Kullanım kılavuzu PHILIPS 221T1SB1

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 221T1SB1 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 221T1SB1 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 221T1SB1 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 221T1SB1 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5639 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 221T1SB1 (5629 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 221T1SB1

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Multimedya menüsüne eriþmek için tuþuna basýn veya cihaz bekleme modundayken çift yönlü sürgülü kapaðýn altýndaki medya tuþlarýný açýn. Ana kamerayý etkinleþtirmek için kamera etkinleþtirme düðmesi ile objektif kapaðýný açýn. Nesne üzerine odaklamayý kilitlemek için çekim tuþuna yarým basýn. [. . . ] Nesne üzerine odaklamayý kilitlemek için çekim tuþuna yarým basýn. Fotoðraf çekmek için fotoðraf çekim tuþuna basýn. Video modunu etkinleþtirmek için etkin araç çubuðundan öðesini seçin. Video çekmek için çekim tuþuna basýn. Ana kamerayý kapatmak için objektif kapaðýný kapatýn. 1 Çift yönlü sürgülü kapaðýn altýndaki medya tuþlarý · Ýleri tuþu · Çal/duraklat tuþu · Durdur tuþu · Geri tuþu 2 Yakýnlaþtýrma/ses seviyesi tuþu 3 Son saklanan görüntüyü veya video klibi görüntülemek için inceleme tuþu 4 Kýsayollar · Açýk olan uygulamalar arasýnda geçiþ yapmak için tuþunu basýlý tutun. Arka planda çalýþýr durumda uygulama býrakýlmasý batarya tüketimini artýrýr ve batarya ömrünü azaltýr. Müzik çalarý açmak için tuþunu basýlý tutun. Kamerayý baþlatmak için kamera etkinleþtirme düðmesi ile objektif kapaðýný açýn. Bu, servis saðlayýcý veya baþka bir satýcý olabilir. 3 (U)SIM kartý takýn. Kartýn temas alanýnýn cihazdaki konektörlere doðru olduðundan ve kartýn kesik köþesinin cihazýn tabanýna dönük olduðundan emin olun. 4 Tutucuyu kapatýn ve yerine kilitleyin. 1 Cihazý arkasý size dönük olacak þekilde tutun, serbest býrakma düðmesine basýn, kapaðý kaydýrýn ve yukarý kaldýrýn. 5 Bataryayý takýn. 2 (U)SIM kart tutucuyu serbest býrakmak için tutucuyu tutma yerinden yukarý kaldýrýn. 6 Kapaðý kilit dilleri yuvalarýna denk gelecek þekilde yerleþtirin ve kaydýrarak yerine oturtun. 6 Cihazý açma 1 tuþunu basýlý tutun. 2 Cihaz (U)PIN kodunu veya kilit kodunu isterse kodu girin ve tuþuna basýn. Kilit kodunun fabrika ayarý 12345 olarak belirlenmiþtir. Cihazýnýzda dahili antenler bulunur. Not: Radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, anten kullanýlýrken gereksiz yere antene dokunmamaya çalýþýn. Örneðin, telefon görüþmesi sýrasýnda hücresel antene dokunmamaya çalýþýn. Antenin alýcýsýna veya vericisine dokunulmasý radyo iletiþiminin kalitesini etkiler, cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir. Bataryayý þarj etme 1 Uyumlu bir þarj cihazýný duvar prizine takýn. 2 Güç kablosunu cihaza takýn. Batarya tamamen boþalmýþsa, þarj göstergesinin aþaðýdan yukarýya doðru hareket etmeye baþlamasý biraz zaman alabilir. [. . . ] Örneðin, telefon görüþmesi sýrasýnda hücresel antene dokunmamaya çalýþýn. Antenin alýcýsýna veya vericisine dokunulmasý radyo iletiþiminin kalitesini etkiler, cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir. Bataryayý þarj etme 1 Uyumlu bir þarj cihazýný duvar prizine takýn. 2 Güç kablosunu cihaza takýn. Batarya tamamen boþalmýþsa, þarj göstergesinin aþaðýdan yukarýya doðru hareket etmeye baþlamasý biraz zaman alabilir. 3 Batarya tam olarak þarj edildiðinde þarj göstergesinin ilerlemesi durur. [. . . ]

PHILIPS 221T1SB1 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 221T1SB1 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag