Kullanım kılavuzu PHILIPS 226V3LSB25

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 226V3LSB25 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 226V3LSB25 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 226V3LSB25 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 226V3LSB25 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1491 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 226V3LSB25 (1495 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 226V3LSB25

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] %LOJLVD\DU×Q×]× NDSDW×Q×] YH Jo NDEORVXQX o×NDU×Q×] 3. 0RQLW|U VLQ\DO NDEORVXQX ELOJLVD\DU×Q×]×Q DUNDV×QGD EXOXQDQ YLGHR NRQHNW|UQH EDĚOD\×Q×] 4. %LOJLVD\DU×Q×] YH PRQLW|UQ]Q Jo NDEORVXQX \DN×QGDNL ELU o×N×ŕD VRNXQX] 5. %LOJLVD\DU YH PRQLW|UQ] Do×Q×] 0RQLW|U ELU J|UQW J|VWHUL\RUVD NXUXP WDPDPODQP×ŕW×U 0RGHO 9/$ 5 7 6 4 3 2 0RGHO 9/ 5 7 6 4 3 2 0RQLW|UQ JFQ $d, 1 YH . $3$7, 1 26' PHQVQH HULŕLQ 26' D\DU×Q× RQD\OD\×Q gQFHNL 26' VHYL\HVLQH JHUL G|Q 3DUODNO×N G]H\LQL D\DUOD\×Q 26' PHQVQ D\DUOD\×Q +RSDUO|U VHV VHYL\HVLQL D\DUOD\×Q *|UQW ELoLPLQL GHĚLŕWLU 0RQLW|U RWRPDWLN RODUDN D\DUOD\×Q 5 2. [. . . ] Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. For more information, please visit: www. tcodevelopment. com TCOF1058 TCO Document, Ver. 2. 1 Technology for you and the planet v (Only for selective models) <|QHWPHOLNOHUOH īOJLOL %LOJLOHU EPEAT (www. epeat. net) The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S requirement that all registered products meet ENERGY STAR’s energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards v v EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment). EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission). EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. 2004/108/EC (EMC Directive). v v v v v v 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 mplementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. The product also comply with the following standards v ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display). MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields). TCO CERTIFIED (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions. v v v v <|QHWPHOLNOHUOH īOJLOL %LOJLOHU Energy Star Declaration (www. energystar. gov) As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. Note We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time. Only) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: v v v Reorient or relocate the receiving antenna. [. . . ] 7DPDP D W×NOD\×Q %LOJLVD\DU×Q×]× \HQLGHQ EDŕODW×Q YH $G×P YH  WHNUDUOD\DUDN 3& QL]LQ [ # +] GHĚHULQH D\DUODQG×Ě×Q× GRĚUXOD\×Q %LOJLVD\DU×Q×]× NDSDW×Q HVNL PRQLW|UQ]Q EDĚODQW×V×Q× NHVLQ YH 3KLOLSV /&' PRQLW|UQ] EDĚOD\×Q 0RQLW|UQ] Do×Q YH DUG×QGDQ 3& QL]L Do×Q 6 ‡ ‡ ‡ *|UQW ER]XN J|UQU 0HWLQ EXODQ×N YH\D GRQXN ‡ 3& QLQ HNUDQ o|]QUOĚQ PRQLW|UQ |QHULOHQ GRĚDO HNUDQ o|]QUOĚ LOH D\Q× GHĚHUH JHWLULQ (NUDQGD \HŕLO N×UP×]× PDYL NR\X YH EH\D] QRNWDODU EHOLULU ‡ *HULGH NDODQ QRNWDODU JQP] WHNQRORMLVLQGH NXOODQ×ODQ QRUPDO NDUDNWHUOHUGLU /WIHQ GDKD ID]OD ELOJL LoLQ SLNVHO SROLWLNDV×QD EDN×Q ‡ ‡ ‡ 6 /&' PRQLW|U LoLQ |QHULOHQ \HQLOHPH K×]× QHGLU" &YS /&' PRQLW|UOHUGH |QHULOHQ \HQLOHPH K×]× +] GLU HNUDQGD ELU ER]XOPD 8. Sorun Giderme ve SSS’lar r ROPDV× GXUXPXQGD +] GHĚHULQH NDGDU D\DUOD\DUDN ER]XNOXĚXQ JLGLS JLWPHGLĚLQL J|UHELOLUVLQL] 6 &'520 GDNL LQI YH LFP GRV\DODU× QHOHUGLU" 6UFOHUL QDV×O NXUDU×P LQI YH LFP " &YS %XQODU PRQLW|UQ] LoLQ RODQ VUF GRV\DODU×G×U . XOODQ×F× HONLWDE×Q×]GDNL WDOLPDWODU× L]OH\HUHN VUFOHUL NXUXQ 0RQLW|UQ] LON GHID NXUDUNHQ ELOJLVD\DU×Q×] PRQLW|U VUFOHULQL]L LQI YH LFP GRV\DODU× YH\D VUF GLVNLQL LVWH\HELOLU %X SDNHWWHNLQL HNOHPHN &' 520 UHKEHUL LoLQ WDOLPDWODU× L]OH\LQ 0RQLW|U VUFOHUL LQI YH LFP GRV\DODU× RWRPDWLN RODUDN NXUXODFDNW×U 6 d|]QUOĚ QDV×O D\DUODU×P" &YS *|UQW NDUW×Q×]JUDÀN VUFQ] YH PRQLW|UQ] PHYFXW o|]QUONOHUL ELUOLNWH EHOLUOHU īVWHGLĚLQL] o|]QUOĚ :LQGRZV® 'HQHWLP 0DVDV×QGD ´'LVSOD\ SURSHUWLHVµ *|UQW |]HOOLNOHUL LOH ELUOLNWH VHoHELOLUVLQL] 6 0RQLW|U D\DUODU×Q× \DSDUNHQ ND\EROXUVDP QH \DSPDO×\×P" &YS 6DGHFH 2. 7DPDP WXŕXQD EDV×Q DUG×QGDQ ´5HVHWµ <HQLGHQ %DŕODW VHoHUHN LON IDEULND YDUVD\×ODQ D\DUODU×Q× oDĚU×Q 6 /&' HNUDQ oL]LNOHUH NDUŕ× GD\DQ×NO× P×G×U" &YS 3DQHO \]H\LQLQ JHQHO RODUDN Dŕ×U× GDUEHOHUH PDUX] NDOPDPDV× YH NHVNLQ \D GD N|U QHVQHOHUH NDUŕ× NRUXQPDV× |QHULOLU 0RQLW|U NXOODQ×UNHQ SDQHO \]H\LQGHNL WDUDID EDV×Qo \D GD NXYYHW X\JXODQPDG×Ě×QGDQ HPLQ ROXQ %X GXUXP JDUDQWL ŕDUWODU×Q× HWNLOH\HELOLU 6 /&' \]H\LQL QDV×O WHPL]OHPHOL\LP" &YS 1RUPDO WHPL]OLN LoLQ WHPL] \XPXŕDN ELU EH] NXOODQ×Q . DSVDPO× WHPL]OLN LoLQ OWIHQ L]RSURSLO DONRO NXOODQ×Q (WLO DONRO HWDQRO DVHWRQ KHNVDQ YE GLĚHU o|]FOHUL NXOODQPD\×Q %LOJLVD\DU×P×Q UHQN D\DU×Q× GHĚLŕWLUHELOLU PL\LP" &YS (YHW 5HQN D\DU×Q×]× 26' NRQWUROQGHQ ŕX SURVHGUOHU LOH GHĚLŕWLUHELOLUVLQL] ‡ 26' (NUDQ PHQVQ J|VWHUPHN LoLQ ´2. µ 7DPDP ·D EDV×Q ‡ ´&RORUµ 5HQN VHoHQHĚLQL WHUFLK HWPHN LoLQ ´'RZQ $UURZµ $ŕDĚ× 2N ·D EDV×Q GDKD VRQUD UHQN D\DU×Q× JLUPHN LoLQ ´2. µ 7$0$0 D EDV×Q DŕDĚ×GDNL JLEL o D\DU EXOXQPDNWDG×U &RORU 7HPSHUDWXUH 5HQN 6×FDNO×Ě× . DUDO×Ě×QGDNL D\DUODU LOH SDQHO ´N×UP×]×EH\D] UHQN WRQXQGD ZDUP V×FDN µ J|UQU . [. . . ]

PHILIPS 226V3LSB25 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 226V3LSB25 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag