB, GOAST, SEMKO, TCO5. 1, UL/cUL, TUVErgo, TUV/GS, BSMI Siyah/Gümü Doku Not 1. EPEATGoldveyaSilversadeceürünPhilipstarafindankaydedildiindegeçerlidir. Ülkenizdekikayitdurumuiçinlütfenwww. epeat. netadresiniziyaretedin. Kitapçiinsonsürümünükaridanyüklemekiçinwww. philips. com/supportadresinegidin. 26 5. Teknik Özellikler 5. 1 ÇözünürlükveÖnAyarModlari Maksimum Çözünürlük 1920x108060Hzdeerinde(analoggiri) 1920x108060Hzdeerinde(dijitalgiri) Önerilen Çözünürlük 1920x108060Hzdeerinde(dijitalgiri) Y. frek(kHz) 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 63, 89 79, 98 55, 94 70, 64 65, 29 67, 50 Not Lütfenekraninizineniyi1920X1080@60Hz çözünürlüündeçalitiiniunutmayin. Eniyi görüntüiçinlütfenbuçözünürlüükullanin. Çözünürlük 720x400 640x480 640x480 640x480 640x480 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1280x1024 1280x1024 1440x900 1440x900 1680x1050 1920x1080 D. frek(Hz) 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 60, 02 75, 03 59, 89 74, 98 59, 95 60, 00 27 6. Güç Yönetimi EerVESADPMuyumluekrankartinizvarsa veyaPC'nizeyazilimkurulmusa, monitör kullanilmadiindagüçtüketiminiotomatik olarakdüürebilir. Eerklavyeden, fareden veyadiergiriyapabileceinizbiraygittangiri yaptiinizalgilanirsa, monitörotomatikolarak 'uyanir'. Aaidakitablogüçtüketiminivebu otomatikgüçtasarrufözelliininsinyallenmesini göstermektedir: 221P3LP GüçTüketimiTanimi VESAModu Video Y-senk D-senk KullanilanGüç Etkin AÇIK Evet Evet <20, 1W(tipi) <0, 1W(tipi) 0W(tip. AC anahtari) Uyku KAPALI Hayir Hayir (Bekleme) Kapatma KAPALI LEDrengi Beyaz Beyaz (yanipsönüyor) KAPALI 221P3LPY GüçTüketimiTanimi VESAModu Video Y-senk D-senk KullanilanGüç Etkin AÇIK Evet Evet <20, 1W(tipi) <0, 5W(tipi) 0W(tip. AC anahtari) Uyku KAPALI Hayir Hayir (Bekleme) Kapatma KAPALI LEDrengi Beyaz Beyaz (yanipsönüyor) KAPALI Aaidakiayarbumonitördekigüçtüketimini ölçmekiçinkullanilir. · · · · Doalçözünürlük:1920x1080 Kontrast:%50 Parlaklik:250nits Renksicaklii:Tambeyazmodelile6500k Not Buverileröncedenhaberverilmeden deitirilebilir. 28 7. Yönetmenlik Bilgileri 7. [. . . ] · MonitörünüzüaçinveardindanPC'nizi açin. S2: Monitöriçinönerilenyenilemehizi nedir? Cvp. : Bunlarmonitörünüziçinolansürücü dosyalaridir. Kullanicielkitabinizdaki talimatlariizleyereksürücülerikurun. Monitörünüzüilkdefakurarken bilgisayarinizmonitörsürücülerinizi(. inf ve. icmdosyalari)veyasürücüdiskini isteyebilir. Bupakettekinieklemek (CD-ROMrehberi)içintalimatlari izleyin. Monitörsürücüleri(. infve. icm dosyalari)otomatikolarakkurulacaktir. Cvp. : Görüntükartiniz/grafiksürücünüzve monitörünüzmevcutçözünürlükleri birliktebelirler. stediinizçözünürlüü Windows®DenetimMasasinda"Display properties(Görüntüözellikleri)"ile birlikteseçebilirsiniz. [. . . ]

PHILIPS 221P3LPYES KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 221P3LPYES kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag