Kullanım kılavuzu PHILIPS 230C1HSB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 230C1HSB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 230C1HSB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 230C1HSB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 230C1HSB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4183 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 230C1HSB (2689 ko)
   PHILIPS 230C1HSB (2878 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 230C1HSB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] e-Manual Philips LCD Monitor Electronic User's Manual file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/INDEX. HTM2008/12/19 NSH 04:30:51 Gvenlik & Sorun Giderme Gvenlik ve Sorun Giderme Bilgileri Gvenlik nlemleri ve Bakm SSS Sorun Giderme Ynetmenlik Bilgileri lgili Dier Bilgiler Gvenlik nlemleri ve bakm UYARI: Bu belgede belirtilenlerin dnda kontrol ve ayar yaplmas veya ynetmenliklerin kullanlmas ok, elektrik arpma tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere sebep olabilir. Bilgisayar monitrnn balantsn yaparken ve kullanrken bu talimatlara uyunuz: al 1t 1rma: q q q q q q q q Monitr dorudan gne 1 1 1ndan, soba veya dier 1s 1 kaynaklar 1ndan uzak tutunuz. Havaland 1rma deliklerine debilecek ya da monitrn elektronik aksam 1n 1n dzgn soutulmas 1n 1 nleyebilecek herhangi bir nesneyi kald 1r 1n. Monitr yerletirirken elektrik fiine ve prize kolay eriilebildiinden emin olun. Monitr elektrik kablosunu veya DC g kablosunu ay 1rarak kapat 1yorsan 1z, elektrik kablosunu veya DC g kablosunu normal al 1mas 1 iin takmadan nce 6 sanye bekleyin. [. . . ] Installer Install Shield Legal q q Kurulum ilemi iin "I accept" seiniz. Eer kurulum iptal edilmek isteniyorsa, ptal et (Cancel) iletisi seilir. file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (4 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage 3. Installer Install Shield Program Files q SmartManage Lite Varlk Ynetim hizmetlerini kurmak istiyorsanz kutucuu iaretleyiniz. Kiisel kullancnn normalde bu ilevi etkin hale getirmesine gerek yoktur. SmartManage Lite fonksiyonunu semeden nce bu klavuzdaki SmartManage blmn okuyunuz. file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (5 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage 4. Installer Installation Process q q q Talimatlar izleyiniz ve kurulumu tamamlaynz. Eer yazlm daha sonra balatmak istiyorsanz, masastndeki ksayolu veya ara ubuunu tklayabilirsiniz. file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (6 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (7 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (8 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage Kullanmaya balayn: 1. lk balatma Sihirbaz q q q q SmartControl II kurulumunun hemen sonrasnda, yazlmn ilk defa balatlmas iin otomatik olarak Sihirbaza gidilecektir. Sihirbaz, monitr performansnzn ayar iin size adm adm klavuzluk edecektir. Standart penceresi zerinden sihirbaza gerek olmakszn daha fazla seenek ayarlayabilirsiniz. Sihirbaz Analog Dzeni znrlk Odak Parlaklk Kontrast Konum Beyaz Nokta (Renk Iss) Dosya Sihirbaz Dijital Dzeni znrlk Kontrast Parlaklk Beyaz Nokta (Renk Iss) Dosya - file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (9 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage 2. Standart penceresi ile balayn: Ayar mens: q q q Adjust (Ayar) Mens Parlaklk, Kontrast, Odak, Konum ve znrl ayarlamanza imkan verir. Eer kurulum iptal edilmek isteniyorsa, ptal et (Cancel) iletisi seilir. Sekme Bal Ayar Ayar Ayar Ayar Ayar Alt Men Parlaklk Kontrast Odak (Saat & Saat Faz) Konum znrlk Analog'da Grnm Evet Evet Evet Evet Evet Dijital'de Grnm Evet Evet Hayr Hayr Evet file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (10 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (11 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (12 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage Renk mens: q q q Color (Renk) Mens; RGB, Siyah Seviyesi, Beyaz Nokta, Renk Kalibrasyonu ve SmartImage (Ltfen SmartImage blmne baknz) ayarlarn yapmanza imkan verir. Renk Kalibrasyonu iin rnek Alt Men RGB Siyah Seviyesi Beyaz Nokta Renk Kalibrasyonu Grntleme Modu Analog'da Grnm Evet Evet Evet Evet Evet Dijital'de Grnm Evet Evet Evet Evet Evet Sekme Bal Renk Renk Renk Renk Renk file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (13 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (14 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage 1. aretlenmezse, renk kalibrasyonunun olmasna izin vermez, balar ve hzl izleme dmelerini devre d brakr. lk renk Kalibrasyon Ekran: file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (15 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage 1. ptal, arayz kapatr ve sayfadaki prize geri dner. SmartImage - erie gre kullancnn ayar daha iyi bir grnt ayarna deitirmesini salar. Elence seildiinde, SmartContrast ve SmartResponse etkinleir. Eklentiler Varlk Ynetimi Penceresi yalnzca alabilir Eklenti mensnden Varlk Ynetimi seildiinde etkin olur. file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (16 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage Ynetim, Aklama, Seri Numara, Mevcut Zaman, Alan Ad ve Varlk Ynetimi Durumuyla ilgili Varlk Ynetimi bilgilerini gsterir. Eklenti ana penceresine geri dnmek iin eklenti sekmesini sein. Eklentiler Hrszlk nleme Penceresi yalnzca alabilir Eklenti mensnden Hrszlk seildiinde etkin olur. Hrszlk nlemeyi etkinletirmek iin, Hrszl Etkinletir dmesine tklamak aadaki ekran getirir: file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (17 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage 1. PIN girdikten sonra, Kabul Et dmesi kullancy sonraki sayfada bulunan alr diyalog kutusuna gtrr. Kaydrc varsaylan olarak 5'e ayarldr. Hrszlk moduna gemek iin grntnn farkl bir ev sahibine takl olmasn gerektirmez. PIN bir kez girilip kabul edildiinde, aadaki diyalog kutusu kar: q Hayr'a tklamak kullanc aadaki ekrana gtrr. file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (18 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage q Evet'e tklamak kullancy gvenli web sitesi arama sonu sayfasna gtrr. PIN' oluturduktan sonra, Hrszlk nleme Penceresi Hrszlk nlemenin etkinletirildiini gsterir ve PIN Seenekleri dmelerini salar: 1. PIN Seenekleri dmesi yalnzca kullanc PIN oluturduktan sonra aktr, dme gvenli PIN web sitesini aar. Hrszl Kapat aadaki pencereyi aar: file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/product/SMART. HTM (19 of 27)2008/12/19 NSH 04:32:26 SmartManage 1. ptal dmesi ana Hrszlk nleme penceresini aar, Hrszlk nlemenin etkinletirildiini gsterir. Yanl PIN girmek aadaki diyalog kutusunun kmasn salar: Seenekler>Tercihler Yalnzca alr Seenekler mensnden Tercihler seildiinde aktif olur. [. . . ] Hub Evrensel Seri Yoluna ilave balantlarn yaplmasna imkan veren bir Evrensel Seri Yolu aygt. Hublar, USB'nin balanmasn kullanc asndan basitletirir ve salamln dk fiyatla ve basit bir ekilde elde edilmesin salar. Hublar kablolar bir araya toplarlar ve USB'nin oklu ek zelliine imkan verirler. Ekleme noktalarn file:///D|/songaiyu/PHILIPS/PHILIPS%20230C1-081205%20Fian/lcd/manual/TURKISH/PRODUCT/glossary/glossary. htm (9 of 11)2008/12/19 NSH 04:35:32 Szlk portlarla ayndr. [. . . ]

PHILIPS 230C1HSB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 230C1HSB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag